Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2119 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Αριθμός 2119/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Παπαηλιού-Εισηγητή, Παναγιώτη Ρουμπή, Γεώργιο Μπατζαλέξη και Χριστόφορο Κοσμίδη, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Τσάγγα (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 13 Οκτωβρίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για τις αιτήσεις του αιτούντος Χ, κρατουμένου στο Κατάστημα Κράτησης ..., ο οποίος δεν παρέστη στο ακροατήριο, α) για αναστολή της εκτέλεσης της επιβληθείσας σ' αυτόν ποινής και β) για επανάληψη της διαδικασίας που περατώθηκε με την υπ' αριθμ. 178/2006 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Πειραιώς.

Το Πενταμελές Εφετείο Πειραιώς, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αιτών ζητεί τώρα την επανάληψη της διαδικασίας, για τους λόγους που αναφέρονται στις από 29 Δεκεμβρίου 2008 και 18 Μαΐου 2009 αιτήσεις του, οι οποίες καταχωρίστηκαν στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 120/2009.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Νικόλαο Τσάγγας, εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με τις προτάσεις του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Φωτίου Μακρή με αριθμούς 91/12-3-09 και 91α/3-6-09 στις οποίες αναφέρονται τα ακόλουθα:
1- Εισάγω ενώπιόν σας, κατά τα άρθρα 525 παρ.1,527 παρ.1 και 3,528 παρ.1 και 529 ΚΠΔ, την 16652/29-12-08 αίτηση του Χ, κρατουμένου στην Κλειστή Φυλακή ..., περί επαναλήψεως της διαδικασίας που περατώθηκε με την έκδοση της 178/2006 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Πειραιώς, καθώς και την σχετική δικογραφία, και εκθέτω σχετικά τα ακόλουθα:
2- Κατά το άρθρο 525 παρ. 1 περ. 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, η ποινική διαδικασία, που περατώθηκε με αμετάκλητη απόφαση επαναλαμβάνεται προς το συμφέρον του καταδικασμένου για πλημμέλημα ή κακούργημα, αν μετά την οριστική καταδίκη του, αποκαλύφθηκαν νέα, άγνωστα στους δικαστές που τον καταδίκασαν γεγονότα ή αποδείξεις, τα οποία μόνα τους ή σε συνδυασμό με εκείνα που είχαν προσκομιστεί προηγουμένως, κάνουν φανερό ότι αυτός που καταδικάστηκε είναι αθώος ή καταδικάστηκε άδικα για έγκλημα βαρύτερο από εκείνο που πραγματικά τέλεσε. Νέες αποδείξεις, κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, είναι εκείνες που δεν υποβλήθηκα στο δικαστήριο και ως εκ τούτου, ήταν άγνωστες στους δικαστές που εξέδωσαν την καταδικαστική απόφαση, την κρίση του δε αυτή σχηματίζει το δικαστήριο που επιλαμβάνεται της αιτήσεως για επανάληψη της διαδικασίας, από την έρευνα των πρακτικών της προηγούμενης δίκης, καθώς και από τα έγγραφα της δικογραφίας. Νέες αποδείξεις μπορεί να είναι οποιεσδήποτε, όπως καταθέσεις νέων μαρτύρων, ή νεότερες καταθέσεις συμπληρωματικές, ή διευκρινιστικές ή και τροποποιητικές εκείνων που τέθηκαν υπόψη του δικαστηρίου, νέα έγγραφα ή δικαστικές αποφάσεις ή πρακτικά ή άλλα στοιχεία που διευκρινίζουν αμφίβολα σημεία της υποθέσεως, με την προϋπόθεση όμως ότι οι αποδείξεις αυτές, εκτιμώμενες, είτε μόνες τους είτε σε συνδυασμό με εκείνες που είχαν προσκομιστεί στο δικαστήριο που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση, καθιστούν φανερό και όχι απλώς πιθανό ότι ο καταδικασμένος είναι αθώος ή καταδικάστηκε άδικα για έγκλημα βαρύτερο από εκείνο που πραγματικά τέλεσε. Δεν μπορούν να αποτελέσουν λόγο επαναλήψεως της διαδικασίας γεγονότα, τα οποία δεν ήταν άγνωστα στους δικαστές που εξέδωσαν την καταδικαστική απόφαση, αλλ' αντιθέτως ερευνήθηκαν αμέσως ή εμμέσως και απορρίφθηκαν απ' αυτούς, καθώς και εκείνα με τα οποία επιδιώκεται ο από ουσιαστικής και νομικής πλευράς έλεγχος της προσβαλλόμενης αποφάσεως, με βάση το αποδεικτικό υλικό που έλαβαν υπόψη τους οι δικαστές, που την εξέδωσαν, εφ' όσον η αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας, ως στρεφόμενη κατά αμετάκλητης δικαστικής αποφάσεως, δεν αποτελεί ένδικο μέσο, αλλ' έκτακτη διαδικασία. Εξάλλου, στην περίπτωση απόρριψης αίτησης επανάληψης διαδικασίας , επιτρέπεται η υποβολή νέας αίτησης, στηριζομένης σε άλλο λόγο ή και στον ίδιο , αρκεί προς υποστήριξή της να προσκομίζονται νέα αποδεικτικά στοιχεία. 3-Στην κρινόμενη αίτηση για επανάληψη της ποινικής διαδικασίας που περατώθηκε με την 178/2006 αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Πειραιώς (με την οποία ο αιτών καταδικάστηκε σε ποινή καθείρξεως δέκα ετών και χρηματική ποινή 3.000 ευρώ για πώληση κατ' εξακολούθηση και κατοχή ναρκωτικής ουσίας, στηριζόμενη (η αίτηση) σε νέα γεγονότα και αποδείξεις, που κατά τον αιτούντα αποκαλύφθηκαν μετά την καταδίκη του αιτούντος, από τα οποία, κατά το περιεχόμενο της αιτήσεως, καθίσταται φανερό ότι ο αιτών είναι αθώος για τις πράξεις για τις οποίες καταδικάστηκε, είναι νόμιμη σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη, παραδεκτώς δε εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού (σε συμβούλιο), κατά τις διατάξεις των άρθρων 527 παρ. 3 και 528 παρ. 1 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και πρέπει να εξεταστεί και κατ' ουσίαν. 4.Από τα στοιχεία της δικογραφίας, προκύπτουν τα εξής: Ο αιτών Χ καταδικάστηκε με την 178/2006 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Πειραιώς, η οποία έχει ήδη καταστεί αμετάκλητη, σε ποινή καθείρξεως δέκα ετών και χρηματική ποινή 3.000 Ε. για τις αξιόποινες πράξεις α) της πωλήσεως κατ' εξακολούθηση και β) της κατοχής ναρκωτικής ουσίας. Η κατηγορία συνίσταται στο ότι ο αιτών :1) στην ευρύτερη περιοχή του ... κατά το χρονικό διάστημα από 23.6.2003 έως 23.9.2003, με πρόθεση ενεργώντας και μη όντας τοξικομανής, και σε μη διακριβωθείσες ημερομηνίες, με πρόθεση ενεργώντας, με περισσότερες από μία πράξεις, που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, πώλησε ναρκωτική ουσία, και συγκεκριμένα πώλησε, δηλαδή μεταβίβασε την κυριότητα αντί τιμήματος, στον συγκατηγορούμενό του ΑΑ, πέντε φορές από ένα γραμμάριο κοκαΐνης , την κάθε φορά αντί τιμήματος 70 Ε. το κάθε γραμμάριο. Στον ... στις 23.9.2003, πώλησε τελευταία φορά στον ανωτέρω συγκατηγορούμενό του ΑΑ ποσότητα κοκαΐνης 1 γραμμαρίου αντί τιμήματος 70 €. 2) Στον ... και στην επί της οδού ... οικία του, στις 23.9.2003, με πρόθεση ενεργώντας, μη όντας τοξικομανής, κατείχε με την έννοια της φυσικής εξουσίασής της με δυνατότητα να ελέγχει κάθε στιγμή την ύπαρξή της, και να τη διαθέτει πραγματικά, ναρκωτική ουσία σύμφωνα με το νόμο και συγκεκριμένα κατείχε α) δύο αυτοσχέδια δέματα με κοκαΐνη σε στερεή μορφή, συνολικού βάρους 200 γραμμαρίων (2 Χ 100), β) ένα νάιλον σακουλάκι με κοκαΐνη σε στερεή μορφή, συνολικού βάρους 100 γραμμαρίων, γ) ένα νάιλον σακουλάκι το οποίο περιείχε σαράντα (40) αυτοσχέδια νάιλον σακουλάκια με κοκαΐνη σε στερεή μορφή, συνολικού βάρους 40 γραμμαρίων (1 Χ 40 γρ.) και δ) ένα νάιλον σακουλάκι , το οποίο περιείχε δεκατρία (13) αυτοσχέδια νάιλον σακουλάκια με κοκαΐνη σε στερεή μορφή, συνολικού βάρους δεκατριών (13) γραμμαρίων (1 Χ 13 γρ). Από το σκεπτικό της παραπάνω αποφάσεως προκύπτει ότι το Πενταμελές Εφετείο Πειραιώς, κατά την ανέλεγκτη κρίση του δέχθηκε ότι ο αιτών τέλεσε κατά τους άνω αναφερόμενους χρόνους και στους αναφερόμενους τόπους τα ανωτέρω αδικήματα και ότι το γεγονός των πωλήσεων κατατέθηκε από τον κατηγορούμενο ΑΑ, ομολογήθηκε όμως και από τον ίδιο (τον αιτούντα), όπως προκύπτει από τα πρακτικά της δευτεροβάθμιας δίκης, τα οποία παραδεκτώς επισκοπούνται από τον Άρειο Πάγο. Ειδικότερα στην απολογία του ο αιτών είπε τα εξής: ""Είμαι 25 χρόνια τοξικομανής, απολύθηκα από τον Στρατό με αιτιολογία το ακαταλόγιστο, λόγω χρήσεως ναρκωτικών ... . Πούλαγα ναρκωτικά για να βγάλω τη δόση μου ... Το έκανα αυτό γιατί δεν μου έφταναν τα λεφτά που έβγαζα από τη δουλειά μου, για να παίρνω τη δόση ναρκωτικών που χρειαζόμουν ... Έχω μετανιώσει γι' αυτά που έκανα και ζητάω συγγνώμη. Εγώ δεν είχα χρήματα, για να μπορώ να αγοράσω τόση κοκαΐνη. Τον ΒΒ τον είχα γνωρίσει στη φυλακή. Είχα κάνει μεταφορά 60 κιλών χασίς από τη Αλβανία και με έπιασαν, γι' αυτό τον λόγο ήμουν φυλακή την πρώτη φορά και αυτό πάλι για να εξασφαλίσω ναρκωτικά για τον εαυτό μου το έκανα. Μάλιστα οι αστυνομικοί μου είπαν "δεν θέλουμε εσένα, τον μεγάλο θέλουμε". Με έπαιρνε ο ΑΑ και μου έλεγε έχω πελάτη, φέρε πέντε γραμμάρια, μου έδινε τα χρήματα, τού έδινα τα ναρκωτικά και εγώ τα χρήματα τα έδινα στον ΒΒ. Εγώ, απ' αυτό κέρδιζα κάθε φορά τη δόση μου". Τα νέα στοιχεία που επικαλείται ο αιτών στηρίζονται στον ισχυρισμό του ότι εγκέφαλος της υποθέσεως, για την οποία καταδικάστηκε ήταν ο αναφερόμενος και στην απολογία του ΒΒ. Προβάλλει προς τούτο τα εξής γεγονότα: ότι ο συμμέτοχος στις πράξεις του ΒΒ του υπεξήγαγε την ταυτότητά του και γι' αυτό καταδικάσθηκε από το Μονομελές Πλημμ/κείο Πειραιώς [11152/07 απόφαση] για υπεξαγωγή εγγράφου. Επίσης του υπεξαίρεσε ένα δακτυλίδι, αξίας 6.000 € και ότι τον έχει απειλήσει. Ακόμη, υποστηρίζει ότι έχει δώσει σχετικές ένορκες καταθέσεις σε βάρος του ανωτέρω ενώπιον του ανακριτή Πειραιά και ότι έχει δώσει δυο φορές πληροφορίες για τους συνεργάτες του στον Προϊστάμενο Δίωξης Ναρκωτικών ΓΓ. Από τα επικαλούμενα νέα στοιχεία και αποδείξεις δεν προκύπτει ότι αυτός αδίκως καταδικάστηκε ή καταδικάστηκε, ενώ ήταν αθώος ή καταδικάστηκε για έγκλημα βαρύτερο από εκείνο το οποίο πράγματι τέλεσε. 5-Κατ' ακολουθία των προεκτεθέντων, η κρινόμενη αίτησή του πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη, και να καταδικασθεί αυτός στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ. 1 ΚΠΔ).
ΓΙΑ ΤΟΥΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΩ
Α-Να απορριφθεί η 16652/29-12-08 αίτηση του Χ, κρατουμένου στην Κλειστή Φυλακή ..., περί επαναλήψεως της διαδικασίας που περατώθηκε με την έκδοση της 178/2006 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Πειραιώς. Και
Β-Να καταδικασθεί ο αιτών στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Φώτιος Μακρής".
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ
1-Εισάγω ενώπιόν σας, κατά το άρθρο 529 ΚΠΔ, την 7033/18-5-09 αίτηση του καταδικασμένου κατηγορουμένου Χ, κρατουμένου στην Κλειστή Φυλακή ..., για αναστολή εκτελέσεως της επιβληθείσας σ' αυτόν με την 178/06 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Πειραιώς ποινής καθείρξεως δέκα ετών για πώληση κατ' εξακολούθηση και κατοχή ναρκωτικών [άρθρο 4 παρ.1 περ.β και ζ του Ν.1729/87], ενόψει της υποβολής αιτήσεως για επανάληψη της διαδικασίας [άρθρο 525 παρ.1 περ.2 ΚΠΔ], και εκθέτω τα ακόλουθα: 2- Κατά το άρθρο 529 ΚΠΔ μόλις υποβληθεί η αίτηση για επανάληψη της διαδικασίας, το συμβούλιο, που είναι αρμόδιο να την κρίνει, αποφαίνεται μέσα σε τρεις ημέρες, ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα για την αναστολή ή μη της εκτέλεσης της ποινής που εκτίει ο καταδικασμένος. Αυτονόητη προϋπόθεση για να γίνει δεκτό το αίτημα αναστολής εκτελέσεως της ποινής πρέπει να πιθανολογείται ότι θα γίνει δεκτή η αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας, δηλαδή να εκτιμάται η πιθανότητα ουσιαστικής παραδοχής της αιτήσεως επαναλήψεως της διαδικασίας [ΑΠ.1355/04 Π.ΛΟΓ 04/1621,ΑΠ:2077/2002, 1612/2002, 1022/2001, 79/85 Π.Χ. 85, 663, Α.Π. 6/85, Π.Χ. 85, 654]. 3- Στην προκειμένη περίπτωση από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Ο αιτών καταδικάστηκε με την 178/2006 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Πειραιώς, η οποία έχει ήδη καταστεί αμετάκλητη, σε ποινή καθείρξεως δέκα ετών και χρηματική ποινή 3.000 ευρώ για τις αξιόποινες πράξεις α) της πωλήσεως κατ' εξακολούθηση και β) της κατοχής ναρκωτικής ουσίας. Η κατηγορία συνίσταται στο ότι ο αιτών:1) στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά κατά το χρονικό διάστημα από 23.6.2003 έως 23.9.2003, με πρόθεση ενεργώντας και μη όντας τοξικομανής, και σε μη διακριβωθείσες ημερομηνίες, με πρόθεση ενεργώντας, με περισσότερες από μία πράξεις, που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, πώλησε ναρκωτική ουσία, και συγκεκριμένα πώλησε, δηλαδή μεταβίβασε την κυριότητα αντί τιμήματος, στον συγκατηγορούμενό του ΑΑ, πέντε φορές από ένα γραμμάριο κοκαΐνης , την κάθε φορά αντί τιμήματος 70 ευρώ το κάθε γραμμάριο. Στον ... στις 23.9.2003, πώλησε τελευταία φορά στον ανωτέρω συγκατηγορούμενό του ΑΑ ποσότητα κοκαΐνης 1 γραμμαρίου αντί τιμήματος 70 ευρώ. 2) Στον ... και στην επί της οδού ... οικία του, στις 23.9.2003, με πρόθεση ενεργώντας, μη όντας τοξικομανής, κατείχε με την έννοια της φυσικής εξουσίας της με δυνατότητα να ελέγχει κάθε στιγμή την ύπαρξή της, και να τη διαθέτει πραγματικά, ναρκωτική ουσία σύμφωνα με το νόμο και συγκεκριμένα κατείχε α) δύο αυτοσχέδια δέματα με κοκαΐνη σε στερεή μορφή, συνολικού βάρους 200 γραμμαρίων (2 Χ 100), β) ένα νάιλον σακουλάκι με κοκαΐνη σε στερεή μορφή, συνολικού βάρους 100 γραμμαρίων, γ) ένα νάιλον σακουλάκι το οποίο περιείχε σαράντα (40) αυτοσχέδια νάιλον σακουλάκια με κοκαΐνη σε στερεή μορφή, συνολικού βάρους 40 γραμμαρίων (1 Χ 40 γρ.) και δ) ένα νάιλον σακουλάκι, το οποίο περιείχε δεκατρία (13) αυτοσχέδια νάιλον σακουλάκια με κοκαΐνη σε στερεή μορφή, συνολικού βάρους δεκατριών (13) γραμμαρίων (1 Χ 13 γρ). Από το σκεπτικό της παραπάνω αποφάσεως προκύπτει ότι το Πενταμελές Εφετείο Πειραιώς, κατά την ανέλεγκτη κρίση του δέχθηκε ότι ο αιτών τέλεσε κατά τους άνω αναφερόμενους χρόνους και στους αναφερόμενους τόπους τα ανωτέρω αδικήματα και ότι το γεγονός των πωλήσεων κατατέθηκε από τον κατηγορούμενο ΑΑ, ομολογήθηκε όμως και από τον ίδιο (τον αιτούντα), όπως προκύπτει από τα πρακτικά της δευτεροβάθμιας δίκης, τα οποία παραδεκτώς επισκοπούνται από τον Άρειο Πάγο. Ειδικότερα στην απολογία του ο αιτών είπε τα εξής: ""Είμαι 25 χρόνια τοξικομανής, απολύθηκα από τον Στρατό με αιτιολογία το ακαταλόγιστο, λόγω χρήσεως ναρκωτικών ... . Πούλαγα ναρκωτικά για να βγάλω τη δόση μου ... Το έκανα αυτό γιατί δεν μου έφταναν τα λεφτά που έβγαζα από τη δουλειά μου, για να παίρνω τη δόση ναρκωτικών που χρειαζόμουν ... Έχω μετανιώσει γι' αυτά που έκανα και ζητάω συγγνώμη. Εγώ δεν είχα χρήματα, για να μπορώ να αγοράσω τόση κοκαΐνη. Τον ΒΒ τον είχα γνωρίσει στη φυλακή. Είχα κάνει μεταφορά 60 κιλών χασίς από τη Αλβανία και με έπιασαν, γι' αυτό τον λόγο ήμουν φυλακή την πρώτη φορά και αυτό πάλι για να εξασφαλίσω ναρκωτικά για τον εαυτό μου το έκανα. Μάλιστα οι αστυνομικοί μου είπαν "δεν θέλουμε εσένα, τον μεγάλο θέλουμε". Με έπαιρνε ο ΑΑ και μού έλεγε έχω πελάτη, φέρε πέντε γραμμάρια, μού έδινε τα χρήματα, τού έδινα τα ναρκωτικά και εγώ τα χρήματα τα έδινα στον ΒΒ. Εγώ, απ' αυτό κέρδιζα κάθε φορά τη δόση μου". Ο ανωτέρω με την 16652/29-12-08 αίτηση για επανάληψη της διαδικασίας, η οποία μέλλει να συζητηθεί από τον Άρειο Πάγο στη δικάσιμο αυτού της 13-10-09, υποστηρίζει ότι μετά την αμετάκλητη καταδίκη του ανέκυψαν νέα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι αυτός είναι προφανώς αθώος για τις αξιόποινες πράξεις για τις οποίες καταδικάσθηκε. Τα νέα στοιχεία που επικαλείται στηρίζονται στον ισχυρισμό του ότι εγκέφαλος της υποθέσεως, για την οποία καταδικάστηκε ήταν ο αναφερόμενος και στην απολογία του ΒΒ. Προβάλλει προς τούτο ότι ο συμμέτοχος στις πράξεις του ΒΒ του υπεξήγαγε την ταυτότητά του και γι' αυτό καταδικάσθηκε από το Μονομελές Πλημμ/κείο Πειραιώς [11152/07 απόφαση] για υπεξαγωγή εγγράφου. Επίσης του υπεξαίρεσε ένα δακτυλίδι, αξίας 6.000 € και ότι τον έχει απειλήσει. Ακόμη, υποστηρίζει ότι έχει δώσει σχετικές ένορκες καταθέσεις σε βάρος του ανωτέρω ενώπιον του ανακριτή Πειραιά και ότι έχει δώσει δυο φορές πληροφορίες για τους συνεργάτες του στον Προϊστάμενο Δίωξης Ναρκωτικών ΓΓ. 4- Από τα επικαλούμενα νέα στοιχεία και αποδείξεις δεν προβλέπεται ότι θα ευδοκιμήσει η αίτησή του για επανάληψη της διαδικασίας κατά της ανωτέρω καταδικαστικής απόφασης. Κατ' ακολουθία των προεκτεθέντων, η κρινόμενη αίτησή του πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη.
ΓΙΑ ΤΟΥΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΩ
Να απορριφθεί η 7033/18-5-09 αίτηση του Χ, κρατουμένου στην Κλειστή Φυλακή ..., για αναστολή εκτέλεσης της ποινής του.
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Φώτιος Μακρής".
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά το άρθρο 525 περ. 2 του ΚΠΔ, η ποινική διαδικασία που περατώθηκε με αμετάκλητη απόφαση επαναλαμβάνεται προς το συμφέρον του καταδικασμένου για πλημμέλημα ή κακούργημα, αν μετά την οριστική καταδίκη του, αποκαλύφθηκαν νέα, άγνωστα στους δικαστές που τον καταδίκασαν γεγονότα ή αποδείξεις, τα οποία μόνα τους ή σε συνδυασμό με εκείνα που είχαν προσκομιστεί προηγουμένως, κάνουν φανερό ότι αυτός που καταδικάστηκε είναι αθώος ή καταδικάστηκε άδικα για έγκλημα βαρύτερο από εκείνο που πραγματικά τέλεσε. Νέες αποδείξεις, κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, είναι εκείνες που δεν υποβλήθηκαν στο δικαστήριο και ως εκ τούτου ήταν άγνωστες στους δικαστές που εξέδωσαν την καταδικαστική απόφαση, την κρίση του δε αυτή σχηματίζει το δικαστήριο που επιλαμβάνεται της αιτήσεως για επανάληψη της διαδικασίας, από την έρευνα των πρακτικών της προηγουμένης δίκης, καθώς και από τα έγγραφα της δικογραφίας. Νέες αποδείξεις μπορεί να είναι οποιεσδήποτε, όπως καταθέσεις νέων μαρτύρων ή νεότερες καταθέσεις συμπληρωματικές ή διευκρινιστικές ή και τροποποιητικές εκείνων που τέθηκαν υπόψη του δικαστηρίου, νέα έγγραφα ή δικαστικές αποφάσεις ή πρακτικά ή άλλα στοιχεία που διευκρινίζουν αμφίβολα σημεία της υποθέσεως, με την προϋπόθεση όμως ότι οι αποδείξεις αυτές, εκτιμώμενες, είτε μόνες τους είτε σε συνδυασμό με εκείνες που είχαν προσκομιστεί στο δικαστήριο που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση, καθιστούν φανερό και όχι απλώς πιθανό ότι ο καταδικασμένος είναι αθώος και καταδικάστηκε άδικα για έγκλημα βαρύτερο από εκείνο που πραγματικά τέλεσε. Δεν μπορούν να αποτελέσουν λόγο επαναλήψεως της διαδικασίας γεγονότα, τα οποία δεν ήταν άγνωστα στους δικαστές που εξέδωσαν την καταδικαστική απόφαση, αλλ' αντιθέτως ερευνήθηκαν αμέσως ή εμμέσως και απορρίφθηκαν απ' αυτούς, καθώς και εκείνους με τα οποία επιδιώκεται ο από ουσιαστικής και νομικής πλευράς έλεγχος της προσβαλλόμενης αποφάσεως, με βάση το αποδεικτικό υλικό που έλαβαν υπόψη τους οι δικαστές, που την εξέδωσαν, εφόσον η αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας ως στρεφόμενη κατά αμετάκλητης δικαστικής αποφάσεως, δεν αποτελεί ένδικο μέσο, αλλ' έκτακτη διαδικασία. Εξάλλου, στην περίπτωση απόρριψης αίτησης επανάληψης διαδικασίας, επιτρέπεται η υποβολή νέας αίτησης, στηριζόμενης σε άλλο λόγο ή και στον ίδιο, αρκεί προς υποστήριξή της να προσκομίζονται νέα αποδεικτικά στοιχεία. Στην προκειμένη περίπτωση η κρινόμενη από 29-12-2008 αίτηση για επανάληψη της ποινικής διαδικασίας που περατώθηκε με την 178/2006 αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Πειραιώς, με την οποία ο αιτών καταδικάστηκε σε ποινή καθείρξεως δέκα ετών και χρηματική ποινή 3.000 ευρώ για πώληση κατ' εξακολούθηση και κατοχή ναρκωτικής ουσίας, η οποία στηρίζεται σε νέα γεγονότα και αποδείξεις, που κατά τον αιτούντα αποκαλύφθηκαν μετά την καταδίκη του, από τα οποία, κατά το περιεχόμενο της αιτήσεως, καθίσταται φανερό ότι ο αιτών είναι αθώος για τις πράξεις για τις οποίες καταδικάστηκε, είναι νόμιμη, σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη, παραδεκτώς δε εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού (σε συμβούλιο), κατά τις διατάξεις των άρθρων 527 § 3 και 528 § 1 του ΚΠΔ και πρέπει να εξεταστεί και κατ' ουσίαν, καίτοι ο αιτών δεν εμφανίστηκε κατά τη συζήτηση, ο οποίος νομοτύπως και εμπροθέσμως έχει ζητηθεί, όπως προκύπτει από το με ημερομηνία 10-4-2009 αποδεικτικό επιδόσεως της υπαλλήλου των φυλακών ..., .... Με την παραπάνω αίτηση πρέπει να συνεκδικασθεί λόγω προδήλου συνάφειας, και ερευνηθεί κατ' ουσίαν και η από 18-5-2009 αίτηση αναστολής εκτελέσεως της ποινής που εκτίει ο αιτών, που στηρίζεται στη διάταξη του άρθρου 529 ΚΠΔ, και ως προς την οποία ο αιτών κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα όπως προκύπτει από το με ημερομηνία 4-6-2009 αποδεικτικό επιδόσεως του υπαλλήλου των φυλακών ..., .... Από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Ο αιτών Χ καταδικάστηκε με την 178/2006 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Πειραιώς, η οποία έχει ήδη καταστεί αμετάκλητη, σε ποινή καθείρξεως δέκα ετών και χρηματική ποινή 3.000 € για τις αξιόποινες πράξεις α)της πωλήσεως κατ' εξακολούθηση και β)της κατοχής ναρκωτικής ουσίας. Η κατηγορία συνίσταται στο ότι ο αιτών: 1) στην ευρύτερη περιοχή του ... κατά το χρονικό από 23-6-2003 έως 23-9-2003, με πρόθεση ενεργώντας μη όντας τοξικομανής, και σε μη διακριβωθείσες ημερομηνίες, με πρόθεση ενεργώντας, με περισσότερες από μία πράξεις, που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, πώλησε ναρκωτική ουσία, και συγκεκριμένα πώλησε, δηλαδή μεταβίβασε την κυριότητα αντί τιμήματος, στον συγκατηγορούμενό του ΑΑ, πέντε φορές από ένα γραμμάριο κοκαΐνης, την κάθε φορά αντί τιμήματος 70 € το κάθε γραμμάριο. Στον ... στις 23-9-2003, πώλησε τελευταία φορά στο ανωτέρω συγκατηγορούμενό του ΑΑ ποσότητα κοκαΐνης 1 γραμμαρίου, αντί τιμήματος 70 €. 2) Στον ... και στην επί της οδού ... οικία του, στις 23-9-2003, με πρόθεση ενεργώντας, μη όντας τοξικομανής, κατείχε με την έννοια της φυσικής εξουσίας της με δυνατότητα να ελέγχει κάθε στιγμή την ύπαρξή της και να τη διαθέτει πραγματικά, ναρκωτική ουσία, σύμφωνα με το νόμο, και συγκεκριμένα κατείχε α)δύο αυτοσχέδια δέματα με κοκαΐνη σε στέρεη μορφή, συνολικού βάρους 200 γραμμαρίων (2Χ100) β) ένα νάιλον σακουλάκι με κοκαΐνη σε στέρεη μορφή, συνολικού βάρους 100 γραμμαρίων γ)ένα νάιλον σακουλάκι το οποίο περιείχε σαράντα (40) αυτοσχέδια νάιλον σακουλάκια με κοκαΐνη σε στέρεη μορφή, συνολικού βάρους 40γραμμαρίων (1Χ40 γρ.) και δ)ένα νάιλον σακουλάκι, το οποίο περιείχε δεκατρία (13) αυτοσχέδια νάιλον σακουλάκια με κοκαΐνη σε στέρεη μορφή, συνολικού βάρους δεκατριών (13) γραμμαρίων (1Χ13 γρ.). Από το σκεπτικό της παραπάνω αποφάσεως προκύπτει ότι το Πενταμελές Εφετείο Πειραιώς, κατά την ανέλεγκτη κρίση του, δέχθηκε ότι ο αιτών τέλεσε κατά τους πιο πάνω αναφερόμενους χρόνους και στους αναφερόμενους τόπους τα προαναφερόμενα αδικήματα και ότι το γεγονός των πωλήσεων κατατέθηκε από τον κατηγορούμενο ΑΑ, ομολογήθηκε όμως και από τον ίδιο τον αιτούντα, όπως προκύπτει από τα πρακτικά της δευτεροβάθμιας δίκης, τα οποία παραδεκτώς επισκοπούνται από τον Άρειο Πάγο. Ειδικότερα στην απολογία του ο αιτών είπε τα εξής: "Είμαι 25 χρόνια τοξικομανής, απολύθηκα από τον στρατό με αιτιολογία ακαταλόγιστο, λόγω χρήσεως ναρκωτικών..... Πούλαγα ναρκωτικά για να βγάλω τη δόση μου .... Το έκανα αυτό γιατί δεν μου έφταναν τα λεφτά που έβγαζα από τη δουλειά μου, για να παίρνω τη δόση ναρκωτικών που χρειαζόμουν ... Έχω μετανιώσει γι' αυτά που έκανα και ζητάω συγγνώμη. Εγώ δεν είχα χρήματα, για να μπορώ να αγοράσω τόση κοκαΐνη. Τον ΒΒ τον είχα γνωρίσει στη φυλακή. Είχα κάνει μεταφορά 60 κιλών χασίς από την Αλβανία και με έπιασαν, γι' αυτό το λόγο ήμουν φυλακή την πρώτη φορά και αυτό πάλι για να εξασφαλίσω ναρκωτικά για τον εαυτό μου το έκανα. Μάλιστα οι αστυνομικοί μου είπαν "δεν θέλουμε εσένα, τον μεγάλο θέλουμε". Με έπαιρνε ο ΑΑ και μου έλεγε έχω πελάτη φέρε πέντε γραμμάρια, μου έδινε τα χρήματα, του έδινα τα ναρκωτικά και εγώ τα χρήματα τα έδινα στον ΒΒ. Εγώ, από αυτό κέρδιζα κάθε φορά τη δόση μου". Τα στοιχεία που επικαλείται ο αιτών στηρίζονται στον ισχυρισμό του ότι εγκέφαλος της υποθέσεως για την οποία καταδικάστηκε ήταν ο αναφερόμενος και στην απολογία του ΒΒ. Το ίδιο είχε ισχυριστεί και στην προγενέστερη από 5-11-2007 αίτηση του για επανάληψη της διαδικασίας, επί της οποίας είχε εκδοθεί η 2342/2008 απόφαση (σε συμβούλιο) αυτού του δικαστηρίου, που απέρριψε την αίτησή του. Προς υποστήριξη του ίδιου λόγου, ο αιτών επικαλείται τα εξής νέα αποδεικτικά στοιχεία: Ότι ο συμμέτοχος στις πράξεις του ΒΒ, που εξήγαγε την ταυτότητά του, καταδικάστηκε γι' αυτό από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Πειραιώς, με την 11152/2007 απόφασή του, για υπεξαγωγή εγγράφου. Επίσης του υπεξαίρεσε ένα δακτυλίδι, αξίας 6.000 € και ότι τον έχει απειλήσει. Ακόμη υποστηρίζει ότι έχει δώσει σχετικές ένορκες καταθέσεις σε βάρος του παραπάνω ενώπιον του ανακριτή Πειραιά και ότι έχει δώσει δύο φορές πληροφορίες για τους συνεργάτες του στον Προϊστάμενο Δίωξης Ναρκωτικών ΓΓ. Όμως και από τα επικαλούμενα από τον αιτούντα νέα στοιχεία και αποδείξεις, δεν προκύπτει ότι αυτός αδίκως καταδικάστηκε, ενώ ήταν αθώος, ή καταδικάστηκε για έγκλημα βαρύτερο από εκείνο το οποίο πράγματι τέλεσε. Επομένως η κρινόμενη αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας, ως και η αίτηση αναστολής εκτελέσεως της ποινής, πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμες και καταδικασθεί ο αιτών στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 § 1 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την από 18-5-2009 αίτηση του Χ, κρατουμένου στην Κλειστή Φυλακή ..., για αναστολή εκτέλεσης της ποινής του.

Απορρίπτει την από 29-12-2008 αίτηση του ιδίου περί επαναλήψεως της διαδικασίας που περατώθηκε με την έκδοση της 178/2006 απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Πειραιώς. Και

Καταδικάζει τον αιτούντα στα δικαστικά έξοδα, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των διακοσίων είκοσι (220) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 3 Νοεμβρίου 2009. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 6 Νοεμβρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή