Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

<< Επιστροφή

Απόφαση 1592 / 2010    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ερημοδικία αναιρεσείοντος.
Περίληψη:
Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
Αριθμός 1592/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ζ' Ποιν. Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές : Θεοδώρα Γκοΐνη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο, Ιωάννη Παπαδόπουλο, Ιωάννη Γιαννακόπουλο και Ανδρέα Ξένο-Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.

ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 22 Σεπτεμβρίου 2010, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικόλαου Τσάγγα (κωλυομένου του Εισαγγελέως) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα, για να δικάσει τις αιτήσεις
των αναιρεσειόντων - κατηγορουμένων: 1)Χ1, και 2)Χ2, κατοίκων ..., που δεν παραστάθηκαν στο ακροατήριο, για αναίρεση της 473/2010 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης.
Με πολιτικώς ενάγον το Ελληνικό Δημόσιο, που εδρεύει στην ...και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών και που στο ακροατήριο εκπροσωπήθηκε από τον πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Αναστάσιο Τσώνη. Το Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και οι αναιρεσείοντες-κατηγορούμενοι, ζητούν την αναίρεση της αποφάσεως αυτής για τους λόγους που αναφέρονται στις από 18 Μαρτίου 2010 δύο χωριστές αιτήσεις τους, που καταχωρίστηκαν στο οικείο πινάκιο με αριθμό 440/2010.
Α φ ο ύ ά κ ο υ σ ε Τον πληρεξούσιο του πολιτικώς ενάγοντος που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθούν ως ανυποστήρικτες οι αιτήσεις αναίρεσης των ανωτέρω κατηγορουμένων.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά το άρθρο 513 παρ.1 εδαφ.γ'Κ.Ποιν.Δικ. ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κλητεύει τον αναιρεσείοντα και τους λοιπούς διαδίκους στο ακροατήριο του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου. Η κλήση αυτή γίνεται με επίδοση σύμφωνα με τα άρθρα 155-161 και μέσα στην προθεσμία του άρθρου 166. Κατά το άρθρο 514 εδαφ.α'του ιδίου Κώδικα, εάν ο αιτών την αναίρεση δεν εμφανισθεί, η αίτησή του απορρίπτεται.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από το από 6-5-2010 αποδεικτικό επιδόσεως του Επιμελητή Δικαστηρίων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ... περί επιδόσεως στον αναιρεσείοντα Χ2 της υπ'αριθμό ... κλήσεως του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με θυροκόλληση και από το από 29-4-2010 αποδεικτικό επιδόσεως του Επιμελητή Δικαστηρίων Εισαγγελίας Αρείου Πάγου, περί επιδόσεως αντιγράφου της άνω κλήσεως του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στον Μιχαήλ Βουράκη ως αντίκλητο του άνω αναιρεσείοντος κατηγορουμένου, καθώς και από το από 10-5-2010 αποδεικτικό επιδόσεως της Επιμελήτριας δικαστηρίων Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ... περί επιδόσεως της ... κλήσεως του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στον αναιρεσείοντα κατηγορούμενο Χ1, αμφότεροι οι αναιρεσείοντες κλητεύθηκαν από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου νόμιμα και εμπρόθεσμα, για να εμφανισθούν στη συνεδρίαση που αναφέρεται στην αρχή της απόφασης αυτής, πλήν όμως δεν εμφανίσθηκαν κατ'αυτήν και την εκφώνηση της υπόθεσης ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου.
Κατά συνέπεια η υπό κρίση υπ'αριθμό εκθέσεως 15/18-3-2010 αίτηση αναιρέσεως του κατηγορουμένου Χ1 και η υπό κρίση υπ'αριθμό εκθέσεως 16/18-3-2010 αίτηση αναιρέσεως του κατηγορουμένου Χ2 πρέπει να απορριφθούν και να επιβληθούν σε βάρος εκάστου των αναιρεσειόντων τα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ.1 Κ.Ποιν.Δ.), καθώς και η δικαστική δαπάνη του παραστάντος ως πολιτικώς ενάγοντος Ελληνικού Δημοσίου. (αρθρ.176, 183 Κ.Πολ.Δ. σε συνδυασμό με το άρθρο 22 του ν.3699/1957, το άρθρο 2 της 134423/1992 κοινής αποφάσεως Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών και το άρθρο 28 παρ.5 ν.2579/1998).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει τις από 18-3-2010 αιτήσεις των α)Χ1 και β)Χ2 για αναίρεση της 473/2010 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης. Και
Καταδικάζει τους αναιρεσείοντες στα δικαστικά έξοδα που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ για καθένα και στη δικαστική δαπάνη του παραστάντος ως πολιτικώς ενάγοντος Ελληνικού Δημοσίου που ανέρχεται σε τριακόσια (300) Ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 30 Σεπτεμβρίου 2010.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 6 Οκτωβρίου 2010.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή