Ενημέρωση Συμβουλίων


ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αιτήσεις

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ-ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ-ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ-ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ-ΕΙΣΑΓΓΓΕΛΕΩΝ-ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ (ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ή ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ) ΔΙΚΑΣΤΩΝ-ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ-ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ

Προσωπικό Δελτίο

Προσωπικό Δελτίο