Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2239 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ερημοδικία αναιρεσείοντος.
Περίληψη:
Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
ΑΡΙΘΜΟΣ 2239/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Παπαηλιού, Παναγιώτη Ρουμπή, Γεώργιο Μπατζαλέξη - Εισηγητή και Χριστόφορο Κοσμίδη, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 3 Νοεμβρίου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Κολιοκώστα (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση των αναιρεσειόντων - κατηγορουμένων: 1. ... και 2. ..., που δεν παραστάθηκαν, περί αναιρέσεως της 4344/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης. Το Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και οι αναιρεσείοντες - κατηγορούμενοι ζητούν την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στις από 19 Δεκεμβρίου 2008 (δύο) αιτήσεις τους αναιρέσεως, οι οποίες καταχωρίστηκαν στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 18/2009.

Αφού άκουσε Τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθούν ως ανυποστήρικτες οι προκείμενες αιτήσεις αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 513 παρ.1 εδαφ .γ του ΚΠοινΔ, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κλητεύει τον αναιρεσείοντα και τους λοιπούς διαδίκους στο ακροατήριο του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου. Η κλήση αυτή γίνεται με επίδοση σύμφωνα με τα άρθρα 155-161 και μέσα στην προθεσμία του άρθρου 166. Εξάλλου, κατά το άρθρο 514 εδ. α ΚΠοινΔ, εάν ο αιτών την αναίρεση δεν εμφανισθεί, η αίτησή του απορρίπτεται.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα από 4-3-2009 αποδεικτικό επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκηε ... από 19-3-2009 αποδεικτικό της ... επιμελήτριας της αυτής Εισαγγελίας και τα από 5-5-2009 δύο αποδεικτικά της της δικαστικής επιμελήτριας της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ..., οι αναιρεσείοντες κλητεύθηκαν από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου νόμιμα και εμπρόθεσμα δια θυροκολήσεως της κλήσεως στη διεύθυνση που δήλωσαν στην έκθεση αναιρέσεως αντίγραφο δε της κλήσεως επιδόθηκε και στον με την ίδια έκθεση διορισμένο αντίκλητο δικηγόρο Αθηνών (άρθρα 155 παρ.2 και 166 παρ. 1 και 2 ΚΠΔ), για να εμφανισθούν στη συνεδρίαση της 3/11/2009, κατά την οποία είχαν προσδιορισθεί οι κρινόμενες από 19 -12-2008 (αριθ. Εκθέσεως75 και 74/2008) αιτήσεις τους. Οι αναιρεσείοντες όμως δεν εμφανίστηκαν, ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, κατά την ανωτέρω δικάσιμο, και κατά την εκφώνηση της υποθέσεως στη σειρά της από το οικείο έκθεμα. Κατά συνέπεια, οι κρινόμενες αιτήσεις αναιρέσεως πρέπει να απορριφθούν και να καταδικασθεί καθένας των αναιρεσειόντων στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ.1 ΚΠοινΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει τις από 19 - 12 - 2008 αιτήσεις των ... (αριθ. εκθ. 75/2008) και ... (αριθ. εκθ. 74/2008) περί αναιρέσεως της με αριθ. 4344/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης. Και.
Καταδικάζει καθένα των αναιρεσειόντων στα δικαστικά έξοδα, εκ διακοσίων είκοσι (220) ευρώ
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 18 Νοεμβρίου 2009. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 20 Νοεμβρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή