Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου.

    Μπορείτε να αναζητήσετε πολιτικές και ποινικές αποφάσεις (από το έτος 2007 και μετά)

    και να ενημερωθείτε για την πορεία των ποινικών υποθέσεων του δικαστηρίου.

    

Ανακοινώσεις:

7/10/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 10 παρ. 2α του ν. 3689/2008 «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών» η Γραμματεία του Αρείου Πάγου καθώς και η γραμματεία οποιουδήποτε Δικαστηρίου της χώρας είναι αρμόδια να παραλαμβάνει αιτήσεις, μαζί με δικαιολογητικά υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό εισαγωγής στην Εθνική Σχολή, που προκηρύχθηκε με την αριθμ. 64693/1.10.2019 (ΦΕΚ 1738/1.10.2019 τευχ. Γ΄) κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, και των Υφυπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Ενόψει της ρύθμισης αυτής, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέρχονται στο γραφείο Διεύθυνσης του Αρείου Πάγου, 4ος όροφος, γρ. 401.

Σημειώνεται ότι, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό μαζί με όλα τα δικαιολογητικά (πλην των πιστοποιητικών σωματικής και ψυχικής υγείας και του πιστοποιητικού ήθους) είναι από τις 2.10.2019 έως και τις 16-10-2019.

 

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

της Γραμματείας του Αρείου Πάγου

Αικατερίνη Φωτοπούλου

 

30/9/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενόψει της επικείμενης συνεδρίασης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, όπου θα αποφασιστούν:
Α. οι προαγωγές για την πλήρωση μίας (1) κενής οργανικής θέσης, ανά βαθμό, των εισαγγελικών λειτουργών,
Β. η προαγωγή ενός (1) πρωτοδίκη στο βαθμό του προέδρου πρωτοδικών, και
Γ. μεταθέσεις (όπου κριθεί αναγκαίο) και τοποθετήσεις,
καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις, στο αρμόδιο Τμήμα Συμβουλίων του Αρείου Πάγου (Fax: 210 – 64.23.399), έως και την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019. Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής δεν θα γίνει δεκτή καμία αίτηση (μετάθεσης ή ανάκλησης). Οι επιλογές δεν πρέπει να ξεπερνούν τις δεκαπέντε (15).
Η ανωτέρω προθεσμία ισχύει και για την υποβολή των αιτήσεων προαγωγής για την πλήρωση μίας κενής οργανικής θέσης στο βαθμό του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
Υπενθυμίζουμε ότι οι υποβληθείσες αιτήσεις μετάθεσης που δεν έχουν ικανοποιηθεί, παραμένουν σε ισχύ μέχρι την ανάκλησή τους.
Παρακαλούμε να αναζητηθούν τα υποδείγματα αιτήσεων (μετάθεσης, τοποθέτησης, ανάκλησης) στην ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου (Ενημέρωση Συμβουλίων) και να συμπληρωθούν όλα τα στοιχεία.

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
του Τμήματος Συμβουλίων
Ηρακλεία Γιαννακοπούλου

 

27/9/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την προμήθεια Γραφικής ύλης.

Κατεβάστε το αρχείο

Διευκρίνιση

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών φωτοτυπικών μηχανημάτων και συσκευών τηλεομοιοτυπίας.

Κατεβάστε το αρχείο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την προμήθεια ORIGINAL PHOTOCONDUCTOR-TONER εκτυπωτών.

Κατεβάστε το αρχείο

 

19-9-2019       Ευχές Προέδρου Αρείου Πάγου Ιωσήφ Τσαλαγανίδη για την έναρξη του δικαστικού έτους
26/6/2019       Ανακοίνωση  Προέδρου Αρείου Πάγου Βασιλείου Πέππα προς τους κ.κ. Δικαστικούς Λειτουργούς όλων των δικαστηρίων της Χώρας

 

4/7/2019

 Βουλευτικές Εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Αρχεία διορισμού για Εφόρους, συλλόγους και υπηρεσίες

Τηλέφωνα Εφόρων

Εγκύκλιος προς τους κ.κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών και Εφόρους

Κωδικοί Περιφερειών για Εφόρους

Ανακήρυξη συνδυασμών και υποψηφίων Βουλευτών για τις  Βουλευτικές εκλογές της

7ης Ιουλίου 2019

Απόφ. 78/2019

Απόφ. 79/2019 (διορθωτική)

Απόφ. 142/2019 (διορθωτική)

Τελικό αρχείο σε ψηφιακή μορφή (excel)

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 56

Εγκύκλιος εκλογών

Εγκύκλιος Α1' Τμήματος

 

Ποιοι διορίζονται Έφοροι και Δικαστικοί αντιπρόσωποι: Άρθρο 68 ΠΔ 26/2012

 

Διορισμός Εφόρων: απόφ. 77/2019

Αντικατάσταση Εφόρων: απόφ. 139/2019 και 143/2019

 

 

19/6/2019

 

  

1 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΦΕΤΩΝ

2 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΠΡΟΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ  ΕΦΕΤΩΝ

3 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΦΕΤΩΝ

4 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΠΡΟΑΧΘΕΝΤΩΝ ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΦΕΤΩΝ

5 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

6 TΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΠΡΟΑΧΘΕΝΤΩΝ  ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

7 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΩΝ  ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

8 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΠΡΟΑΧΘΕΝΤΩΝ ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

9 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΕΔΡΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ

10 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ  ΠΑΡΕΔΡΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ

12/6/2019  

1. ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΕΦΕΤΩΝ

2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΠΡΟΑΧΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΕΦΕΤΩΝ

3. ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΦΕΤΩΝ

4. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΠΡΟΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΦΕΤΩΝ

5. ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

6. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΠΡΟΑΧΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

7. ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

8. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΕΔΡΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

6/6/2019 ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ  ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
5/6/2019 ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
4/6/2019 ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
3/6/2019 ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΕΦΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΦΕΤΩΝ
21/5 και 31/5/2019 ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΕΦΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΦΕΤΩΝ
22-5-2019

Δημοτικές, Περιφερειακές Εκλογές

και Ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου 2019
 

Διορισμός Δικαστικών Αντιπροσώπων (κλήρωση 22ας Μαΐου 2019): απόφ. 72/2019

 

18-5-2019

 

Ανακήρυξη συνδυασμών και υποψηφίων Βουλευτών για τις Ευρωεκλογές της

26ης Μαΐου 2019

 

Ακριβές ψηφιακό αντίγραφο Ανακήρυξης: απόφ.  65/2019

 

Ανακήρυξη σε μορφή excel

 

 

Διορισμός Δικαστικών Αντιπροσώπων (κλήρωση 18ης Μαΐου 2019): απόφ. 70/2019

Διορισμός Δικαστικών Αντιπροσώπων (κλήρωση 18ης Μαΐου 2019): απόφ. 69/2019

Διορισμός Δικαστικών Αντιπροσώπων εξωτερικού: απόφ. 4/2019 (ορθή επανάληψη)

Διορισμός Εποπτών και των γραμματέων τους : απόφ. 3/2019

Διορισμός Εφόρων: απόφ. 2/2019

 

Περιγραφή διαδικασίας Διορισμών

Εγκύκλιος εκλογών

Εγκύκλιος Α1' Τμήματος.

Πρώτη Διευκρινιστική Εγκύκλιος

Δεύτερη Διευκρινιστική Εγκύκλιος (1316 / 2019):

 

Σύμφωνα με την περίπτωση ιβ΄ της παρ. 3 του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012 και το αρθρ. 136 του Ν. 4604/2019, δεν διορίζονται δικαστικοί αντιπρόσωποι οι επιμελητές δικαστηρίων

Αναστολή δικασίμων λόγω των εκλογών

              

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

Α΄ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : ΑΘΗΝΩΝ- ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΚΟΥΦΙΑΔΟΥ Σουλτάνα  Τηλ.: 210 6419129   Fax: 210 6411503

 

Β΄  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ηρακλεία Τηλ.: 210 6419105   Fax: 210 6423399

 

Γ΄ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΚΡΗΤΗ-ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ-ΚΥΚΛΑΔΕΣ-ΑΙΓΑΙΟ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Αικατερίνη    τηλ. 210 6419165  fax 210 6411504

 

Δ΄ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:  ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΕΥΒΟΙΑ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Χριστίνα   Τηλ.: 210 6419132   Fax: 210 6411514

 

Ε΄ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:  ΗΠΕΙΡΟΣ  - ΕΠΤΑΝΗΣΑ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Άρτεμις Τηλ.: 210 6419123,   Fax: 210 6440254

 

ΣΤ΄ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ- ΠΙΕΡΙΑ- ΚΟΖΑΝΗ- ΓΡΕΒΕΝΑ- ΦΛΩΡΙΝΑ- ΚΑΣΤΟΡΙΑ- ΠΕΛΛΑ- ΗΜΑΘΙΑ

ΨΥΛΛΙΑΣ Γρηγόριος Τηλ.: 210 6419163   Fax: 210 6419260

 

Ζ΄ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : ΚΙΛΚΙΣ- ΣΕΡΡΕΣ- ΚΑΒΑΛΑ- ΔΡΑΜΑ- ΞΑΝΘΗ- ΡΟΔΟΠΗ - Ν.ΕΒΡΟΥ

ΜΠΑΡΔΗ Ελενη  Τηλ.: 210 6419133 ή 152   Fax: 210 6411507

 

22-4-2019

      Ευχές Πάσχα του Προέδρου του Αρείου Πάγου Βασιλείου Πέππα προς τους Δικαστικούς Λειτουργούς όλων των Δικαστηρίων της Χώρας

 

12-4-2019

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η
Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου: «Ετήσια καθαριότητα από την 1η Ιουλίου 2019 έως και την 30η Ιουνίου 2020, όλων των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Δικαστικού Μεγάρου, επί της Λεωφ. Αλεξάνδρας 121, όπου στεγάζονται ο Άρειος Πάγος και η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου».

