Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2159 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Επανάληψη διαδικασίας.
Περίληψη:
Αίτηση από Εισαγγελέα του Δικαστηρίου που δίκασε την υπόθεση. Επανάληψη διαδικασίας κατά αποφάσεως Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, που απέρριψε την έφεση του κατηγορουμένου ως ανυποστήρικτη. Δεν είναι καταδικαστική απόφαση. Απαράδεκτη η αίτηση. Απορρίπτεται.
Αριθμός 2159/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Παπαηλιού, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο - Εισηγητή, Παναγιώτη Ρουμπή και Γεώργιο Μπατζαλέξη, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Μαύρου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 22 Σεπτεμβρίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αιτούντος Εισαγγελέα του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, για επανάληψη της διαδικασίας που περατώθηκε με την υπ' αριθμ. 266/2007 απόφαση του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου. Με κατηγορούμενο τον Χ, κάτοικο ..., που δεν παρέστη.

Το Αναθεωρητικό Δικαστήριο με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αιτών ζητεί τώρα την επανάληψη της διαδικασίας, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 2 Ιουνίου 2008 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1074/2008.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Νικόλαος Μαύρος, εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία και των 408/14-8-08 πρότασή του, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
"Εισάγω ενώπιον του Δικαστηρίου σας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 528 παρ. 1 του Κ.Π.Δ. την από 2-6-2008 αίτηση του Δημητρίου Κλ. Μπακόλα, Αναθεωρητή Α', Εισαγγελέα του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, με την οποία ζητεί την επανάληψη της διαδικασίας επί της οποίας εκδόθηκε η υπ'αριθ. 266/20-9-2007 απόφαση του Τριμελούς Αναθεωρητικού Δικαστηρίου και εκθέτω τα ακόλουθα:
Το άρθρο 525 παρ. 1 Κ.Π.Δ. ορίζει, ότι η ποινική διαδικασία που περατώθηκε με αμετάκλητη απόφαση, επαναλαμβάνεται προς το συμφέρον του καταδικασμένου για πλημμέλημα ή κακούργημα, μόνο στις περιπτώσεις, τις αναφερόμενες περιοριστικώς στο ίδιο άρθρο. Από τη διάταξη αυτή, σε συνδυασμό και προς εκείνες των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 527 του ιδίου Κώδικα, προκύπτει, ότι η αίτηση περί επαναλήψεως της διαδικασίας υπέρ του καταδικασμένου είναι απαράδεκτη και πρέπει να απορρίπτεται αν στρέφεται κατ'αποφάσεως, η οποία δεν είναι καταδικαστική. Τέτοια δε απόφαση θεωρείται και εκείνη η οποία απορρίπτει την έφεση κατά της πρωτόδικης καταδικαστικής απόφασης ως ανυποστήρικτη (δείτε ΑΠ 1656/2000 Π.Χρ. ΝΑ/717).
Στην προκειμένη περίπτωση το Αναθεωρητικό Δικαστήριο με την υπ'αριθ. 266/2007 απόφασή του απέρριψε ως ανυποστήρικτη την υπ'αριθ. 17/21-6-2006 έφεση του Χ, κατά της υπ'αριθ. 294/14-6-2006 καταδικαστικής αποφάσεως του Τριμελούς Στρατοδικείου Λάρισας, Της αποφάσεως αυτής ζητεί την επανάληψη της διαδικασίας κατά τρόπο σαφή ο παραπάνω Εισαγγελέας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου και δη με τη φράση: "Επειδή, ως Εισαγγελέας του Δικαστηρίου που τον καταδίκασε (απέρριψε την έφεσή του ως ανυποστήρικτη), νομιμοποιούμαι να ζητήσω την επανάληψη της διαδικασίας (άρθρο 527 παρ. 1 Κ.Π.Δ.)". Όμως η απόφαση αυτή δεν είναι καταδικαστική σύμφωνα με τα παραπάνω εκτιθέμενα και συνεπώς πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη η κρινόμενη αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας.
Για τους λόγους αυτούς
Π ρ ο τ ε ί ν ω: Να απορριφθεί ως απαράδεκτη η από 2-6-2008 αίτηση του Χ, Εισαγγελέα του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου για επανάληψη της διαδικασίας που περατώθηκε με την υπ'αριθ. 266/20-9-2007 απόφαση του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου.
Αθήνα 6 Ιουλίου 2008
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Νικόλαος Μαύρος"
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά τη διάταξη του άρθρου 525 παρ. 1 του ΚΠΔ, η ποινική διαδικασία που περατώθηκε με αμετάκλητη απόφαση επαναλαμβάνεται, προς το συμφέρον του καταδικασμένου για πλημμέλημα ή κακούργημα, μόνο στις περιπτώσεις που περιοριστικώς αναφέρονται στο άρθρο αυτό. Από τη διάταξη αυτή, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 527 του ίδιου Κώδικα, προκύπτει ότι η αίτηση για επανάληψη της διαδικασίας υπέρ του καταδικασμένου είναι απαράδεκτη και απορριπτέα αν στρέφεται κατά αποφάσεως μη καταδικαστικής, όπως είναι η απόφαση με την οποία απορρίφθηκε το ένδικο μέσο της εφέσεως που έχει ασκηθεί κατά της πρωτόδικης καταδικαστικής αποφάσεως ως ανυποστήρικτης. Εξάλλου, κατά το άρθρο 405 του Στρατ. Ποιν. Κωδ., οι περί επαναλήψεως της δίκης διατάξεις του ΚΠΔ ισχύουν μετά την δι' αποφάσεως του Αρείου Πάγου απόρριψη του ενδίκου μέσου της αναιρέσεως, που ασκήθηκε κατ' αποφάσεως του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, ως καταδικαστική απόφαση, από την οποία θα κριθεί το παραδεκτό της αιτήσεως για επανάληψη της διαδικασίας. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι μπορεί η προσβαλλόμενη απόφαση να έχει εκδοθεί και από στρατιωτικό δικαστήριο.
- Στην προκειμένη περίπτωση το Αναθεωρητικό Δικαστήριο με την υπ'αριθ. 266/2007 απόφασή του απέρριψε ως ανυποστήρικτη την υπ'αριθ. 17/21-6-2006 έφεση του Χ, κατά της υπ'αριθ. 294/14-6-2006 καταδικαστικής αποφάσεως του Τριμελούς Στρατοδικείου Λάρισας. Της αποφάσεως αυτής ζητεί την επανάληψη της διαδικασίας κατά τρόπο σαφή ο παρακάτω Εισαγγελέας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου και δη με τη φράση: "Επειδή, ως Εισαγγελέας του Δικαστηρίου που τον καταδίκασε (απέρριψε την έφεση του ως ανυποστήρικτη), νομιμοποιούμαι να ζητήσω την επανάληψη της διαδικασίας (άρθρο 527 παρ. 1 Κ.Π.Δ.)". Όμως η απόφαση αυτή δεν είναι καταδικαστική σύμφωνα με τα παραπάνω εκτιθέμενα και συνεπώς πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη η κρινόμενη αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει ως απαράδεκτη την από 2-6-2008 αίτηση του Δημητρίου Κλ. Μπακόλα, Εισαγγελέα του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου για επανάληψη της διαδικασίας που περατώθηκε με την υπ'αριθ. 266/20-9-2007 απόφαση του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 10 Νοεμβρίου 2009. Και,
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 11 Νοεμβρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή