Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 855 / 2009    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αιτιολογίας επάρκεια, Ελαφρυντικές περιστάσεις, Ποινή, Λαθρομεταναστών μεταφορά.
Περίληψη:
Άρθρο 88 παρ. 1 Ν. 3386/2005. Μεταφορά και προώθηση λαθρομεταναστών στο εσωτερικό της Ελλάδος. Είναι έγκλημα υπαλλακτικώς μικτό. Πως τιμωρείται κατ’ επάγγελμα κίνδυνος ζωής. Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Η αιτιολογία πρέπει να επεκτείνεται και στους αυτοτελής ισχυρισμούς εφ’ όσον είναι ορισμένοι και αναπτύχθηκαν προφορικώς. Απορρίφθηκαν από το δικαστήριο, χωρίς να γίνεται αναφορά στα επικαλούμενα περιστατικά και χωρίς να αναφέρονται τα αρνητικά περιστατικά, που οδήγησαν στην απορριπτική κρίση του δικαστηρίου. Αναιρεί ως προς τη διάταξη περί απορρίψεως ελαφρυντικών περιστάσεων και ως προς την περί επιβολής ποινής. Παραπέμπει.
Αριθμός 855/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ε' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βασίλειο Λυκούδη, Ελευθέριο Νικολόπουλο, Αναστάσιο Λιανό και Βιολέττα Κυτέα-Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 23 Ιανουαρίου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Νικολάου Μαύρου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Γεωργίας Στεφανοπούλου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου Χ, που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Ηλία Ηλιακόπουλο, για αναίρεση της 5/2008 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Θράκης, με συγκατηγορούμενους τους 1)Ψ1 και 2)Ψ2. Το Πενταμελές Εφετείο Θράκης, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος, ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 17 Μαρτίου 2008 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 531/2008.

Αφού άκουσε Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να γίνει δεκτή η προκειμένη αίτηση αναιρέσεως.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατ' άρθρον 88 § 1 Ν. 3386/2005.....οδηγοί κάθε είδους μεταφορικού μέσου που μεταφέρουν από το εξωτερικό στην Ελλάδα υπηκόους τρίτων χωρών που δεν έχουν δικαίωμα εισόδου στο ελληνικό έδαφος....καθώς και αυτοί που τους προωθούν από τα σημεία εισόδου, τα εξωτερικά ή εσωτερικά σύνορα στην Ελληνική επικράτεια και αντίστροφα προς το έδαφος κράτους μέλους της ΕΕ ή τρίτης χώρας ή διευκολύνουν την μεταφορά ή προώθησή τους ή ......τιμωρούνται α)με φυλάκιση.......β)με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) έως πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο, αν η μεταφορά ενεργείται κατ' επάγγελμα .........γ)με κάθειρξη και χρηματική ποινή τουλάχιστον εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο. Εξ αυτών προκύπτει ότι 1)θεσμοθετείται ποινικό αδίκημα υπαλλακτικώς μικτό το οποίο πραγματώνεται με έκαστον εκ των ως άνω τρόπων από τα πρόσωπα που αποδέχονται να μεταφέρουν στην Ελλάδα αλλοδαπούς οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα εισόδου στη χώρα ή τους προωθούν στο εσωτερικό της χώρας ή διευκολύνουν μεταφορά τους ή προώθησή τους....γνωρίζοντας την αυθαίρετη είσοδό τους ως λαθρομεταναστών 2)για την εκτέλεση τους αδικήματος της μεταφοράς ή της διευκολύνσεως της μεταφοράς ή προωθήσεως στο εσωτερικό της χώρας αλλοδαπού, μη έχοντος δικαίωμα εισόδου (στο εσωτερικό αυτής) απαιτείται υποκειμενικώς δόλος είτε άμεσος είτε ενδεχόμενος.
Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούμένη από τις διατάξεις των άρθρων 93 § 3 του Συντάγματος και 139 ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον εκ του άρθρου 510 § 1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ λόγον αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σ' αυτήν με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα προκύψαντα από την ακροαματική διαδικασία πραγματικά περιστατικά στα οποία εστηρίχθη η κρίση του δικαστηρίου για την συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος, οι αποδείξεις που τα θεμελιώνουν και οι νομικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφηρμόσθη. Δια την ύπαρξη τοιαύτης αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο σύνολο. Μόνη δε η αποδοχή από το δικαστήριο στο σκεπτικό της αποφάσεως, ύστερα από την εκτίμηση των αποδείξεων, ως αιτιολογίας έστω και κατ' αντιγραφή του περιεχομένου του διατακτικού της αποφάσεως δεν συνιστά άνευ ετέρου έλλειψη της κατά νόμο αιτιολογίας της αποφάσεως, εκτός εάν το διατακτικό και κατ' ανάγκη επί αντιγραφής του στο σκεπτικό της αποφάσεως δεν εκτίθενται με σαφήνεια και πληρότητα τα πραγματικά περιστατικά που συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση της πράξεως για την οποία κατεδικάσθη ο αναιρεσείων. Ειδικότερα ως προς την έκθεση των αποδείξεων αρκεί η κατά το είδος τους αναφορά γενικώς, χωρίς να είναι ανάγκη να εκτίθεται τι προέκυψε χωριστά εξ ενός εκάστου αυτών. Ούτε είναι απαραίτητη η αξιολογική συσχέτιση και σύγκριση των διαφόρων αποδεικτικών μέσων και των μαρτυρικών καταθέσεων μεταξύ των. Απαιτείται μόνο να προκύπτει ότι το δικαστήριο έλαβεν υπ' όψη του και συνεκτίμησε για τον σχηματισμό της δικανικής του πεποιθήσεως όλα τα αποδεικτικά μέσα και όχι μόνο μερικά εξ αυτών κατ' επιλογήν, όπως αυτό επιβάλλεται από τις συνδεδυασμένες διατάξεις των άρθρων 177 § 1 και 178 ΚΠΔ (Ολ. ΑΠ 1/2005).
Στην προκειμένη περίπτωση το Πενταμελές Εφετείο Θράκης, με την προσβαλλομένη υπ' αριθμ. 5/2008 απόφαση, εδέχθη, κατά την αναιρετικώς ανέλεγκτη περί τα πράγματα κρίση του, μετά από εκτίμηση και αξιολόγηση των κατ' είδος αναφερομένων αποδεικτικών μέσων "τις καταθέσεις των ενόρκως στο ακροατήριο εξετασθέντων μαρτύρων της κατηγορίας, την ανάγνωση των πρακτικών της πρωτοβάθμιας δίκης καθώς και των εγγράφων που αναφέρονται στα πρακτικά της δίκης αυτής, τις απολογίες των κατηγορουμένων, (εδέχθη) τα εξής: Ο πρώτος κατηγορούμενος όπως και ο ίδιος ομολογεί κατά τον αναφερόμενο στο διατακτικό τόπο και χρόνο τέλεσε την αποδιδόμενη σ' αυτόν πράξη της διευκόλυνσης μεταφοράς στο εσωτερικό της χώρας 80 λαθρομεταναστών ενεργώντας κατ' επάγγελμα και με τρόπο που μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για τον άνθρωπο σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στο διατακτικό επομένως πρέπει να κηρυχθεί ένοχος. Μετά ταύτα εκήρυξε ένοχον τον κατηγορούμενο Χ του ότι: "Ειδικότερα, στο ύψος του βόρειου κόμβου ... την 12-1-2006 κατελήφθη από όργανα του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας να διευκολύνει, από κοινού, δηλαδή μετά από συναπόφαση και κοινή δράση, τη μεταφορά αλλοδαπών στο εσωτερικό της χώρας και συγκεκριμένα ως οδηγός του με αριθμό πλαισίου ... Ι.Χ.Φ, μάρκας SCANIA, χρώματος λευκού, από κοινού με τον Ψ1 και άλλους τρεις Έλληνες υπηκόους με τα ονόματα "...", "..." και "..." αντίστοιχα, των οποίων τα λοιπά στοιχεία ταυτότητας δεν κατέστησαν γνωστά κατά την ανάκριση, επιβίβασαν σε αυτό ογδόντα (80) αλλοδαπούς υπηκόους", των οποίων τα ονόματα εν συνεχεία αναφέρει. "Τους παραπάνω μετάφεραν με σκοπό να τους προωθήσουν στο εσωτερικό της χώρας και συγκεκριμένα στην ..., ειδικότερα δε οδηγούσε το προαναφερόμενο φορτηγό και ο Ψ1 το υπό στοιχεία κυκλοφορίας ... Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του, ενεργούσε δε ως προπομπός και προπορευόταν κατά τη μεταφορά, προκειμένου να ελέγχει το δρόμο και να τον ειδοποιήσει έγκαιρα σχετικά με ενδεχόμενη παρουσία αστυνομίας ή άλλου εμποδίου. Οι ανωτέρω αναφερόμενοι αλλοδαποί εισήλθαν λάθρα στην ελληνική επικράτεια την 11-1-2006 από την αγροτική περιοχή ... μέσω του ποταμού ..., βοηθούμενοι από δύο Έλληνες και δύο Τούρκους υπηκόους, των οποίων τα στοιχεία δεν κατέστησαν γνωστά κατά την ανάκριση και στους οποίους κατέβαλαν το χρηματικό ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4000) Ευρώ έκαστος, χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις, δεδομένου ότι δεν έχουν δικαίωμα εισόδου στην ελληνική επικράτεια, καθώς στερούνται νόμιμων ταξιδιωτικών εγγράφων, γεγονός που γνώριζαν. Τις παραπάνω πράξεις ενήργησε κατ' επάγγελμα, έχοντας διαμορφώσει την κατάλληλη υποδομή με πρόθεση επανειλημμένης τέλεσης, μετά από συστηματική οργάνωση, άμεση συνεργασία και σχεδιασμό κοινής επιχείρησης μεταφοράς και προώθησης των ως άνω λαθρομεταναστών στο εσωτερικό της Χώρας, που μεθόδευσε με τα λοιπά μέλη κυκλώματος που δρα στην ελληνική επικράτεια και το εξωτερικό και στο οποίο ανήκει, και με σκοπό τον πορισμό εισοδήματος, καθώς για να τους προωθήσει στο εσωτερικό της χώρας θα λάμβανε συνολική αμοιβή το ποσό των επτά χιλιάδων (7000) Ευρώ, έναντι του οποίου είχαν ήδη εισπράξει το ποσό των χιλίων (1000) Ευρώ από άγνωστο κατά την ανάκριση πρόσωπο. Ενήργησε δε την ανωτέρω πράξη από κοινού με τρόπο που μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και ειδικότερα επιβίβασε τους προαναφερόμενους αλλοδαπούς στο εσωτερικό του φορτηγού (κλούβα), μήκους οκτώ (8) περίπου μέτρων, πλάτους δύο μέτρων και πενήντα εκατοστών του μέτρου (2,50) περίπου και ύψους τριών (3) περίπου μέτρων, το οποίο προορίζεται για μεταφορά εμπορευμάτων και στο οποίο υπήρχαν μόνο δύο μικρά παράθυρα, διατάσεων 25 επί 25 εκατοστών του μέτρου περίπου που επέτρεπαν την είσοδο οξυγόνου στο χώρο. Από την έλλειψη οξυγόνου και την αδυναμία αερισμού του χώρου, σε συνδυασμό με την ανεπαρκή χωρητικότητα του εσωτερικού του φορτηγού (κλούβας) για έναν τόσο μεγάλο αριθμό ανθρώπων, μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, που συνίσταται στην πιθανότητα ασφυξίας των μεταφερομένων, δεδομένου ότι η απόσταση που επρόκειτο να διανύσουν από την ... στην ... ήταν μεγάλη". Με αυτά που εδέχθη το Εφετείο διέλαβε στην προσβαλλομένη απόφασή του και δη στο σκεπτικό συμπληρούμενο από το διατακτικό την απαιτουμένη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού εκθέτει σ' αυτή με πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία απεδείχθησαν από την ακροαματική διαδικασία και συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος (της παραβάσεως) του άρθρου 88 § 1 στοιχ. β', γ' Ν. 3386/2005, για το οποίο και κατεδικάσθη ο αναιρεσείων κατηγορούμενος, τις αποδείξεις από τις οποίες συνήγαγε τα περιστατικά αυτά, καθώς και τους συλλογισμούς, με βάση τους οποίους υπήγαγε τα περιστατικά αυτά στις ανωτέρω ουσιαστικές ποινικές διατάξεις. Ειδικότερα το διατακτικό της αποφάσεως, στο οποίο παραπέμπει το σκεπτικό είναι λεπτομερές και εκτίθενται στο περιεχόμενό του όλα τα ανωτέρω περιστατικά που στοιχειοθετούν το έγκλημα της διευκολύνσεως της μεταφοράς στο εσωτερικό της χώρας αλλοδαπών που δεν έχουν δικαίωμα εισόδου από κοινού, κατ' επάγγελμα και με τρόπο που μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, αφού εκτίθενται σ' αυτό και οι περιστάσεις της κατ' επάγγελμα τελέσεως και της δυνατότητος να προκύψει ο κίνδυνος της ασφυξίας των λαθρομεταναστών.
Συνεπώς ο σχετικός λόγος αναιρέσεως, εκ του άρθρου 510 § 1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ, περί ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας από την απόφαση, εκ του ότι δεν περιέχονται στο σκεπτικό της προσβαλλομένης αποφάσεως ή κατ' επάγγελμα τέλεση και ο κίνδυνος ζωής που θα μπορούσε να προκύψει για άνθρωπο, είναι αβάσιμος και απορριπτέος. Καθ' ό μέρος δε με αυτόν επιχειρείται διάφορος εκτίμηση των αποδεικτικών μέσων και δη των καταθέσεων των μαρτύρων, ο λόγος είναι απαράδεκτος. Η απαιτουμένη κατά τα άνω άρθρα 93 § 3 του Συντάγματος και 139 ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγον αναιρέσεως εκ του άρθρου 510 § 1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ, πρέπει να επεκτείνεται και στους αυτοτελείς ισχυρισμούς. Είναι δε αυτοτελείς ισχυρισμοί εκείνοι, οι οποίοι προβάλλονται, σύμφωνα με τα άρθρα 170 § 2 και 332 § 2 ΚΠΔ στο δικαστήριο της ουσίας από τον κατηγορούμενο ή τον συνήγορό του και τείνουν εις την άρση του αδίκου χαρακτήρος της πράξεως, τον αποκλεισμό ή την μείωση της ικανότητος προς καταλογισμόν ή την εξάλειψη του αξιοποίνου ή την μείωση της ποινής, εφόσον όμως προβάλλονται κατά τρόπο σαφή και ορισμένο, με όλα, δηλαδή, τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία είναι αναγκαία για την θεμελίωσή τους, χωρίς να αρκεί μόνον η επίκληση της νομικής διατάξεως, η οποία τους προβλέπει ή του χαρακτηρισμού με τον οποίον είναι γνωστοί αυτοί στη νομική ορολογία να αναπτυχθούν δε και προφορικά (άρθρ. 141 § 2 και 331 ΚΠΔ) και τούτο δια να μπορέσει ο δικαστής ύστερα από αξιολόγηση, να τους κάμει δεκτούς ή να τους απορρίψει, άλλως το δικαστήριο της ουσίας δεν υπέχει υποχρέωση να απαντήσει αιτιολογημένα στην απόρριψή τους (Ολ. ΑΠ 2/2005). Ούτως είναι αυτοτελής ο ισχυρισμός περί συνδρομής ελαφρυντικών περιστάσεων των διατάξεων του άρθρου 84 § 2 α', β' και δ' ΠΚ δηλαδή ότι ο υπαίτιος έζησε έως τον χρόνο που έγινε το έγκλημα έντιμη, ατομική οικογενειακή, επαγγελματική και γενικά κοινωνική ζωή ωθήθηκε στην πράξη του από όχι ταπεινά αίτια ή από μεγάλη ένδεια και (ότι) επέδειξε ειλικρινή μετάνοια και επιδίωξε να άρει ή να μειώσει τις συνέπειες της πράξεώς του, είναι δε ορισμένοι οι ισχυρισμοί αυτοί όταν περιλαμβάνουν τα αναγκαία περιστατικά για την θεμελίωσή των, έντιμη ζωή σε όλες τις εκφάνσεις ώθηση στην πράξη του από μεγάλη ένδεια, ειλικρινή μετάνοια και επιδίωξη άρσεως ή μειώσεως των συνεπειών της πράξεως με συγκεκριμένες πράξεις. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα πρακτικά της δίκης, κατά την οποίαν εξεδόθη η προσβαλλομένη απόφαση, ο συνήγορος του κατηγορουμένου Χ προ της ενάρξεως της αποδεικτικής διαδικασίας ανέπτυξε προφορικώς και υπέβαλεν εγγράφως τους αυτοτελείς ισχυρισμούς, έχοντας κατά λέξη ως εξής: "Ο κατηγορούμενος, διήγαγε ατομικά, οικογενειακά, επαγγελματικά και εν γένει κοινωνικά έντιμη ζωή χωρίς να παρουσιάσει ποτέ αντικοινωνικές πράξεις (ΑΠ 1119/86, Ποιν, Χρον, 1987,32). Η επαγγελματική του θέση και η μόνιμη κατοικία του, αποτελούν κύριες και αναμφισβήτητες συνιστώσες της ζωής του στην ....
