Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

<< Επιστροφή

Απόφαση 885 / 2012    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ερημοδικία αναιρεσείοντος.
Περίληψη:
Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
Αριθμός 885/2012

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ζ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Νικόλαο Ζαΐρη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Γεωργία Λαλούση, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο, Ανδρέα Ξένο-Εισηγητή και Bασίλειο Φράγγο (σύμφωνα με τις υπ' αριθμό 16/2011 και 20/2011 αποφάσεις της Ολομελείας του Αρείου Πάγου) κωλυομένου του Αρεοπαγίτη Αθανασίου Γεωργόπουλου, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 16 Μαΐου 2012, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανάσιου Κονταξή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου Α. Τ. του Β., κατοίκου ... που δεν παρέστη στο ακροατήριο, για αναίρεση της 17869/2010 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος, ζητάει την αναίρεση της αποφάσεως αυτής για τους λόγους που αναφέρονται στην από 14 Απριλίου 2011 αίτησή του, που καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με αριθμό 580/2011.
Α φ ο ύ ά κ ο υ σ ε
Τον Αντεισαγγελέα που πρότεινε να απορριφθεί ως ανυποστήρικτη η προκείμενη αίτηση.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 513 παρ.1 εδαφ.γ' ΚΠοινΔ ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κλητεύει τον αναιρεσείοντα και τους λοιπούς διαδίκους στο ακροατήριο του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου. Η κλήση αυτή γίνεται με επίδοση σύμφωνα με τα άρθρα 155-161 και μέσα στην προθεσμία του άρθρου 166. Εξάλλου, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται από το άρθρο 515 παρ.1 του ιδίου Κώδικα αν αναβληθεί η συζήτηση της υποθέσεως σε ρητή δικάσιμο, όλοι οι διάδικοι οφείλουν να εμφανισθούν σ' αυτή χωρίς νέα κλήτευση και αν ακόμη δεν ήταν παρόντες, όταν δημοσιεύθηκε η απόφαση για την αναβολή. Τέλος, κατά το άρθρο 514 εδαφ.α' ΚΠοινΔ, εάν ο αιτών την αναίρεση δεν εμφανισθεί η αίτησή του απορρίπτεται.
Στην περίπτωση που κρίνεται όπως προκύπτει από το υπό ημερομηνία 15.6.2011 αποδεικτικό του Επιμελητή Δικαστηρίων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ... περί επιδόσεως με θυροκόλληση στην δηλουμένη στην αίτηση αναιρέσεως διεύθυνση του στην οδό ... στο ... στον αναιρεσείοντα κατηγορούμενο της υπ' αριθμό 580/11 από 1/6/2011 κλήσεως του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και από το υπό ημερομηνία 23.9.2011 αποδεικτικό της Επιμελήτριας Δικαστηρίων Εισαγγελίας Αρείου Πάγου ... περί επιδόσεως στον αντίκλητο δικηγόρο του αναιρεσείοντος στην Αθήνα Αδάμ Αγγελόπουλο με θυροκόλληση αντιγράφου της ως άνω κλήσεως του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο αναιρεσείων κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα από τον ως άνω Εισαγγελέα για να εμφανισθεί στη συνεδρίαση της 7.12.2011. Τότε με την υπ' αρ. 1714/2011 απόφαση του δικαστηρίου τούτου, αναβλήθηκε κατόπιν αιτήματος, που υπέβαλε ο εμφανισθείς στο ακροατήριο δικηγόρος Γ. Κ., λόγω παραστάσεως κατά την αυτήν ημέρα της πληρεξουσίου δικηγόρου του αναιρεσείοντος Αλ. Μαύρου-Τσάκου, σε υποθέσεις ενώπιον του ΣτΕ, για τη δικάσιμο της 15 Φεβρουαρίου 2012. Κατά τη δικάσιμο αυτή αναβλήθηκε εκ νέου η εκδίκαση της υποθέσεως σύμφωνα με την υπ' αρ. 341/2012 απόφαση του δικαστηρίου τούτου, για τη συνεδρίαση της 16ης Μαΐου 2012, λόγω αποχής από τα καθήκοντά της συνεπεία συμμετοχής της σε απεργία που είχε κηρύξει ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, μέλος της οποίας ετύγχανε η ως άνω πληρεξούσιος. Ο αναιρεσείων όμως δεν εμφανίσθηκε κατ' αυτήν την μετ' αναβολή ρητή δικάσιμο και την εκφώνηση της υποθέσεως ενώπιον του δικαστηρίου τούτου. Κατά συνέπεια η υπό κρίση αίτηση αναιρέσεως πρέπει να απορριφθεί και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ.1 ΚΠοινΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 14 Απριλίου 2011 δήλωση-αίτηση του Α. Τ. του Β., κατοίκου ..., για αναίρεση της 17869/2010 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ,
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 30 Μαΐου 2012.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 31 Μαΐου 2012.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή