Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 1870 / 2008    (Ζ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Κανονισμός αρμοδιότητας. Παραπέμπει στις Εισαγγελικές και Ανακριτικές Αρχές του Εφετείου Πειραιώς.

Αριθμός 1870/2008


ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


Ζ' Ποινικό Τμήμα - (Σε Συμβούλιο)


Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γρηγόριο Μάμαλη, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη (κωλυομένου του Αντιπροέδρου Αρείου Πάγου Μιχαήλ Δέτση), ως αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως, Θεοδώρα Γκοΐνη, Αθανάσιο Πολυζωγόπουλο (ο οποίος ορίσθηκε με τη με αριθμό 30/2008 Πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 75/2008 Πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου), Βιολέττα Κυτέα (η οποία ορίσθηκε με τη με αριθμό 44/2008 Πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου) και Ελευθέριο Μάλλιο - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Κυριάκου Καρούτσου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και της Γραμματέως Χριστίνας Σταυροπούλου.

Συνήλθε σε συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 7 Μαΐου 2008, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με εγκαλούντα τον Ψ1 και εγκα-λούμενους τους: 1) Χ1, Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, 2) Χ2, Αντεισαγγελέα Εφετών, 3) Χ3, Πρόεδρο Πρωτοδικών, 4) Χ4, Πρόεδρο Πρωτοδικών και 5) Χ5, Πρωτοδίκη.
Η αίτηση αυτή με ημερομηνία "4 Φεβρουαρίου 2008", που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 258/2008.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κυριάκος Καρούτσος εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με τη με αριθμό 148/02.4.2008 έγγραφη πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Μαύρου, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: "Εισάγω ενώπιον του Δικαστηρίου σας την από 19-5-2007 αναφορά του Ψ1 , "Προς τον κο Πρόεδρο των εν Αθήναις Εισαγγελέων Εφετών", εκτιμώμενη ως μήνυση, κατά των 1)Χ1, Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, 2) Χ2, Αντεισαγγελέα Εφετών, 3) Χ3, Προέδρου Πρωτοδικών, 4) Χ4, Προέδρου Πρωτοδικών και 5) Χ5, Πρωτοδίκη και εκθέτω τα ακόλουθα: Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 136 περ. ε' και 137 § ιγ' Κ.Π.Δ., συνάγεται ότι, όταν ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός που έχει το βαθμό του παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και ανώτερο και υπηρετεί στο αρμόδιο, σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 Κ.Π.Δ. δικαστήριο, διατάσσεται η παραπομπή της υποθέσεως από το αρμόδιο αυτό δικαστήριο σε άλλο του ιδίου και ίσου βαθμού δικαστήριο. Την παραπομπή αποφασίζει α) το Συμβούλιο των πλημμελειοδικών, αν ζητείται η παραπομπή από ένα πταισματοδικείο σε άλλο, β) το συμβούλιο των εφετών, αν ζητείται η παραπομπή από ένα μονομελές ή τριμελές πλημμελειοδικείο ή δικαστήριο ανηλίκων σε άλλο όμοιο και γ) ο 'Αρειος Πάγος, που συνέρχεται σε συμβούλιο σε κάθε άλλη περίπτωση. Από το δικαιολογητικό λόγο της διατάξεως αυτής, που είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του από το ότι υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο, προκύπτει ότι η παραπομπή της υποθέσεως, πρέπει, να γίνεται όχι μόνο κατά το στάδιο της κυρίας διαδικασίας, αλλά και κατά το στάδιο της προδικασίας, αφού γι'αυτό συντρέχει ο ίδιος δικαιολογητικός λόγος (ΑΠ 766/2007). Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα έγγραφα της δικογραφίας, η εκ των μηνυομένων Αντεισαγγελέας Εφετών Χ1, υπηρετεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών και η και κατ'αυτής από 19-5-2007 αναφορά, εκτιμώμενη ως μήνυση, του Ψ1, υπεβλήθη από τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θηβών στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών προς έγκριση της γενομένης υπ'αυτού αρχειοθέτησής της κατ'άρθρο 43 Κ.Π.Δ. Ο τελευταίος δε διαβίβασε την αναφορά αυτή και τις εξ αφορμής της αναφοράς αυτής σχηματισθείσες προκαταρκτικές δικογραφίες με ΑΒΜ Β-2007/338 και ΑΒΜ Β-2007/345, σε μας, προκειμένου να παραπεμφθεί η υπόθεση σε άλλο ομοειδές και ισόβαθμό δικαστήριο αναφορικά με την πιο πάνω Αντεισαγγελέα Εφετών και λόγω συναφείας για τους λοιπούς παραπάνω δικαστικούς λειτουργούς. Ενόψει των ανωτέρω, συντρέχει νόμιμη περίπτωση παραπομπής κατ'άρθρο 136 στοιχ. ε' Κ.Π.Δ., όχι όμως σε ισόβαθμο και ομοειδές δικαστήριο, αφού κατά των μηνυομένων δεν προκύπτει ότι έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, αλλά στις Εισαγγελικές και Ανακριτικές Αρχές άλλου δικαστηρίου και ως τέτοιες πρέπει να ορισθούν αυτές της Εισαγγελίας Εφετών Πειραιά και του Εφετείου Πειραιά.
Για τους λόγους αυτούς Προτείνω: Να παραπεμφθεί η από 19-5-2007 αναφορά τουΨ1, κατά των α) Χ1 Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, β) Χ2 Αντεισαγγελέα Εφετών, γ) Χ3, Προέδρου Πρωτοδικών, δ) Χ4, Προέδρου Πρωτοδικών και ε) Χ5, Πρωτοδίκη, από τις Εισαγγελικές και Ανακριτικές αρχές του Εφετείου Αθηνών σε εκείνες του Εφετείου Πειραιά.Αθήνα 18 Μαρτίου 2008
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Νικόλαος Μαύρος".
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου, που αναφέρθηκε στην παραπάνω έγγραφη εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 136 περ. ε' και 137 παρ. 1 περ. γ' ΚΠοινΔ, συνάγεται ότι, όταν ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός που έχει το βαθμό του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και ανώτερο και υπηρετεί στο αρμόδιο, σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 ΚΠοινΔ δικαστήριο, διατάσσεται η παραπομπή της υποθέσεως από το αρμόδιο αυτό δικαστήριο σε άλλο του ίδιου και ίσου βαθμού δικαστήριο. Την παραπομπή αποφασίζει? α) το συμβούλιο των πλημμελειοδικών, αν ζητείται η παραπομπή από ένα πταισματοδικείο σε άλλο, β) το συμβούλιο των εφετών, αν ζητείται η παραπομπή από ένα μονομελές ή τριμελές πλημμελειοδικείο ή δικαστήριο ανηλίκων σε άλλο όμοιο και γ) ο Άρειος Πάγος, που συνέρχεται σε συμβούλιο σε κάθε άλλη περίπτωση. Από το δικαιολογητικό λόγο της διατάξεως αυτής, που είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του από το ότι υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο, προκύπτει ότι η παραπομπή της υποθέσεως, πρέπει, να γίνεται όχι μόνο κατά το στάδιο της κυρίας διαδικασίας, αλλά και κατά το στάδιο της προδικασίας, αφού και γι' αυτό συντρέχει ο ίδιος δικαιολογητικός λόγος. Στην προκειμένη περίπτωση, ο Ψ1 υπέβαλε την από 19-5-2007 αναφορά του προς την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, εκτιμώμενη ως μήνυση, κατά των? 1) Χ1, Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, 2) Χ2, Αντεισαγγελέα Εφετών, 3) Χ3, Προέδρου Πρωτοδικών, 4) Χ4, Προέδρου Πρωτοδικών και 5) Χ5, Πρωτοδίκη. Όπως προκύπτει από τα έγγραφα της δικογραφίας, η εκ των μηνυομένων Αντεισαγγελέας Εφετών Χ1, υπηρετεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών και ο Χ2, που υπηρετούσε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, με το βαθμό του Εισαγγελέως Πρωτοδικών μέχρι την 30-3-2007, οπότε και αναχώρησε, λόγω προαγωγής του για την Εισαγγελία Εφετών Λάρισας, όπου υπηρετεί μέχρι σήμερα. Η κατ' αυτών και των παραπάνω λοιπών δικαστικών λειτουργών ως άνω από 19-5-2007 αναφορά, υπεβλήθη στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θηβών, ο οποίος την έθεσε στο αρχείο σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 2 του ΚΠοινΔ. Ακολούθως, ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Θηβών ζήτησε από τον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών την έγκριση της γενομένης υπ' αυτού αρχειοθέτησής της . Ο τελευταίος δε διαβίβασε την αναφορά αυτή και τις εξ αφορμής της αναφοράς αυτής σχηματισθείσες προκαταρκτικές δικογραφίες με ΑΒΜ Β-2007/338 και ΑΒΜ Β-2007/345, στον Άρειο Πάγο, προκειμένου να παραπεμφθεί η υπόθεση σε άλλο ομοειδές και ισόβαθμο δικαστήριο αναφορικά με την πιο πάνω Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών Χ1 και λόγω συνάφειας για τους λοιπούς δικαστικούς λειτουργούς. Ενόψει των ανωτέρω, συντρέχει νόμιμη περίπτωση παραπομπής κατ' άρθρο 136 στοιχ. ε' ΚΠοινΔ, όχι όμως σε ισόβαθμο και ομοειδές δικαστήριο, αφού κατά των μηνυομένων δεν προκύπτει ότι έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, αλλά στις Εισαγγελικές και Ανακριτικές Αρχές άλλου δικαστηρίου και ως τέτοιες πρέπει να ορισθούν αυτές της Εισαγγελίας Εφετών Πειραιώς και του Εφετείου Πειραιώς.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Παραπέμπει την από 19-5-2007 αναφορά του Ψ1, κατά των? 1) Χ1, Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, 2) Χ2, Αντεισαγγελέα Εφετών, 3) Χ3, Προέδρου Πρωτοδικών, 4) Χ4, Προέδρου Πρωτοδικών και 5) Χ5, Πρωτοδίκη, από τις Εισαγγελικές και Ανακριτικές αρχές του Εφετείου Αθηνών σε εκείνες του Εφετείου Πειραιώς.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 17 Ιουλίου 2008.
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 18 Ιουλίου 2008.


Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