Δεν υπάρχει καμία σοβαρή καταδίκη στο ποινικό του μητρώο. Δεν προκύπτει από την προηγούμενη ζωή του κατηγορουμένου, να έχει απασχολήσει τις αρχές ή να έχει δημιουργήσει επεισόδια στον κοινωνικό του περίγυρο. (ΑΠ 1515/1996, Υπέρ. 1997,825).
Στην πράξη του ωθήθηκε από όχι ταπεινά αίτια η από μεγάλη ένδεια κι ούτε από λόγους αντίθετους προς την κοινή περί ηθικής ή κοινωνικής τάξεως συνείδηση. Είναι πατέρας τεσσάρων τέκνων. Το ένα δεκαέξι ετών αυτοκτόνησε. Η φτώχεια και η ένδεια της οικογένειας τον οδήγησαν στη διάπραξη του Εγκλήματος. Ο κατηγορούμενος, μετά την τέλεση της πράξης για την οποία κατηγορείται, έδειξε ότι μετανοεί για την πράξη του και ότι δεν προτίθεται να την επαναλάβει. Ενώ ανακριτικά αρνείται, προανακριτικά και έως σήμερα Ενώπιον του Δικαστηρίου Σας ομολογεί με όλες τις λεπτομέρειες με ποιούς συμμετείχε και από πού πήρε την εντολή. Έχει ομολογήσει τις πράξεις του, κι επανειλημμένα έχει δηλώσει την μετάνοια του, ενώ η στάση του υποδηλώνει μεταβολή και μετάλλαξη στον ψυχισμό του". Οι ισχυρισμοί αυτοί, καίτοι ορισμένοι, απερρίφθησαν από το Πενταμελές Εφετείο χωρίς αιτιολογία, αφού το δικαστήριο είπε στο διατακτικό του μόνο "
Απορρίπτει τους αυτοτελείς ισχυρισμούς του 1ου κατηγορουμένου (ήτο ο Χ)", ήτοι χωρίς να γίνεται αναφορά στα επικαλούμενα υπό του αναιρεσείοντος περιστατικά και χωρίς να εκτίθενται ειδικώς και συγκεκριμένως τα αρνητικά περιστατικά τα οποία οδήγησαν στην απορριπτική του κρίση. Εντεύθεν το άνω Εφετείον υπέπεσε κατ' αυτό το μέρος στην εκ του άρθρου 510 § 1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ πλημμέλεια της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας στην απόφαση. Γι' αυτό και πρέπει να γίνει δεκτός ως βάσιμος ο σχετικός λόγος της κρινομένης αιτήσεως αναιρέσεως που προβάλλει την αιτίαση της ελλείψεως αιτιολογίας για την απόρριψη των άνω ελαφρυντικών περιστάσεων και πρέπει να αναιρεθεί η πληττομένη απόφαση ως προς την διάταξή της περί απορρίψεως των ανωτέρω αυτοτελών ισχυρισμών και αναγκαίως και ως προς την διάταξη περί επιβολής ποινής. Εν συνεχεία δε να παραπεμφθεί η υπόθεση κατά το αναιρούμενο μέρος της στο ίδιο δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλομένη απόφαση, συγκροτηθησόμενο από άλλους δικαστάς, εκτός εκείνων οι οποίοι εδίκασαν προηγουμένως (άρθρ. 519 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αναιρεί εν μέρει την υπ' αριθμ. 5/2008 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Θράκης, ως προς την απορριπτική των αυτοτελών ισχυρισμών, περί συνδρομής ελαφρυντικών περιστάσεων διάταξη και ως προς την περί επιβολής της ποινής διάταξη αυτής. Και
Παραπέμπει την υπόθεση στο ίδιο δικαστήριο, για νέα συζήτηση, ως προς το αναιρούμενο μέρος της.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 6 Φεβρουαρίου 2009.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 26 Μαρτίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή