Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 1389 / 2009    (Ζ, Penal Cases)

Θέμα
Υπέρβαση εξουσίας, Ναρκωτικά, Αναιρέσεων συνεκδίκαση, Πρόσθετοι λόγοι.
Περίληψη:
Παραβάσεις του ν. περί ναρκωτικών. Συνεκδίκαση 2 αιτήσεων συγκατηγορουμένων. 1. Είναι βάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ΄, Ε΄ του ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως των κρινόμενων αιτήσεων αναιρέσεως και των προσθέτων λόγων αυτών, για ελλιπή αιτιολογία και για εσφαλμένη εφαρμογή του άρθρου 47 παρ.1 του ΠΚ και έλλειψη νόμιμης βάσης. 2. Είναι βάσιμος, ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Η΄ του ΚΠΔ, σχετικός πρόσθετος λόγος αναιρέσεως του δικογράφου των προσθέτων λόγων, διότι το Πενταμελές Εφετείο Πειραιώς, που δίκασε σε δεύτερο βαθμό, κατέστησε χείρονα τη θέση των αναιρεσειόντων και υπερέβη την εξουσία του, αφού αυτό, στο οποίο μεταβιβάστηκε η υπόθεση, έκρινε πέραν των ορίων εκείνων, που με την έφεση του Εισαγγελέα Εφετών, προσβλήθηκε η απόφαση του Πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, παραπονουμένου του εισαγγελέα για το απαλλακτικό μόνο μέρος της αποφάσεως και για εσφαλμένη μεταβολή της κατηγορίας, αφού επέβαλε μεγαλύτερες ποινές εκείνων που είχαν επιβληθεί από το πρωτόδικο δικαστήριο και στην έφεση του εισαγγελέα δεν υπήρχε σχετικός ειδικός λόγος εφέσεως για το ύψος των επιβληθεισών ποινών. Αναιρεί και παραπέμπει.
Αριθμός 1389/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ζ' Ποινικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, ο οποίος ορίσθηκε με την υπ' αριθ. 42/2009 πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου (κωλυομένου του Αντιπροέδρου Γρηγορίου Μάμαλη), Νικόλαο Ζαΐρη, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο, Παναγιώτη Ρουμπή και Κωνσταντίνο Φράγκο - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του την 1η Απριλίου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασιλείου Μαρκή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την αίτηση των αναιρεσειόντων - κατηγορουμένων: 1) Χ1, που εκπροσωπήθηκε από τους πληρεξούσιους δικηγόρους του Ζήση Κωνσταντίνου, Νικόλαο Ανδρουλάκη και Φίλιππο Κοτέα και 2) Χ2, που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Αθανάσιο Ζαχαριάδη, περί αναιρέσεως της 13/2008 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Πειραιώς. Το Πενταμελές Εφετείο Πειραιώς, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή και οι αναιρεσείοντες - κατηγορούμενοι ζητούν την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στις από 25.6.2008 και 26.6.2008 δύο χωριστές αιτήσεις αναιρέσεως, όπως αυτές διαμορφώθηκαν με τους από 17.9.2008, 12.3.2009, 13.3.2009, 16.3.2009 προσθέτους λόγους του 1ου αναιρεσείοντος και 16.3.2009 του 2ου αναιρεσείοντος, που καταχωρίστηκαν στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1261/2008.

Αφού άκουσε Τους πληρεξούσιους δικηγόρους των αναιρεσειόντων, που ζήτησαν όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά, καθώς και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να γίνουν εν μέρει δεκτές και να απορριφθούν κατά τα λοιπά οι προκείμενες αιτήσεις αναιρέσεως.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 περ. α, β, ζ, στ' του ν.1729/1987, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του ν.2161/1993 και κωδικοποιήθηκε δια ν. 3459/2006, τιμωρείται σε βαθμό κακουργήματος, με κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών και χρηματική ποινή δύο χιλιάδων εννιακοσίων (2900) μέχρι διακοσίων ενενήντα χιλιάδων(290.000) ευρώ, όποιος πλην άλλων, κατέχει ή μεταφέρει ναρκωτικές ουσίες. Κατά την έννοια των διατάξεων αυτών: Με τον όρο κατοχή ναρκωτικών, στα οποία περιλαμβάνεται και η κοκαϊνη (Πιν. Β Αρ.3 άρθρου 4 παρ.3 ν. 1729/1987), θεωρείται η φυσική εξουσία της ναρκωτικής ουσίας από το δράστη ώστε να μπορεί σε κάθε στιγμή να διαπιστώνει την ύπαρξή της και να τη διαθέτει πραγματικά κατά τη δική του βούληση. Με τον όρο μεταφορά ναρκωτικών νοείται η μετακίνηση αυτών από τόπο σε τόπο, πάντοτε όμως εντός της Ελληνικής επικράτειας, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, με απλή ιδιόχειρη ή μέσου τρίτου μετακίνηση είτε στο έδαφος της επικράτειας, είτε παραπλέοντας ή διασχίζοντας την αιγιαλίτιδα ζώνη, είτε ιπτάμενος στον ελληνικό εναέριο χώρο. Για τη στοιχειοθέτηση όμως του αυτοτελούς εγκλήματος της μεταφοράς ναρκωτικών, απαιτείται η μετακόμιση αυτών να τελείται προς διευκόλυνση ή πραγματοποίηση της κυκλοφορίας αυτών, για οποιαδήποτε αιτία, από ατόμου σε άτομο.
Κατά τη διάταξη του άρθρου 45 του ΠΚ, αν δύο ή περισσότεροι τέλεσαν από κοινού αξιόποινη πράξη, καθένας τιμωρείται ως αυτουργός. Με τον όρο "από κοινού" νοείται αντικειμενικά δόλος, δηλαδή ότι ο κάθε συναυτουργός θέλει ή αποδέχεται την πραγμάτωση της αντικειμενικής υποστάσεως του διαπραττόμενου εγκλήματος γνωρίζοντας ότι και οι λοιποί συμμέτοχοι πράττουν με δόλο τελέσεως του ίδιου εγκλήματος. Η σύμπραξη στην εκτέλεση μπορεί να συνίσταται ή στο ότι καθένας πραγματώνει την όλη αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος ή στο ότι το έγκλημα πραγματώνεται με συγκλίνουσες επί μέρους πράξεις των συμμετόχων, ταυτόχρονες ή διαδοχικές, χωρίς να είναι αναγκαίο να αναφέρονται στην απόφαση του Δικαστηρίου και οι επί μέρους ενέργειες καθενός από τους συναυτουργούς. Συγκατοχή ναρκωτικών δε υπάρχει όταν υφίσταται μεταξύ των δραστών κοινός δόλος φυσικής εξουσιάσεως της συγκεκριμένης ποσότητας ναρκωτικής ουσίας, η οποία πρέπει να είναι σαφώς προσδιορισμένη και να υφίσταται η δυνατότητα σε όλους τους συναυτουργούς ασκήσεως της φυσικής αυτής εξουσιάσεως με τη δυνατότητα διαθέσεως και διαπιστώσεως οποτεδήποτε της υπάρξεως αυτής.
Κατά τη διάταξη του άρθρου 46 παρ. 1 στοιχ. β' του ΠΚ, με την ποινή του αυτουργού τιμωρείται όποιος με πρόθεση παρέσχε άμεση συνδρομή στο δράστη κατά τη διάρκεια της άδικης πράξης που διέπραξε και στην εκτέλεση της πράξης αυτής (κύριας πράξης). Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι άμεσος συνεργός είναι εκείνος που παρέχει συνδρομή στον αυτουργό κατά το χρόνο τελέσεως και στην εκτέλεση της άδικης πράξεως αμέσως προς αυτή συνδεόμενη, κατά τρόπο ώστε, χωρίς αυτή, να αποβαίνει αδύνατη η εκτέλεση του εγκλήματος υπό τις περιστάσεις που τελέσθηκε. Κατά δε το άρθρο 47 παρ. 1 του ΠΚ όποιος, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1, στοιχ. β του προηγούμενου άρθρου παρέσχε με πρόθεση σε άλλον οποιαδήποτε συνδρομή πριν από την τέλεση ή κατά την τέλεση της άδικης πράξης που διέπραξε, τιμωρείται ως συνεργός με ποινή ελαττωμένη. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής απλή συνέργεια συνιστά οποιαδήποτε συνδρομή υλική ή ψυχική, θετική ή αποθετική, η οποία παρέχεται στον αυτουργό, χωρίς να είναι άμεση, εφόσον εκείνος που την παρέχει γνωρίζει ότι ο αυτουργός διαπράττει ορισμένο έγκλημα. Για την πράξη της απλής και της άμεσης συνέργειας υποκειμενικά απαιτείται δόλος του συνεργού, ο οποίος συνίσταται στη γνώση της τέλεσης από τον αυτουργό ορισμένης αξιόποινης πράξεως και στη βούληση ή αποδοχή να συμβάλλει με τη συνδρομή του στην πραγμάτωσή της. Τέλος, η απλή συνέργεια μπορεί να παρασχεθεί στον αυτουργό της πράξης και με αρνητική συνδρομή που παρέχεται με παράλειψη, κατά την έννοια του άρθρ.15 ΠΚ και που υπάρχει όταν ο συνεργός, παρόλο ότι έχει από το νόμο ή από τη σύμβαση ή από προηγούμενη ενέργειά του ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να αποτρέψει την επέλευση του εγκληματικού αποτελέσματος, αν και μπορεί να παρεμποδίσει τούτο, ανέχεται ή δεν ενεργεί προς αποτροπή του.
Κατά το άρθρο 8 του ίδιου νόμου 1729/1987 (άρθρο 23 ΚΝΝ), ο δράστης των παραπάνω διατάξεων του άρθρου 5, τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη και χρηματική ποινή από 29.412 μέχρι 588.235 ευρώ, εκτός των άλλων, και όταν ενεργεί κατ' επάγγελμα ή συνήθεια ή είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος. Η έννοια των περιστάσεων αυτών ορίζεται, αντίστοιχα, στις διατάξεις του άρθρου 13 εδ. στ' και ζ', κατά τις οποίες κατ' επάγγελμα τέλεση της πράξεως συντρέχει, όταν από την επανειλημμένη τέλεση αυτής ή από την υποδομή που έχει διαμορφώσει ο δράστης με πρόθεση επανειλημμένης τελέσεως της πράξεως προκύπτει σκοπός του δράστη για πορισμό εισοδήματος. Κατά συνήθεια τέλεση του εγκλήματος συντρέχει, όταν από τη επανειλημμένη τέλεση της πράξης προκύπτει σταθερή ροπή του δράστη προς διάπραξη του συγκεκριμένου εγκλήματος, ως στοιχείο της προσωπικότητας του δράστη .
Εξάλλου, η καταδικαστική απόφαση, έχει την απαιτούμενη κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠοινΔ, ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' του ιδίου Κώδικα λόγο αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σ' αυτή με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στα οποία στηρίχτηκε η κρίση του Δικαστηρίου για τη συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος, οι αποδείξεις που τα θεμελιώνουν και οι νομικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρμόστηκε. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο σύνολο και σε σχέση με τα αποδεικτικά μέσα πρέπει να προκύπτει από την απόφαση με βεβαιότητα, ότι έχουν ληφθεί υπόψη και εκτιμηθεί όλα στο σύνολό τους και όχι ορισμένα μόνο από αυτά. Για τη βεβαιότητα δε αυτή αρκεί να μνημονεύονται όλα, έστω κατά το είδος τους (μάρτυρες, έγγραφα κλπ), χωρίς ανάγκη ειδικότερης αναφοράς τους και μνείας του τι προέκυψε χωριστά από καθένα από αυτά, ενώ το γεγονός ότι εξαίρονται ορισμένα αποδεικτικά μέσα από αυτά, δεν υποδηλώνει ότι δε λήφθηκαν υπόψη τα άλλα. Δεν αποτελούν όμως λόγους αναιρέσεως η εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων και ειδικότερα η εσφαλμένη εκτίμηση εγγράφων, η εσφαλμένη αξιολόγηση των καταθέσεων των μαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και αξιολογήσεως κάθε αποδεικτικού στοιχείου χωριστά και η παράλειψη της μεταξύ τους αξιολογικής συσχετίσεως των αποδεικτικών στοιχείων, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται η αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας (ΟλΑΠ 1/2005).
Τέλος, κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΚΠοινΔ λόγο αναιρέσεως αποτελεί και η εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εσφαλμένη ερμηνεία υπάρχει, όταν το Δικαστήριο αποδίδει στο νόμο διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγματικά έχει, ενώ εσφαλμένη εφαρμογή υφίσταται, όταν το Δικαστήριο δεν υπήγαγε ορθώς τα πραγματικά περιστατικά που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν στη διάταξη που εφαρμόσθηκε. Περίπτωση δε εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως συνιστά και η εκ πλαγίου παραβίαση της διατάξεως αυτής, η οποία υπάρχει όταν στο πόρισμα της αποφάσεως, που περιλαμβάνεται στο συνδυασμό του αιτιολογικού με το διατακτικό και ανοίγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήματος, έχουν εμφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής ή μη εφαρμογής του νόμου, οπότε η απόφαση στερείται νόμιμης βάσεως.
Στην προκείμενη περίπτωση, το Πενταμελές Εφετείο Πειραιώς, που δίκασε σε δεύτερο βαθμό, όπως προκύπτει από το αιτιολογικό της προσβαλλόμενης αποφάσεώς του, δέχθηκε, κατά την αναιρετικώς ανέλεγκτη περί τα πράγματα κρίση του, κατά πλειοψηφία, ότι αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: "Επειδή από τις καταθέσεις των μαρτύρων της κατηγορίας και υπεράσπισης που εξετάστηκαν ενόρκως στο Δικαστήριο τούτο, τα πρακτικά της πρωτοβάθμιας δίκης, που αναγνώσθηκαν, καθώς και τα έγγραφα, που αναγνώσθηκαν και αναφέρονται στα πρακτικά, τις απολογίες των κατηγορουμένων και την όλη αποδεικτική διαδικασία αποδείχτηκαν τα παρακάτω: Οι Ισπανικές και Βρετανικές διωκτικές αρχές, μετά από συλλογή στοιχείων και διεθνή συνεργασία στον τομέα της εμπορίας ναρκωτικών ουσιών, καθώς και παρακολούθηση προσώπων για τα οποία υπήρχαν ενδείξεις ότι εμπλέκονται στο παράνομο αυτό εμπόριο, εντόπισαν ότι δύο πλοία, πιθανότατα τύπου "lanzadera", επρόκειτο να συναντηθούν στο λιμάνι ... της ... με σκοπό να πλεύσουν στην ανοικτή, θάλασσα, προκειμένου το ένα από αυτά να λάβει σημαντική ποσότητα κοκαΐνης από πλοίο που θα συναντούσε σε διεθνή ύδατα το δε άλλο θα το συνόδευε για να το εφοδιάζει με καύσιμα. Υπεύθυνος για τον συντονισμό του σχεδίου από ξηρά ήταν ο υπόδικος Φ, o οποίος επικοινωνούσε προς τούτο με τον Ισπανό μεγαλέμπορο ναρκωτικών ουσιών Θ, κρατούμενο στις Ισπανικές φυλακές, καθώς και με τα μέλη του πληρώματος των εντοπισθέντων πλοίων, μέσω εξοπλισμού "Inmarsat". Μάλιστα ο ένας από το πλήρωμα εντοπίστηκε ότι είχε ελληνική προφορά και ότι χρησιμοποιούσε ορισμένες λέξεις στην ελληνική γλώσσα. Τα ονόματα των πλοίων αυτών ήταν "..." και "..." πρώην "...". To δεύτερο το εντόπισαν την 8-5-2003 περί ώρα 16.00 στον Ατλαντικό Ωκεανό, σε γεωγραφικό πλάτος 39° 5' Ν και γεωγραφικό μήκος 18° 29' W, να πλέει με κατεύθυνση προς τις ακτές ... και να απέχει από το λιμάνι "..." 420 ν.μ. ΝΔ. Το ως άνω πλοίο έπλεε χωρίς σημαία και χωρίς δηλωτική ένδειξη της ταυτότητάς του (ονομασία, λιμάνι νηολόγησής του). Αμέσως δόθηκε ένταλμα απαγόρευσης του απόπλου του, για να ασκηθεί δικαίωμα επίσκεψης σ' αυτό, γεγονός που πραγματοποιήθηκε περί ώρα 16.45 της ιδίας ημέρας. Στη γέφυρα του πλοίου παρατηρήθηκε ένας πίνακας με την επιγραφή "...". Κατά τον γενόμενο έλεγχο προέκυψε ότι το πλοίο ονομαζόταν προηγουμένως "...", ήταν νηολογημένο στο λιμάνι "..." της ..., με αριθμό νηολόγησης .... Στη γέφυρα αυτού υπήρχαν συνολικά 120 σάκκοι, που περιείχαν σε πλάκες ουσία ύποπτη ως ναρκωτική, γι' αυτό το πλοίο οδηγήθηκε για περαιτέρω έλεγχο στην ..., ενώ συνελήφθη το πλήρωμά του, που αποτελείτο από 8 άτομα, 7 Έλληνες και έναν Δομικανό ήτοι: οι Ζ, ως πλοίαρχος, ..., ..., ..., ..., ..., ... και .... Όπως κατέδειξε η πραγματογνωμοσύνη των αρμοδίων ισπανικών αρχών, οι σάκκοι που ανευρέθηκαν επί του ως άνω πλοίου περιείχαν κοκαΐνη συνολικού βάρους 3.320 κιλών, καθαρότητας 76,1% αξίας 101.769.000 ευρώ. Η κοκαΐνη αυτή, προερχόμενη από χώρα της Λατινικής Αμερικής, είχε μεταφερθεί με άλλο πλοίο στον Ατλαντικό Ωκεανό, μεταφορτώθηκε στο ανωτέρω πλοίο "...", που θα την μετέφερε πλησίον των ... ακτών της ..., απ' όπου αρχικά με ταχύπλοα σκάφη θα μεταφερόταν στην ξηρά και ακολούθως με ανεμόπτερα θα εισαγόταν παρανόμως στην ... για εμπορία. Το κύκλωμα αυτό δραστηριοποιείτο, κατά τις πληροφορίες που είχαν οι ως άνω διωκτικές αρχές, με έδρα τη ... από το 1999, ενεργώντας μεταφορές ναρκωτικών ουσιών, κυρίως κοκαΐνης, από Ν. Αμερική στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στην ..., με εγκέφαλο τον μεγαλέμπορο ναρκωτικών Θ (ψευδ. ...), που κρατείτο στις φυλακές της ..., ως προαναφέρθηκε, και συνέχιζε τη δράση του, παρά την κράτησή του. Τα ως άνω μέλη του πληρώματος έχουν καταδικαστεί για το αδίκημα "κατά της δημόσιας υγείας" και "λαθρεμπορίας" με την με αρ. 30/2005 απόφαση του τρίτου τμήματος του τετάρτου κεντρικού Πρωτοδικείου Μαδρίτης (Jurgado Central de Instuccion Nou), ο μεν Ζ (πλοίαρχος του ανωτέρω πλοίου σε φυλάκιση 14 ετών και πρόστιμο 115.000.000 ευρώ, οι δε λοιποί (μέλη του πληρώματος) σε φυλάκιση 10 ετών και πρόστιμο 110.000.000 ευρώ. Σε βάρος του φυγόδικου στην Ισπανία Φ, συντονιστή από ξηράς της παράνομης πράξης, διατάχθηκε με την με αρ. 39/2003 απόφαση του τετάρτου τμήματος του Κεντρικού Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Μαδρίτης, η έκδοση εντάλματος συλλήψεώς του. Εναντίον όμως του φερομένου σύμφωνα με τις αρχικά πληροφορίες των Ισπανικών διωκτικών αρχών (υπηρεσίας Τελωνειακού Ελέγχου) συνεργάτη του μεγαλέμπορου ναρκωτικών Θ, δεν ασκήθηκε ποινική δίωξη από τις δικαστικές αρχές της Ισπανίας και δεν εκκρεμεί κατηγορία κατ' αυτού για την ανωτέρω ποινικά κολάσιμη πράξη. Σημειωτέον ότι η προαπαρατεθείσα 30/2005 απόφαση του τετάρτου κεντρικού Πρωτοδικείου Μαδρίτης, αν και δέχτηκε ότι οι καταδικασθέντες μ' αυτήν είχαν πράγματι σχηματίσει οργάνωση διεθνούς χαρακτήρα, με σκοπό την εισαγωγή σημαντικών ποσοτήτων κοκαΐνης στην ... και ότι η οργάνωση είχε στην κατοχή της για τον σκοπό αυτό και δη τη μεταφορά αυτής το πλοίο ..., το οποίο πράγματι είναι νηολογημένο στο όνομα της εταιρείας με την επωνυμία "RIVERSHAM HOLDING LTD", που εδρεύει στο ..., όπου είναι και το λιμάνι νηολόγησής του, έκανε τελικά λόγο για άγνωστους χρηματοδότες της επιχειρήσεως αυτής, για λογαριασμό των οποίων και για να εξασφαλίσει την ανωνυμία τους δέχτηκε να ενεργήσει στο όνομά του ο Έλληνας Ζ, ως πλοίαρχος του πλοίου ..., ο οποίος διεκπεραίωσε και όλα τα έγγραφα του πλοίου, φερόμενος κατά την ανωτέρω απόφαση ως πραγματικός ιδιοκτήτης του (πλοιοκτήτης του). Το ως άνω πλοίο είναι παλαιά τορπιλάκατος του Γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού, μήκους 42 μέτρων, με 4 ισχυρές μηχανές προώθησης τύπου MTV και πρόσθετες δεξαμενές καυσίμων, εκ των οποίων μία προστέθηκε μεταγενέστερα από την ναυπήγησή του. Από στρατιωτικό εμφανίζεται στα ναυτιλιακά του έγγραφα ότι μετετράπη σε θαλαμηγό (γιώτ), ενώ στην ουσία λόγω της υψηλής ταχύτητας που μπορεί να αναπτύξει και της ευελιξίας του χρησιμοποιείται ως λαθρεμπορικό. Μάλιστα τον Ιούλιο του 1998, ελέγχθηκε από τις λιμενικές αρχές της ..., μετά από σήμα της Interpol, στο λιμάνι ... όπου ναυλοχούσε, διότι υπήρχαν υπόνοιες ότι μετέφερε καπνό και ναρκωτικά. Δεν προέκυψαν όμως κατά την έρευνα επιβαρυντικά στοιχεία για τοιούτου είδους μεταφορά και το πλήρωμά του, που συνελήφθη, αφέθη ελεύθερο. Στα μέλη του πληρώματός του, που απαρτιζόταν από δύο Ολλανδούς, έναν Παραγουανό, τρεις Σενεγαλέζους και δύο Έλληνες, ήταν και ο δεύτερος κατηγορούμενος Χ2, ναυτολογημένος σ' αυτό με την ειδικότητα του μηχανικού (βλ. σχ. αρ. ... σήμα της ΔΔΑΣ/ΤΔΣ/lnterpol προς ΥΕΝ/ΔΑ/ΤΔΙΝ). Το πλοίο αυτό κατέπλευσε την 30-1-99 στο λιμάνι του ..., απέπλευσαν από τις ... με πλοίαρχο τον Ζ και μέλη του πληρώματος, μεταξύ άλλων, και τους Χ2 (δεύτερο κατηγορούμενο) και ... (βλ. σχ. θεωρημένη από τη λιμενική αρχή του ... λίστα του πληρώματός του). Στην Ελλάδα το πλοίο πρακτορευόταν από το ναυτικό πρακτορείο με την επωνυμία "ENDEAVOUR MARINE AGENCY LTD" των ... και ..., που εδρεύει επί της οδού ... στον .... Σύμφωνα με τη δήλωση πρακτορεύσεώς του, που υποβλήθηκε στην λιμενική αρχή κατά τον κατάπλου του, ως πλοιοκτήτρια δηλώθηκε η προαναφερθείσα εταιρεία "Rivers Ηαμ Holdings Ltd" (βλ. σχ. το με αρ. ... έγγραφο του Α' Τελωνείου εισαγωγής και εφοδίων Πειραιά). Πρόκειται για εταιρεία που συστήθηκε την 13-5-1993 με αρ. ... και περιορισμένη ευθύνη στο ..., της οποίας διαχειρίστρια, μέχρι την 20-12-2002 ήταν η εταιρεία με την επωνυμία ".... LIMITED", που εδρεύει επίσης στο ... και διαχειρίζεται διάφορες εταιρείες. Η τελευταία είχε λάβει αρχικά εντολή διαχειρίσεως της φερομένης ως πλοιοκτήτριας εταιρείας από τον ..., Βρετανό υπήκοο, ο οποίος ήταν δικαιούχος κατά 100% των μετοχών της. Το εταιρικό της συμβόλαιο τροποποιήθηκε αργότερα με εντολές του Ισπανού δικηγόρου στην ... Τ, ο οποίος έδωσε οδηγίες στην διαχειρίστρια εταιρεία, να εκδώσει πληρεξούσιο για λογαριασμό του Ισπανού υπηκόου ..., με ισχύ μέχρι 31-12-99 και εντολή να ενεργεί μόνος σε όλα τα ζητήματα που έχουν σχέση με την πλοιοκτήτρια εταιρεία και τα κεφάλαιά της. Μετά τη λήξη του πληρεξουσίου αυτού (31-12-99), η διαχειρίστρια εταιρεία παραιτήθηκε από την διαχείρισή της, διότι δεν έλαβε οδηγίες και δεν είχε τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με τους δικαιούχους ιδιοκτήτες της εταιρείας (βλ. σχ. την από 22-6-2004 βεβαίωση του δ/ντή της διαχειρίστριας εταιρείας ...). Η ίδια εταιρεία (Rivers Ham Holdings Ltd) αναγράφεται ως πλοιοκτήτρια του πλοίου ... και στους περισσότερους λογαριασμούς και παραστατικά, που εκδόθηκαν για το πλοίο αυτό από το πρακτορείο "ENDEAVUR" ή και τρίτους κατά το διάστημα της παραμονής τους στην Ελλάδα μέχρι την 6-4-2002 (βλ. ενδεικτικά τους από 25-6-2001 και 30-6-2001 disbursements accounts του ως άνω πρακτορείου με τα συνημμένα παραστατικά δαπανών του). Επίσης στο όνομα της ίδιας εταιρείας ως πλοιοκτήτριας εκδόθηκαν και τα τιμολόγια για τις υπηρεσίες που προσφέρθηκαν στο πλοίο κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο ναυπηγείο "..." της ομορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία "... ΟΕ", που εδρεύει στη λεωφόρο .... στο ... (βλ. ενδεικτικά τα με αρ. ... και ... τιμολόγια της εν λόγω εταιρείας). Στο ως άνω ναυπηγείο το πλοίο ... ανελκύσθηκε την 29-3-99. Κατά την κρίση της πλειοψηφίας του δικαστηρίου αυτού (κ.κ. συνέδρων Εφετών), κατά το χρόνο της παραμονής του στην Ελλάδα συνέβησαν τα εξής: Στο ως άνω ναυπηγείο ανελκύσθηκε με εντολή του πλοιάρχου του Ζ, προκειμένου να υποβληθεί σε εργασίες επισκευής και συντηρήσεως. Την συμφωνία με τους υπευθύνους του ναυπηγείου (Μ), για την διενέργεια των επισκευών στον χώρο του, κατάρτισε ο πλοίαρχος κατά τον κατάπλου αυτού στην Ελλάδα Ζ και κατά την μεταφορά του φορτίου της κοκαΐνης, ως αναφέρθηκε, ο οποίος εξόφλησε με χρήματα της πλοιοκτήτριας εταιρείας τα τιμολόγια για τις εργασίες που έλαβαν χώρα από συνεργεία του ναυπηγείου. Παράλληλα, έγιναν και εργασίες αντικαταστάσεως και επισκευής των μηχανών. Την γενική επίβλεψη των εργασιών αυτών ο Ζ την ανέθεσε στον πρώτο κατηγορούμενο Χ1, ναυπηγό, μηχανολόγο -μηχανικό και ως πρακτικός μηχανικός συμφωνήθηκε να αναλάβει αυτές ο δεύτερος κατηγορούμενος, ο οποίος, αφού είχε ταξιδέψει και στο παρελθόν ως πλήρωμα του πλοίου με την ειδικότητα αυτή, γνώριζε άριστα το αντικείμενο της εργασίας. Τα ως άνω πρόσωπα, Ζ, Χ1 και Χ2, γνωρίζονταν από το έτος 1986 και υπήρχε σχέση άρρηκτης εμπιστοσύνης μεταξύ τους. Για τις υπηρεσίες, που θα προσέφεραν, έλαβαν προκαταβολικά από άγνωστο μέχρι σήμερα πρόσωπο, μέσω της Τράπεζας "Banco Populace Espanol" από 4-2-99 το ποσό των 148.298 δολ. ΗΠΑ ο Ζ, το ποσό των 94.371 δολ. ΗΠΑ ο Χ1 και των 33.704 δολ. ΗΠΑ ο Χ2. Σε σχέση με τις επισκευές των μηχανών, αν αυτές επισκευάστηκαν ή κάποια απ' αυτές αντικαταστάθηκε, ο ο κατηγορούμενος Χ2, στην μεν από 12-5-2003 υπεύθυνη δήλωσή του προς το ΣΔΟΕ Αττικής παραδέχτηκε ότι οι δύο μηχανές θαλάσσης με σειριακούς αριθμούς ... και ..., που βρέθηκαν στην μισθωμένη από αυτόν αποθήκη επί της οδού ... και ... στο ... προέρχονταν από το πλοίο ..., από το οποίο αυτός τις έβγαλε και τις αντικατέστησε με άλλες περί το τέλος του έτους 1999, ενώ απολογούμενος ο ίδιος ενώπιον του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου είπε ότι στην αποθήκη του δεν υπήρχαν πλήρεις μηχανές αλλά ανταλλακτικά μηχανών. Ο πρώτος κατηγορούμενος επίσης ισχυρίζεται ότι έγινε επισκευή των μηχανών του πλοίου, λόγω δε του ότι χρειαζόταν ειδικές γνώσεις για τις μηχανές του, αφού ήταν παλαιά τορπιλάκατος, ανέθεσε την επισκευή τους στον ..., απόστρατο αξιωματικό του πολεμικού ναυτικού, ο οποίος, καταθέτοντας ως μάρτυς, παραδέχεται ότι πράγματι ανέλαβε την επισκευή αυτών έναντι αμοιβής, την οποία ενώπιον του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου αναβιβάζει στο ποσό των 700.000 δραχμών το μήνα, δηλαδή στο ποσό των 6.300.000 δρχ. περίπου (700.000 Χ 9 μήνες εργασίας), ενώ ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου στο ποσό των 9.000.000 δραχμών, το οποίο, όμως, ανεξαρτήτως αν ήταν 6.300.000 δρχ. περίπου ή 9.000.000 δρχ., του κατέβαλε ο Ζ. Σε σχέση με τις μηχανές του πλοίου, ο τελευταίος μάρτυς καταθέτει ότι ήταν 4, δυναμικότητας 2.500 ίππων κάθε μία. Σε συνδυασμό δε με το ότι ανευρέθησαν δύο παλαιές μηχανές στην μισθωμένη από τον Χ2 αποθήκη, κρίνεται ότι οι δύο μηχανές αντικαταστάθηκαν και οι δύο επισκευάστηκαν. Ο κατηγορούμενος Χ1, κατά το χρόνο της επισκευής των μηχανών του πλοίου, ασχολήθηκε με την ευθυγράμμιση των αξόνων αυτών (μηχανών του). Ακολούθως, το επίμαχο πλοίο την 6-11-99 καθελκύσθηκε και ρυμουλκήθηκε στο γειτονικό ναυπηγείο του ..., όπου προσδέθηκε με την πρύμνη στην προβλήτα (ντόκο) που διέθετε αυτό. Η συμφωνία για την πληρωμή, όσο χρόνο θα παρέμενε στον "ντόκο" δεμένο, έγινε μεταξύ του ..., ιδιοκτήτη του ναυπηγείου και του Ζ, ο οποίος κατέβαλε το μίσθωμα που είχε συμφωνηθεί μηνιαίως 100.000 δραχμές δια μέσου του δευτέρου κατηγορουμένου Χ2. Όσο χρόνο παρέμεινε το πλοίο εκεί μέχρι την 31-5-2001, ο πρώτος κατηγορούμενος Χ1 δεν επισκέφθηκε το ναυπηγείο αυτό. Κατά το χρόνο αυτό, η υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών ουσιών κατάφερε να τοποθετήσει πομπό εντός του σκάφους, ο οποίος όμως εξουδετερώθηκε. Στη συνέχεια την 7-6-2001, ελλείψει χώρου, ρυμουλκήθηκε στο ναυπηγείο "..." του Ξ στην ..., όπου παρέμεινε προς φύλαξη μέχρι την 6-4-2002. Με το ναυπηγείο αυτό ο πρώτος κατηγορούμενος Χ1 είχε τακτική συνεργασία, διότι συντηρούσε σ' αυτό και άλλα πλοία, που διαχειριζόταν ατομικά ή για λογαριασμό της εταιρείας "Pick Van Der Kamp Maritime Hellas S.A", για τη σχέση του με την οποία θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Έτσι υπέδειξε το ναυπηγείο αυτό στον Ζ και ανέλαβε να καταβάλει για λογαριασμό του το μηνιαίο μίσθωμα για την παραμονή του στο ναυπηγείο αυτό, το οποίο επισκεπτόταν συχνά λόγω της στενής του συνεργασίας με τον ιδιοκτήτη. Ο Ζ εμφανίστηκε σ' αυτό κατά την άφιξη του πλοίου. Την 6-4-2002 το πλοίο ..., ύστερα από άδεια του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας και έχοντας ως πλοίαρχο τον Ζ και μηχανικό τον ... (μερικό πλήρωμα), ρυμουλκήθηκε από το Ελληνικό ρυμουλκό πλοίο "...", νηολογίου ... στα διεθνή ύδατα, 6 ν.μ. νότια της νήσου ..., και εκεί παραδόθηκε στο τουρκικό ρυμουλκό "...", που το μετέφερε στην Τουρκία. Ο Ζ διέδωσε ότι το πλοίο θα μεταφερθεί στην Τουρκία για να μετασκευαστεί, πράγματι, σε τουριστικό εκεί. Με τα πραγματικά περιστατικά η ως άνω πλειοψηφία του δικαστηρίου τούτου πείστηκε ότι ο πρώτος κατηγορούμενος δεν είχε καμμία επαφή με το πλοίο ..., πριν αυτό καταπλεύσει την 30-1-99 στην Ελλάδα και μετά τον οριστικό απόπλου αυτού την 6-4-2002 για τα διεθνή ύδατα. Ειδικότερα δε, δεν προέκυψε η παραμικρή επαφή, τόσο του πρώτου όσο και του δεύτερου κατηγορουμένου, κατά το διάστημα που προηγήθηκε του ελέγχου και της κατασχέσεώς του από τις Ισπανικές διωκτικές αρχές την 8-5-2003, δηλαδή για χρονικό ενός και πλέον έτους. Τούτο, διότι η εμπλοκή τους με την υπόθεση περιορίζεται σχεδόν αποκλειστικά κατά το χρονικό διάστημα της παραμονής του πλοίου στην Ελλάδα (30-1-99 έως 6-4-2002) και έχει το χαρακτήρα της τεχνικής κυρίως υποστηρίξεώς τους στο πλοίο, με την μορφή που περιγράφηκε, δηλαδή να είναι αξιόπλοο, για να μπορεί να ανταποκριθεί ως μέσο μεταφοράς στην τέλεση της κυρίας πράξεως μεταφοράς και κατοχής ναρκωτικών ουσιών, πριν από την τέλεση αυτής. Για το γεγονός της αξιοπλοΐας του, στην οποία με την τεχνική τους υποστήριξη με πρόθεση συνέβαλαν οι κατηγορούμενοι, δεν καταλείπεται καμμία αμφιβολία. Τούτο, διότι το ως άνω πλοίο κατέπλευσε στην Ελλάδα την 30-1-99, κινούμενο αυτοδυνάμως, πολλώ μάλλον μπορούσε να κινηθεί αυτοδυνάμως και όχι ρυμουλκούμενο μετά την αντικατάσταση των δύο μηχανών του και την επισκευή των άλλων δύο. Η ρυμούλκησή του, από το ναυπηγείο του "... Ο.Ε" στον "ντόκο" του ναυπηγείου του "Χαλκίτης -Γιουράνια Α.Ε" και από το τελευταίο στο ναυπηγείο του Ξ στην ..., μπορεί να έλαβε χώρα για λογούς οικονομικούς, λόγω της κοντινής αποστάσεως για την αποφυγή πραγματικής ναυτολόγησης πλήρους πληρώματος, αλλά η ρυμούλκησή του, από το ελληνικό ρυμουλκό "..." στα διεθνή ύδατα 6 ν.μ. της νήσου ... και από εκεί με το τουρκικό ρυμουλκό "..." στα τουρκικά ύδατα, έλαβε χώρα παραπλανητικά, γεγονός που συνηθίζεται, ως μέθοδος για λαθρεμπορικά πλοία, με αποκλειστικό σκοπό την εξαφάνιση των ιχνών του πλοίου και τον μη εντοπισμό του από τις διωκτικές αρχές. Τον εντοπισμό του δε ο Ζ αλλά και οι κατηγορούμενοι γνώριζαν, διότι ανακάλυψαν την τοποθέτηση του πομπού στο πλοίο, τον οποίο και εξουδετέρωσαν. Εξάλλου στο ναυπηγείο, όπου λιμενιζόταν του Ξ, που παρέμεινε για συντήρηση από το 2001 έως 2002, ο ίδιος ο μάρτυς (Ξ) κατέθεσε με σαφήνεια ότι ο δεύτερος κατηγορούμενος πήγαινε με τα ρούχα της εργασίας και έκανε τη συντήρησή του, εννοείται δηλαδή ότι δούλευε τις μηχανές και τις συντηρούσε, ώστε ανά πάσα στιγμή να είναι αξιόπλοο. Η αξιοπλοΐα εξάλλου αυτού, προκύπτει και από το από 18/2/2002 πιστοποιητικό αξιοπλοΐας του, στο οποίο αναγράφεται ότι "η θαλαμηγός ... ex ..., υπό σημαία ..., ιδιοκτησίας της εταιρείας "RIVERSHAM HOLDING LTD", επιθεωρήθηκε στο ... την 18-2-2002 και ευρέθησαν σκάφος, μηχανή και εξοπλισμός εις καλή κατάσταση. Κατόπιν αυτού το πλοίο θεωρείται αξιόπλοο". Τα κατατεθέντα από τον μάρτυρα ... ότι "ένα σκάφος ξύλινο που μένει τρία χρόνια στη θάλασσα θα ταξιδέψει με κουπιά λόγω αυτών που θα έχουν κολλήσει από κάτω", δεν έχουν σχέση με την αξιοπλοΐα του, αλλά με την ταχύτητά του, γεγονός που με τον απλό καθαρισμό του, κατόπιν ανελκύσεώς του ή από δύτη εντός της θάλασσας, αποκαθίσταται. Εξάλλου, τα μισθώματα στα ναυπηγεία και γενικά τα έξοδα, τόσο στο ναυπηγείο που επισκευάστηκαν και αντικαταστάθηκαν εν μέρει οι μηχανές του, κατέβαλε ο Ζ, είτε ο ίδιος, είτε κατόπιν εντολής του οι κατηγορούμενοι, προέρχονταν δε από χρήματα της πλοιοκτήτριας εταιρείας είτε αγνώστων τρίτων. Άλλωστε και στο πρακτορείο του πλοίου, οι λογαριασμοί για τις δαπάνες του εξοφλούνταν μόνον από τον Ζ, ενώ ο Χ1, ως κατηγορηματικά κατατέθηκε από τον μάρτυρα ..., ήταν άγνωστος στο πρακτορείο αυτό, την δε πρακτόρευσή του την ανέθεσε ο Ζ. Και είναι μεν αληθές, ότι στο ναυπηγείο του Ξ, οι αποδείξεις για τα μισθώματα ελλιμενισμού του εκδίδονταν με την αόριστη ένδειξη "ιδιώτης", το γεγονός όμως αυτό δεν κρίνεται ύποπτο, διότι κάλλιστα μπορούσε να ζητηθεί να εκδοθούν επ' ονόματι της πλοιοκτήτριας εταιρείας, που δηλώθηκε κατά τον κατάπλου του πλοίου στην Ελλάδα. Στοιχεία που να συνδέουν τον πρώτο κατηγορούμενο ως πλοιοκτήτη του πλοίου, ώστε να στηρίζουν ενοχή του εξ αυτού του λόγου δεν αποδείχθηκαν. Τουναντίον στο προαναφερθέν έγγραφο του ..., δ/ντή της διαχειρίστριας της πλοιοκτήτριας εταιρείας του επίμαχου πλοίου, αναφέρεται κατηγορηματικά ότι το όνομα Χ1, δεν είναι γνωστό ούτε σ' αυτόν ούτε σε άλλο πρόσωπο της διαχειρίστριας εταιρείας και ότι πρόσωπο με το ως άνω όνομα δεν ενήργησε ποτέ με καμία ιδιότητα για την εν λόγω εταιρεία "RIVERSHAM HOLDINGS LIMITED". Σημειώνεται ότι ο μάρτυς Μ, ένας εκ των ιδιοκτητών του ναυπηγείου στο ... με την επωνυμία "...", χαρακτηριστικά και σαφώς κατέθεσε ότι "Σε εμάς ήλθε ο καπετάν Ζ, εκ των υστέρων έμαθα ότι πρόκειται για τον Ζ. Δεν ρωτήσαμε ποιου ήταν το πλοίο, επειδή το 95% των πλοίων τα διαχειρίζεται ο καπετάνιος. Ο ... ανέλαβε τις μηχανές και ο Χ2 δούλευε μαζί του. Την εξόφληση του λογαριασμού την έκανε ο καπετάν Ζ... Ο Χ1 είχε έρθει και παρακολουθούσε τις μηχανές. Τον γνώριζα ως ναυπηγό. Προφανώς ήταν αυτός που του είχαν δώσει τη δουλειά. Μιλούσε με τον ... και με τον καπετάνιο του σκάφους. Ο Χ1 δεν μου έδωσε καθόλου λεφτά. Μόνο με τον καπετάνιο έκανα τη συμφωνία και τη συναλλαγή. Αφεντικό (εννοεί τον Χ1) το είπα με την έννοια ότι ήταν επικεφαλής των εργασιών και δεν έχει σχέση με την ιδιοκτησία του σκάφους". Όσον αφορά τις τραπεζικές καταθέσεις τους (κατηγορουμένων), οι οποίες κατά την από 21-7-2003 πορισματική αναφορά των αρμοδίων υπαλλήλων της υποδ/νσης δίωξης ναρκωτικών (ΚΔΝ) ως ΣΔΟΕ Αττικής ανέρχονταν κατά τον χρόνο του ελέγχου σε 271.561,29 ευρώ και 49.100,26 USD για τον Χ1 και την εταιρεία DNDK, που αυτός εκπροσωπούσε στην Ελλάδα και 64.644,1 USD για τον Χ2. Ο Χ1 είχε συμπεριλάβει στις φορολογικές του δηλώσεις και εισαγωγή συναλλάγματος, συνολικού ποσού 45.917.125 δρχ. κατά τα έτη 1997 - 2000. Η εισαγωγή του ποσού αυτού (συναλλάγματος) κρίνεται, κατά την γνώμη της πλειοψηφίας των μελών του Δικαστηρίου, δικαιολογημένη, αφού ο Χ1 είχε επαγγελματικές δραστηριότητες στο εξωτερικό, τόσο ατομικά όσο κυρίως ως εκπρόσωπος διαφόρων ναυτιλιακών εταιρειών, όπως η "Dromeas Shipping Ltd" η "Invanoise Holding Corporation" και κυρίως η "DVDK Maritime S.A", που εδρεύει στη ... και από το έτος 1996 διαθέτει εγκατάσταση και στην Ελλάδα, επί της Λεωφόρου ... στον ... (βλ. αρ. ... έγγραφο της Δ/νσης Ναυτιλιακής Πολιτικής Ανάπτυξης YEN). Με την εταιρεία αυτή, ο Χ1 συνδεόταν ως νόμιμος εκπρόσωπός της στην Ελλάδα με υπαλληλική σχέση (βλ. μεταξύ άλλων την από 17-9-96 έγγραφη αναγγελία προσλήψεώς του στον ΟΑΕΔ) και στην εταιρεία αυτή ανήκαν κατά το χρόνο του ελέγχου οι με αρ. ..., ... και ... λογαριασμοί στην Τράπεζα Πειραιώς, ποσών αντίστοιχα 15.881,29 ευρώ, 147.004,54 ευρώ και 12.839,04 USD. Επομένως, μεγάλο μέρος των χρηματικών καταθέσεων, που σχετίζονται με τον Χ, αφορούν την άνω εταιρεία και προέρχονται από τις συναλλαγές της με τρίτους (..., Navali Spa, Agencia Deserisios Maritimos SA, Commercial Okomar SA Equatorial Husan Haider SA Navigation Corp. κ.λ.π), αναφορικά με διαχείριση ή αγοραπωλησία πλοίων. Γενικά η κίνηση των λογαριασμών του Χ1 και της εταιρείας "DVDK Maritime Hellas S.A" επαρκώς δικαιολογείται από το σύνολο των επαγγελματικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους κατά το κρίσιμο διάστημα, όπως αυτό συνάγεται από τα προσκομισθέντα από τον ίδιο και αναγνωσθέντα έγγραφα. Στο πλαίσιο αυτό των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του δικαιολογούνται και τα ταξίδια του στην ... και συγκεκριμένα στη ... την 8-4-99, 23-4-99 και 3-5-99 για εργασίες επισκευής στο πλοίο "..." (μετέπειτα ...), συμφερόντων της εταιρείας "Turquoise Holding Corp.". Στη ..., επίσης, στις 27-5-2001, 2-6-2001 και 26-6-2001, από κοινού με τον μάρτυρα ..., γνωστό στον κόσμο των εφοπλιστών για τη συμμετοχή του τελευταίου στον πλειστηριασμό του πλοίου ..., και στην ... την 15-1-2002 για εκτίμηση και αξιολόγηση του πλοίου ... για λογαριασμό της εταιρείας Diana Shipping Co. Αντίστοιχα για επαγγελματικούς λόγους έγιναν και τα ταξίδια του δεύτερου κατηγορουμένου στο ... την 2-8-99, στο ... την 12-7-2001 και στη ... την 12-4-2002, όπου επιθεώρησε για λογαριασμό της DVDK Maritime (Hellas) S.A. τα πλοία ... και ... (στο...) και ... (στη ...), ενώ για λογαριασμό της ίδιας εταιρείας έφερε από το ... στην Ελλάδα το πλοίο ... με πλοίαρχο τον Ζ. Ο τελευταίος αποδείχτηκε ότι είχε επαγγελματική συνεργασία με τους κατηγορούμενους, ως και προαναφέρθηκε. Αυτή προκύπτει, μεταξύ άλλων, και από τις έγγραφες βεβαιώσεις από 20-4-2002 και 2-5-2002, που χορήγησε η εκπρόσωπος των εταιρειών Dick Van Der Kamp Maritime και Dromeas Shipping Ltd, ο Χ1 στον Ζ σχετικά με τις αποδοχές του για την απασχόλησή του σε πλοία συμφερόντων των εν λόγω εταιρειών, καθώς και από τις αντίστοιχες βεβαιώσεις από 2-9-99, 20-4-2001 και 20-5-2002 που χορήγησε στον Χ2 ο Χ1 ως εκπρόσωπος των εταιρειών Turquoise Holding και Dromeas Shipping Ltd. Ανάλογες είναι και οι από 20-4-2001 και 20-4-2002 βεβαιώσεις που χορήγησε στον ... ο Χ1 ως εκπρόσωπος και πάλι της Dromeas Shipping Ltd. Βέβαια τα πρόσωπα αυτά (Ζ, Χ2 και ...) φέρονται να είναι ναυτολογημένα παράλληλα και στο πλοίο ..., δηλαδή και μετά τον κατάπλου του στο ... την 30-1-99. Η ναυτολόγηση όμως αυτή ήταν τυπική, αφού το εν λόγω πλοίο ήταν σε αδράνεια, για επισκευές και για το λόγο αυτό δεν υπάρχουν και αποδείξεις βεβαιώσεων αποδοχών τους από την πλοιοκτήτρια εταιρεία. Τον καίριο ρόλο σε σχέση με το πλοίο αυτό τονίζεται και πάλι ότι είχε αναλάβει ο Ζ, αφού αυτός τυπικά ουδέποτε απολύθηκε από το πλοίο ..., συνέχισε να είναι πλοίαρχός του και μετά τον απόπλου του από την ... (6-4-2002) ήταν ουσιαστικός διαχειριστής του στην Ελλάδα, για λογαριασμό της πλοιοκτήτριας εταιρείας ή των τρίτων που οργάνωσαν με αυτό τη μεταφορά της κοκαΐνης που κατασχέθηκε από τις Ισπανικές διωκτικές αρχές και δήλωσε στο Δικαστήριο της Μαδρίτης ότι ήταν και ιδιοκτήτης του, ανεξάρτητα της αληθείας ή μη αυτής της δηλώσεώς του. Στο ρόλο αυτό ανταποκρίνονται και όλες οι ενέργειες που έχουν αναφερθεί κατά το χρόνο της επισκευής και συντήρησης αυτού στην Ελλάδα. Ο ίδιος μάλιστα ανέθεσε στον ... και την σύνταξη προγράμματος ηλεκτρονικής χαρτογράφησης της δυτικής ακτής της Αφρικής από τη ... μέχρι την ..., διότι γνώριζε ότι θα μεταφέρει ως πλοίαρχος την ποσότητα της κοκαΐνης μέσω του δρομολογίου αυτού όταν αποφασιζόταν από το κύκλωμα διακίνησής τους στο εξωτερικό. Δικαιολογείται έτσι και το συγκριτικά με τους παρόντες κατηγορουμένους αυξημένο έμβασμα που έλαβε την 4-2-99 μέσω της Τράπεζας "Banco Populare Espanol". Τα ταξίδια του δευτέρου κατηγορουμένου Χ2 προηγουμένως με το πλοίο ... ως μέλος του πληρώματός του, τρία τον αριθμό (...- ..., ...- ..., ...- ...), δεν υποδηλώνουν ενεργό συμμετοχή του στην οργάνωση της μεταφοράς και της κατοχής ναρκωτικών ουσιών και στην εγκληματική οργάνωση. Επίσης δεν είναι ασυμβίβαστα με τις νόμιμες επαγγελματικές του δραστηριότητες (εμπειρικός μηχανικός, πολύ καλός στην δουλειά του), οι τραπεζικές του καταθέσεις 64.644 δολ. ΗΠΑ και τα λοιπά περιουσιακά του στοιχεία (δύο αγροτεμάχια στη ... με ανεγερθείσα οικία και ένα όχημα, μεταχειρισμένο Mercedes), ενώ τα σχετικά με το πλοίο ... έγγραφα, που βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν (παραστατικά δαπανών) δεν συνδέονται ενοχοποιητικά με τα ως άνω αδικήματα, διότι μπορούσαν και αυτά να είχαν εκδοθεί στο όνομα της φερομένης ως πλοιοκτήτριας του πλοίου. Το ίδιο ισχύει και για τις μηχανές θαλάσσης ή τμήματα μηχανών (ανταλλακτικά), που βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στην αποθήκη του Χ2, αφού συνηθίζεται οι μηχανικοί που επισκευάζουν ή αντικαθιστούν μηχανές, εφόσον δεν ζητείται η επιστροφή τους από τους ιδιοκτήτες αυτών, να τα παρακρατούν προς ιδία εκμετάλλευση και όφελος. Ούτε αποδείχτηκε ότι οι παρόντες κατηγορούμενοι ήταν αυτοί που ναυτολόγησαν τα μέλη του πληρώματος του πλοίου ..., που συνελήφθησαν κατά τη μεταφορά του φορτίου της κοκαΐνης και καταδικάστηκαν για τις εγκληματικές πράξεις τους, ούτε ότι τους προμήθευσαν τα εισιτήρια. Είναι όμως αληθή τα εξής γεγονότα: Ότι ο ..., συνεργάτης του ..., ως κατέθεσε με σαφήνεια ο αξιόπιστος καθ' όλα μάρτυς ..., Αστυνόμος Α' στο τμήμα δίωξης ναρκωτικών Αττικής, ήλθε από το εξωτερικό τουλάχιστον τρεις φορές στην Ελλάδα (16-12-1998, 20-1-99 και 2-1-99), διέμενε στο ξενοδοχείο ... του ... και τηλεφώνησε κατά την εδώ παραμονή του στην εταιρεία του Χ1 και στον τηλεφωνικό αριθμό της αδελφής του τελευταίου, που μένει στην ..., καθώς και ότι ο Χ1 το έτος 1991 ήταν συγκατηγορούμενος με τον Θ, σε δικαστήριο του Βελγίου για εμπορία ναρκωτικών. Σε σχέση με τα αληθή αυτά γεγονότα, δεν προέκυψε αν όντως επιτεύχθηκε η τηλεφωνική επικοινωνία τους, αφού ο μάρτυς καταθέτει ότι υπήρχαν μόνο οι τηλεφωνικές κλήσεις στη λίστα τηλεφωνικών κλήσεων του ως ξενοδοχείου, κυρίως ποιο ήταν το περιεχόμενο της τηλεφωνικής συνομιλίας, αν αυτή τελικά επιτεύχθηκε, για το δεύτερο δε, κατηγορία εμπορίας ναρκωτικών ο Χ1 αθωώθηκε από την αποδοθείσα σ' αυτόν κατηγορία και καταδικάσθηκε μόνο για πλαστογραφία πιστοποιητικού (διαβατηρίου) σε ποινή φυλακίσεως 12 μηνών. Και ο ως άνω μάρτυς κατηγορίας δεν καταθέτει με πειστικότητα, σε σχέση με το πλοίο ..., ότι ήταν πράγματι συμφερόντων του Χ1, με στοιχεία που να δημιουργήσουν πλήρη δικανική πεποίθηση γι' αυτό. Στην κρίση αυτή οδηγείται η ανωτέρω πλειοψηφία του Δικαστηρίου από τα κατατεθέντα επ' ακροατηρίου από τον ίδιο "Διαπιστώνουμε την παρουσία του Χ1 ο οποίος εποπτεύει τις επισκευές. Γνωρίζαμε ότι ο Χ1 είναι ναυπηγός. Εμείς θέλουμε να μάθουμε τους πλοιοκτήτες του ... . Θέλουμε να αποδείξουμε ότι η σχέση των κατηγορουμένων δεν είναι απλά η εποπτεία, αλλά η ιδιοκτησία. Φαίνεται ότι ο Χ1 κάνει την ανάθεση εργασίας για τις μηχανές ... . Ο Χ1 έχει κάνει και ταξίδια στην ... αλλά δεν έχουμε πληροφορίες γι' αυτά. Απ' όλα αυτά πείστηκα ότι η σχέση του Χ1 με το πλοίο ... ήταν σχέση συμφερόντων. Πρόσφατα έλαβα πληροφορίες ότι η κλίκα Θ αναθέτει επισκευές πλοίων για την προετοιμασία μεταφοράς ναρκωτικών. Τα πλοία του Θ πρέπει να τα αναλάβει κάποιος που ξέρει από επισκευές. Ο Χ1 θα έκανε τις επισκευές των μηχανών. Δεν μπορούσε μόνος του και πήρε άλλον. Αυτός έκανε μόνο επόπτευση. Σχηματίσαμε τη γνώμη ότι το πλοίο ... είναι ιδιοκτησίας του Χ1. Έμαθα τώρα ότι ο Θ αναθέτει τη διαχείριση σε άλλους. Εκτιμώ ότι ο Ζ πληρώνεται από τον Χ1. Δεν έχουμε απόδειξη ότι ο Χ1 αγόρασε το πλοίο .... Δεν γνωρίζω αν από τον Απρίλιο του 2002 μέχρι σήμερα το πλοίο είχε επαφή με τον Χ1... Ο Χ2 ήταν στοχοποιημένος ως μέλος του πληρώματος. Έκανε τις τραβερσάδες, δηλαδή τις δοκιμές των μηχανών. Ύποπτο ταξίδι του Χ2 δεν αντιληφθήκαμε". Από τα ως άνω κατατεθέντα δεν αποδεικνύεται με πειστικότητα, κατά την πλειοψηφήσασα γνώμη, ότι το ως άνω πλοίο ήταν συμφερόντων του Χ1, γεγονός που δεν αποδεικνύεται ούτε από τις εγγραφές που βρέθηκαν καταχωρημένες από τον Χ1 σε φύλλα επιτραπέζιου ημερολογίου του, στο γραφείο του στην "DVDK Maritime Hellas SA", όπως α) το όνομα του ..., αφού είχε αναλάβει την εποπτεία των επισκευών της μηχανής του πλοίου, το οποίο πρακτόρευε στην Ελλάδα το πρακτορείο του ανωτέρω, β) οι εγγραφές με τα ονόματα των Ζ και Χ, αφού αυτός ατομικά αλλά και ως εκπρόσωπος της ως άνω εταιρείας είχε επαγγελματική συνεργασία με τους ως άνω ναυτικούς το επάγγελμα (πλοίαρχο και μηχανικό), γ) ούτε οι λοιπές εγγραφές ονομάτων ναυτικών ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., αφού όλοι αυτοί δεν ήσαν μέλη του πληρώματος του λαθρεμπορικού πλοίου ..., όταν κατελήφθη να μεταφέρει το φορτίο της κοκαΐνης την 8-5-2003. Με τα δεδομένα αυτά, οι κατηγορούμενοι, πρέπει, κατά την κρίση της πλειοψηφίας των μελών του Δικαστηρίου κ.κ. Εφετών Μαρίας Γαλάνη - Λεοναρδοπούλου, Αγγελικής Αλειφεροπούλου, Αντωνίου Πλακίδα και Νικολάου Δαύρου, να κηρυχθούν αθώοι των εγκληματικών πράξεων α) μεταφοράς, β) κατοχής ναρκωτικών ουσιών από κοινού με επιβαρυντικές περιστάσεις, ως ειδικά θα αναφερθούν και στο διατακτικό της παρούσας. Τουναντίον κατά την κρίση της ως άνω πλειοψηφίας των μελών του Δικαστηρίου, πρέπει να κηρυχθούν, κατ' ορθό νομικό χαρακτηρισμό, ένοχοι απλής συνέργειας και όχι συναυτουργίας στην οργάνωση της ναρκωτικής ουσίας, με άμεσο δόλο, από κοινού με άλλους, ο πρώτος Χ1 με τις επιβαρυντικές, ο δεύτερος Χ2, χωρίς αυτές. Συγκεκριμένα, διότι αυτοί δεν αποδείχτηκε ότι οργάνωσαν οι ίδιοι με άλλους την μεταφορά και την κατοχή της κοκαΐνης, με το λαθρεμπορικό πλοίο ..., που κατελήφθη κατά τα ως άνω την 8-5-2003, διότι από κανένα στοιχείο δεν αποδείχτηκε ότι μετείχαν στο σχεδιασμό της μεταφοράς και κατοχής αυτής, ούτε μπορούσαν να επηρεάσουν άμεσα την εξέλιξή της, αφού τα κέντρα των κρίσιμων γι' αυτή αποφάσεων ήταν άλλα στο εξωτερικό με κατευθυντή από ξηρά ως αναφέρθηκε τον Φ και πολύ μεταγενέστερα από τη δική τους εκ προθέσεως απλή συνδρομή και συμμετοχική δράση, που έλαβε χώρα πριν την τέλεση της ως άνω κυρίας πράξεως και συνίστατο στο ότι, ενώ γνώριζαν άμεσα ότι το ως άνω πλοίο δεν ήταν θαλαμηγός ως εμφανιζόταν στα ναυτιλιακά του έγγραφα αλλά ήταν λαθρεμπορικό, το οποίο παρακολουθείτο κιόλας από την Interpol, για την έκνομη αυτή χρήση, από μεγαλέμπορους ναρκωτικών, όπως ο Θ, η οποία (Interpol), προέβη σε έλεγχο του στο λιμάνι ... και από το ελληνικό τμήμα αυτής, που τοποθέτησε πομπό προς παρακολούθησή του, που εξουδετερώθηκε και οπωσδήποτε θα χρησιμοποιείτο γι' αυτή την εγκληματική κυρία πράξη, δέχτηκαν έναντι αδράς δελεαστικής αμοιβής, που έλαβαν από άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματοδότη, να παράσχουν τεχνική υποστήριξη αυτού, ο πρώτος αναλαμβάνοντας ως ναυπηγός την επισκευή και αντικατάσταση των μηχανών του, την οποία ανέθεσε σε ειδικό συνταξιούχο μηχανικό του πολεμικού ναυτικού και ευθυγραμμίζοντας ο ίδιος τους άξονες αυτής, ο δε δεύτερος ως πρακτικός μηχανικός, βοηθώντας στην επισκευή και εν μέρει αντικατάστασή τους αλλά και τη συντήρησή τους κατά το χρόνο που παρέμεινε στην Ελλάδα ακινητοποιημένο, ώστε ανά πάσα στιγμή, οσάκις το "καρτέλ της κοκαΐνης" σχεδιάσει τη χρήση του για τη μεταφορά της βλαπτικής για την υγεία και απαγορευμένης ουσίας, να μπορεί να είναι αξιόπλοο για να ανταποκριθεί στην επικινδυνότητα της αποστολής του. Απλοί συνεργοί δε ήταν, διότι όχι μόνον δεν σχεδίασαν, ως αναφέρθηκε, την επιχείρηση μεταφοράς και κατοχής, αλλ' ούτε και είχαν τον έλεγχο των πράξεων αυτών, έστω σε μικρό βαθμό. Γνώριζαν όμως, ότι οι αυτουργοί θα τελέσουν σίγουρα τις ως άνω εγκληματικές πράξεις, όχι μόνον από τα παραπάνω στοιχεία, αλλά και από το ότι ο πρώτος ήταν γνωστός με τον Θ, που οργάνωνε και από μέσα από τις φυλακές που βρισκόταν τέτοιου είδους εγκληματικές πράξεις, αφού ήταν στο ... συγκατηγορούμενός του, για εμπορία ναρκωτικών - κατηγορία για την οποία απηλλάγη αυτός -και ότι τα πλοία αυτά τα έστελνε η εγκληματική αυτή οργάνωση του εξωτερικού για επισκευές στην Ελλάδα για να τα χρησιμοποιήσουν με σιγουριά για τις έκνομες δραστηριότητές τους, ο δε δεύτερος, είχε υποστεί ως πλήρωμα τον έλεγχο του πλοίου στο λιμάνι του ..., ως ύποπτο μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών, ήταν πλήρωμα αυτού όταν κατέπλευσε από τις ... στο ... και τελούσε εν γνώσει του λόγου για τον οποίο θα επισκευαζόταν, όντας άνθρωπος της απολύτου εμπιστοσύνης του Χ1 και του Ζ".
jim Με τις παραδοχές αυτές, το Εφετείο, δεν διέλαβε στην απόφασή του την, κατά την ανωτέρω έννοια, ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Ειδικότερα δεν εκτίθενται στο αιτιολογικό με σαφήνεια και πληρότητα τα αποδειχθέντα πραγματικά περιστατικά από τα οποία συνάγεται ότι οι δύο αναιρεσείοντες, ο πρώτος ως επιβλέπων ναυπηγός μηχανολόγος μηχανικός και ο δεύτερος ως πρακτικός μηχανικός ναυπηγείου, στο οποίο ανατέθηκε η επισκευή των μηχανών του πλοίου ... με σημαία Ονδούρας, στο Πέραμα Πειραιώς σε ναυπηγείο που από 29-3-1999 έως 6-11-1999, που έμεινε ανελκυσμένο το πλοίο και έγιναν εργασίες ευθυγράμμισης αξόνων μηχανών και αντικατάσταση μηχανών και αργότερα το 2001 και το 2002, σε αγκυροβόλι της Ελευσίνας που έγιναν από αυτούς έλεγχοι συντηρήσεως, ύστερα από σχετική προφορική συμφωνία με τον πλοίαρχο του πλοίου Ζ, γνώριζαν ή αντιλήφθηκαν, όταν προέβησαν στις άνω εργασίες, που τους ανατέθηκαν με αμοιβή και ανάγονται στο επάγγελμά τους, χωρίς να πρόκειται για εργασίες κατασκευής κρυπτών ή άλλων υπόπτων εργασιών, ότι το πλοίο αυτό ήταν λαθρεμπορικό και μερικά χρόνια αργότερα το Μάιo του 2003, θα χρησιμοποιηθεί στη μεταφορά, στον Ατλαντικό Ωκεανό που κατελήφθη, μεγάλης ποσότητας κοκαϊνης, πράξη για την οποίαν κατηγορούντο αρχικά ως φυσικοί αυτουργοί, μετ' άλλων ατόμων Ισπανών, μελών διεθνούς σπείρας εμπορίου ναρκωτικών, και τελικά αθωώθηκαν, γενομένης μεταβολής της κατηγορίας σε απλή συνέργεια στην άνω κατοχή και μεταφορά από άλλους δράστες, μη κατονομαζόμενους μάλιστα, στα οποία και αποδίδεται η όλη επιχείρηση. Επίσης από την παραδοχή ότι γνώριζαν ότι το πλοίο είναι "λαθρεμπορικό", δε συνάγεται άνευ άλλου και γνώση ότι το πλοίο θα μετέφερε και ναρκωτικά αργότερα, αφού μπορούσε να επιδίδεται μόνο σε λαθρεμπόριο τσιγάρων ή όπλων. Εξάλλου, δεν προκύπτει με σαφήνεια αν οι ενέργειες των κατηγορουμένων σχετικά με τις επισκευές και την αξιοπλοΐα του πλοίου, οι οποίες, κατ' αρχήν, εντάσσονται στα πλαίσια της νόμιμης επαγγελματικής δραστηριότητάς τους, υπερέβαιναν τη συνήθη επαγγελματική τους δράση, ώστε να συναχθεί η γνώση και ο δόλος αυτών, ούτε, επίσης, εκτίθενται με σαφήνεια τα στοιχεία από τα οποία συνάγεται η βούληση των δύο κατηγορουμένων να συμβάλουν, με τις εν λόγω ενέργειές τους, στην τέλεση των πράξεων της μεταφοράς και κατοχής των ναρκωτικών ουσιών, οι οποίες έλαβαν χώρα μετά πάροδο τεσσάρων περίπου ετών, Τέλος, στο διατακτικό της αποφάσεως, δεν περιγράφονται καθόλου οι κύριες πράξεις των φυσικών αυτουργών στις οποίες συνέδραμαν οι καταδικασθέντες κατηγορούμενοι για απλή συνέργεια, ενώ ουδεμία αιτιολογία υπάρχει στο αιτιολογικό αναφορικά με τα στοιχεία της επιβαρυντικής περιστάσεως, της κατ' επάγγελμα τελέσεως της πράξεως, εκ μέρους του πρώτου κατηγορουμένου Χ1, που δέχθηκε ότι συντρέχει στο πρόσωπό του το Δικαστήριο.
Επομένως είναι βάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ, Ε του ΚΠοινΔ λόγοι των κρινόμενων αιτήσεων αναιρέσεως και των προσθέτων λόγων αυτών, για ελλιπή αιτιολογία και για εσφαλμένη εφαρμογή του άρθρου 47 παρ.1 του ΠΚ και έλλειψη νόμιμης βάσεως από τις παραπάνω ασάφειες.
Περαιτέρω, από τη διάταξη του άρθρου 470 του ΚΠοινΔ, ορίζεται ότι στην περίπτωση που ασκήθηκε ένδικο μέσο εναντίον καταδικαστικής αποφάσεως από εκείνον που καταδικάστηκε ή υπέρ αυτού, δεν μπορεί να γίνει χειρότερη η θέση του, ούτε να ανακληθούν τα ευεργετήματα που δόθηκαν με την απόφαση που προσβάλλεται. Με τη διάταξη δε του άρθρου 502 παρ.2 του ΚΠοινδ ορίζεται " το δευτεροβάθμιο δικαστήριο έχει εξουσία να κρίνει μόνο για εκείνα τα μέρη της πρωτόδικης απόφασης στα οποία αναφέρονται οι προβαλλόμενοι στην έφεση λόγοι". Από τις διατάξεις αυτές, σε συνδυασμό με το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Η του ίδιου Κώδικα, σαφώς συνάγεται ότι υπέρβαση εξουσίας, που ιδρύει λόγο αναιρέσεως, υπάρχει και όταν επί εφέσεως του καταδικασθέντος πρωτοδίκως, το Εφετείο καθιστά χείρονα τη θέση του. Αυτό συμβαίνει, ακόμη, και όταν το Εφετείο, που επιλήφθηκε εφέσεως του Εισαγγελέα, εκτιμώντας τις αποδείξεις, προσδίδει στην πράξη βαρύτερο χαρακτηρισμό, με την προσθήκη επιβαρυντικών περιστάσεων, πέραν εκείνων που με την έφεσή του ζήτησε ο Εισαγγελέας ή με την επιβολή μεγαλύτερης ποινής εκείνης που είχε επιβληθεί πρωτοδίκως στον κατηγορούμενο, χωρίς η σχετική έφεση του εισαγγελέα να περιέχει και ειδικό λόγο εφέσεως για το ύψος της επιβληθείσας ποινής, θεωρώντας αυτήν μικρή.
Στην προκείμενη περίπτωση, από τα έγγραφα του φακέλου της δικογραφίας τα οποία παραδεκτώς επισκοπούνται, προκύπτουν τα ακόλουθα: Οι αναιρεσείοντες, με την υπ' αριθμό 112,156/2006 απόφαση του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πειραιώς, κηρύχθηκαν ένοχοι, κατά μεταβολή της αρχικής για φυσική αυτουργία κατηγορίας, των πράξεων της απλής συνδρομής στην κατοχή και μεταφορά ναρκωτικών ουσιών, για την ίδια δε πράξη καταδικάσθηκαν επίσης και στο δεύτερο βαθμό και επιβλήθηκε σε καθένα από αυτούς ποινή καθείρξεως οκτώ ετών. Κατά της αποφάσεως αυτής, οι κατηγορούμενοι άσκησαν έφεση, παραπονούμενοι για εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων και για εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου, αλλά και ο Εισαγγελέας Εφετών Πειραιώς άσκησε τη με αριθμό 71/2006 έφεσή του. Με την έφεσή του ο Εισαγγελέας Εφετών Πειραιώς, ζήτησε την εξαφάνιση της αποφάσεως του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, για τους σε αυτή αναφερόμενους λόγους, κατά το απαλλακτικό μέρος των κατηγοριών και τη γενόμενη μεταβολή της κατηγορίας σε απλή συνέργεια στην οργάνωση μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών, χωρίς η έφεσή του να πλήττει την εκκαλούμενη απόφαση και κατά το σκέλος της που επέβαλε στους κατηγορουμένους ποινή καθείρξεως οκτώ ετών σε καθένα. Στη συνέχεια το Πενταμελές Εφετείο που δίκασε τις άνω εφέσεις σε δεύτερο βαθμό, κήρυξε ενόχους τους κατηγορουμένους πάλι για απλή συνέργεια και τους επέβαλε ποινή καθείρξεως 13 ετών στον πρώτο Χ1 και 9 ετών στην Χ2.
'Ετσι, όμως, κρίνοντας το Πενταμελές Εφετείο Πειραιώς, που δίκασε σε δεύτερο βαθμό και επέβαλε ποινή καθείρξεως μεγαλύτερη εκείνης που είχε επιβάλλει το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, κατέστησε χείρονα τη θέση των αναιρεσειόντων και υπερέβη την εξουσία του, αφού το Δικαστήριο, στο οποίο μεταβιβάστηκε η υπόθεση, έκρινε πέραν των ορίων εκείνων, που με την έφεση του Εισαγγελέα Εφετών, προσβλήθηκε η απόφαση το Πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου.
Επομένως, είναι βάσιμος και κατ' ουσίαν ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Η του ΚΠοινΔ, σχετικός πρόσθετος λόγος αναιρέσεως του δικογράφου των προσθέτων λόγων των αναιρεσειόντων.
Μετά από αυτά και ενώ παρέλκει, η έρευνα των λοιπών λόγων αναιρέσεως, πρέπει να γίνουν δεκτές οι κρινόμενες αιτήσεις και πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως, να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση στο σύνολό της, και να παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο που την εξέδωσε, δεδομένου ότι είναι δυνατή η συγκρότησή του από άλλους δικαστές ( άρθρο 519 ΚΠοινΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Αναιρεί τη με αριθμό 13/2008 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Πειραιώς. Και.

Παραπέμπει την υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο, που θα συγκροτηθεί από άλλους δικαστές, εκτός εκείνων που δίκασαν προηγουμένως.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 13 Μαΐου 2009. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 9 Ιουνίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