Διευκρινίσεις 3-5-2019

Διευκρινίσεις 6-5-2019

2-4-2019       

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

(Δεν αφορά Ειρηνοδίκες)

       Ενόψει των επικείμενων συνεδριάσεων του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, όπου θα αποφασιστούν οι μεταθέσεις-τοποθετήσεις των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις, στο αρμόδιο Τμήμα Συμβουλίων του Αρείου Πάγου (Fax: 210 – 64.23.399), έως και την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019. Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής δεν θα γίνει δεκτή καμία αίτηση (μετάθεσης ή ανάκλησης). Οι επιλογές δεν πρέπει να ξεπερνούν τις δεκαπέντε (15).

       Η ανωτέρω προθεσμία ισχύει και για την υποβολή των αιτήσεων προαγωγής στο βαθμό του αρεοπαγίτη και του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

       Υπενθυμίζουμε ότι οι υποβληθείσες αιτήσεις μετάθεσης που δεν έχουν ικανοποιηθεί, παραμένουν σε ισχύ μέχρι την ανάκλησή τους.

       Παρακαλούμε να αναζητηθούν τα υποδείγματα αιτήσεων (μετάθεσης, τοποθέτησης, ανάκλησης) στην ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου (Ενημέρωση Συμβουλίων) και να συμπληρωθούν όλα τα στοιχεία.

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

του Τμήματος Συμβουλίων

Ηρακλεία Γιαννακοπούλου

   26-2-2019

      Χαιρετισμός Προέδρου Αρείου Πάγου Βασιλείου Πέππα στο συνέδριο: «Γυναίκες δικαστικοί λειτουργοί»

    8-2-2019 Μεταθέσεις Ειρηνοδικών

Τοποθετήσεις Δοκίμων Ειρηνοδικών Δ' Τάξης
   7-2-2019

      Ομιλία Προέδρου Αρείου Πάγου Βασιλείου Πέππα στην τελετή ορκωμοσίας των σπουδαστών της 25ης εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών

   18-12-2018

      Ομιλία του Προέδρου του Αρείου Πάγου στην Ετήσια Γενική Τακτική Συνέλευση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων τη 15η Δεκεμβρίου 2018

   17-12-2018

    Α.Δ.Σ.

      Διορισμός Δοκίμων Ειρηνοδικών Δ΄ Τάξης σε Ειρηνοδίκες Δ΄ Τάξης

20-11-2018 Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο 20-11-2018
12-11-2018 Νέος πίνακας αποτελεσμάτων διαγωνισμού Ειρηνοδικών Δ΄τάξεως που προκηρύχθηκε με την υπ'αρ.104572/24-12-2014 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, μετά τη διενέργεια της προφορικής εξέτασης υποψηφίου, σε συμμόρφωση της 65/18 απόφασης του ΣτΕ, κατά φθίνουσα σειρά επιτυχίας (και αλφαβητικά για όσους ισοψήφισαν), όλων των συμμετασχόντων στο Διαγωνισμό.
26-10-2018       Ομιλία του Προέδρου του Αρείου Πάγου, στην εκδήλωση Δικαστικών Υπαλλήλων για την εορτή της 28ης Οκτωβρίου 2018
18-10-2018

      Πρακτικό Νο1 της Εξεταστικής Επιτροπής πρόσληψης δοκίμων Ειρηνοδικών Δ΄ τάξεως, όπως αυτή ανασυγκροτήθηκε με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 

16-10-2018

      Συλλογή Προσφορών για την για την ετήσια τεχνική υποστήριξη-συντήρηση των φωτοτυπικών μηχανημάτων και των συσκευών τηλεομοιοτυπίας της Υπηρεσίας του Αρείου Πάγου και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου

 

11-10-2018       Χαιρετισμός Προέδρου Αρείου Πάγου Βασιλείου Πέππα στην τελετή Αγιασμού για την έναρξη του δικαστικού έτους

 

21-9-2018       Ευχές Προέδρου Αρείου Πάγου Βασιλείου Πέππα για την έναρξη του δικαστικού έτους
15-2-2018        ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
19-1-2018

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας του Αρείου Πάγου, της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και  των Εργαστηρίων "Τραπεζικής" και "Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής" του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

16-12-2017

      Ομιλία Προέδρου Αρείου Πάγου Βασιλείου Πέππα στη γενική συνέλευση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

10-12-2017       Χαιρετισμός Προέδρου Αρείου Πάγου Βασιλείου Πέππα στη γενική συνέλευση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος
23-11-2017       Ομιλία Προέδρου Αρείου Πάγου Βασιλείου Πέππα προς τους δικαστές του Πρωτοδικείου Αθηνών
17-10-2017       Χαιρετισμός Προέδρου Αρείου Πάγου Βασιλείου Πέππα στην τελετή Αγιασμού για την έναρξη του νέου δικαστικού έτους
9-6-2017

    Ομιλίες της Προέδρου και της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου στην Επετειακή Εκδήλωση για τον εορτασμό 182 χρόνων από την ίδρυση του Αρείου Πάγου στη νεώτερη Ελλάδα 1835 - 2017