Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου. Μπορείτε να αναζητήσετε πολιτικές και ποινικές αποφάσεις (από το έτος 2007 και μετά) και να ενημερωθείτε για την πορεία των ποινικών υποθέσεων του δικαστηρίου.

    Στην ιστοσελίδα των δικαστηρίων www.solon.gov.gr μπορείτε να ενημερωθείτε για την πορεία των πολιτικών υποθέσεων (αναζήτηση με τον αριθμό υπόθεσης) καθώς και να δείτε τα πινάκια των επόμενων ημερών.

    Από 28/4/2021 έχει ξεκινήσει  η αποστολή απλού ή ψηφιακά υπογεγραμμένου αντιγράφου Πολιτικής Απόφασης στους Δικηγόρους οι οποίοι παραστάθηκαν στην εκδίκαση της υπόθεσης (ή σε πληρεξούσιους αυτών), εφόσον η υπόθεση έχει αρχειοθετηθεί. Για πρόσφατες δημοσιεύσεις των τελευταίων μηνών, παρακαλούμε ενημερωθείτε πρώτα από το Solon.gov.gr για το στάδιο της υπόθεσης (εισαγωγή αρ. υπόθεσης και έτους στο ΓΑΚ, επιλογή "Λεπτομέρειες", καρτέλα "Δημοσιεύσεις", "Ημερομηνία Αρχείου") και, εφόσον έχει αρχειοθετηθεί, μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα για αντίγραφο.

 

Ανακοινώσεις:

5/11/2021
Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την ετήσια τεχνική υποστήριξη-συντήρηση των φωτοτυπικών μηχανημάτων και των καταστροφέων εγγράφων της Υπηρεσίας του Αρείου Πάγου και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.
5/11/2021
ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 15-10-2021 ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ
4/11/2021
Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο 4/11/2021

1.ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ.pdf
2.ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ.pdf
3.ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ.pdf
4.ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ.pdf

22/10/2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΘΕΝ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ΄ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΠΟΥ ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ 15-10-2021


  Οι υποθέσεις του Δ΄ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, που αποσύρθηκαν στις 15-10-2021, ημέρα Παρασκευή, μετά την υπ’ αριθ. 45298/15-10-2021 (ΦΕΚ Β΄4762/2021) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, περί αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων στο νομό Αττικής, θα προσδιοριστούν αυτεπάγγελτα από τον Άρειο Πάγο.
  Η εγγραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο γίνεται από το γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων.
  Η ημερομηνία της νέας δικασίμου γνωστοποιείται με ανάρτησή της στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr, στο site του Αρείου Πάγου www.areiospagos.gr, στη διαδικτυακή πύλη της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων portal.olomeleia.gr ως και στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (στις υποθέσεις με διάδικο το Ελληνικό Δημόσιο) προς ενημέρωση των διαδίκων και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας.

Αθήνα 22-10-2021
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ΄ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΦΛΟΥΡΗ-ΧΑΛΕΒΙΔΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


15/10/2021
Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της με αριθμ. πρωτ.2279/08-10-2021 Πρόσκλησης συλλογής προσφορών, για την προμήθεια γραφικής ύλης στην Υπηρεσία του Αρείου Πάγου και την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

13/10/2021
Επείγουσα Ανακοίνωση Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου
για υποβολή αιτήσεων μετάθεσης ή τοποθέτησης Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών,
έως την Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021.

8/10/2021
Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια γραφικής ύλης

22/09/2021
Ανακοίνωση προς τους κ.κ. Αντιπροέδρους του Αρείου Πάγου

15/09/2021
Σημαντική Ανακοίνωση για την πρόσβαση δικαστικών λειτουργών, υπαλλήλων, δικηγόρων και πολιτών στον Άρειο Πάγο.

14/09/2021
Ευχές της Προέδρου του Αρείου Πάγου κας Μαρίας Γεωργίου, στους δικαστικούς λειτουργούς και δικαστικούς υπαλλήλους για την έναρξη του δικαστικού έτους.

08/09/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Για τη βιβλιοδέτηση τετρακοσίων (400) τόμων αποφάσεων και πρακτικών της Υπηρεσίας του Αρείου Πάγου (Δερματόδετων με χρυσοτυπία).

07/09/2021
Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Αρείου Πάγου (1897/21)

"...η λειτουργία του δικαστηρίου και της γραμματείας του Αρείου Πάγου θα γίνεται κατά τα οριζόμενα στην με αριθ. πρωτ. 1849/2021 ανακοίνωσή μας." 

30/08/2021
Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Αρείου Πάγου (1849/21)

"...η λειτουργία του δικαστηρίου και της γραμματείας του Αρείου Πάγου θα γίνεται κατά τα οριζόμενα στην με αριθ. πρωτ. 1817/2021 ανακοίνωσή μας." 

25/08/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για τη προμήθεια αναλωσίμων υλικών φωτοτυπικών μηχανημάτων της υπηρεσίας του Αρείου Πάγου και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την προμήθεια ORIGINAL PHOTOCONDUCTOR-TONER εκτυπωτών.
24/08/2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενόψει της συγκλήσεως του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, προκειμένου να αποφασιστεί η πλήρωση μίας (1) κενής οργανικής θέσης στο βαθμό του Αρεοπαγίτη, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις προαγωγής, στο αρμόδιο Τμήμα Συμβουλίων του Αρείου Πάγου (e-mail: ads.aitisi@areiospagos.gr), το αργότερο έως και την Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2021.

Επισημαίνουμε ότι οι αιτούντες, που θα υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, θα πρέπει να επιβεβαιώνουν τηλεφωνικά την παραλαβή της από το Τμήμα Συμβουλίων (210 - 64.19.104 - 106 -168).

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Συμβουλίων

Ηρακλεία Γιαννακοπούλου

24/08/2021
Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Αρείου Πάγου (1817/21)

"...η λειτουργία του δικαστηρίου και της γραμματείας του Αρείου Πάγου θα γίνεται κατά τα οριζόμενα στην με αριθ. πρωτ. 1787/2021 ανακοίνωσή μας." 

16/08/2021
Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Αρείου Πάγου (1787/21)

"...η λειτουργία του δικαστηρίου και της γραμματείας του Αρείου Πάγου θα γίνεται κατά τα οριζόμενα στην με αριθ. πρωτ. 1758/2021 ανακοίνωσή μας." 

9/08/2021
Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Αρείου Πάγου (1758/21)

"...η λειτουργία του δικαστηρίου και της γραμματείας του Αρείου Πάγου θα γίνεται κατά τα οριζόμενα στην με αριθ. πρωτ. 1710/2021 ανακοίνωσή μας." 

2/08/2021
Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Αρείου Πάγου (1710/21)

"...η λειτουργία του δικαστηρίου και της γραμματείας του Αρείου Πάγου θα γίνεται κατά τα οριζόμενα στην με αριθ. πρωτ. 1657/2021 ανακοίνωσή μας." 

28/07/2021
28/07/2021
27/07/2021
26/07/2021
Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Αρείου Πάγου (1657/21)

"...η λειτουργία του δικαστηρίου και της γραμματείας του Αρείου Πάγου θα γίνεται κατά τα οριζόμενα στην με αριθ. πρωτ.1588/2021 ανακοίνωσή μας." 

5/07/2021
Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Αρείου Πάγου (1463/21)

... για το διάστημα από Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00, η λειτουργία του δικαστηρίου και της γραμματείας του Αρείου Πάγου Θα γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη με αριθ. πρωτ. 975/10-5-2021 ανακοίνωσή μας. Εξαιρούνται της αναστολής και Θα διεξάγονται κανονικά ενώπιον όλων των Δικαστηρίων της χώρας οι ποινικές δίκες, που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2026 και πλημμελήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2026, καθώς και όσες υποθέσεις εκ της φύσεώς τους έχουν επείγοντα χαρακτήρα. Το δικαστήριο αποφασίζει, κατά περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών.....

2/07/2021
16/06/2021
Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο

 

1.ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ

2.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ (ορθή επανάληψη)

28/06/2021
Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Αρείου Πάγου (1399/21)

"...η λειτουργία του δικαστηρίου και της γραμματείας του Αρείου Πάγου θα γίνεται κατά τα οριζόμενα στην με αριθ. πρωτ. 1343/2021 ανακοίνωσή μας." 

24/06/2021
  Αποχαιρετιστήρια ομιλία της Προέδρου του Αρείου Πάγου κυρίας Αγγελικής Αλειφεροπούλου

Ομιλία του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κυρίου Βασιλείου Πλιώτα προς τιμήν των αποχωρούντων δικαστικών και
εισαγγελικών λειτουργών.

22/06/2021
Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Αρείου Πάγου (1343/21)

"...η λειτουργία του δικαστηρίου και της γραμματείας του Αρείου Πάγου θα γίνεται κατά τα οριζόμενα στην με αριθ. πρωτ. 975/2021 ανακοίνωσή μας. Εξαιρούνται της αναστολής και Θα διεξάγονται κανονικά ενώπιον όλων των Δικαστηρίων της χώρας οι ποινικές δίκες, που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2025 και πλημμελήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2025, καθώς και όσες υποθέσεις εκ της φύσεώς τους έχουν επείγοντα χαρακτήρα. Το δικαστήριο αποφασίζει, κατά περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών." 

16/06/2021
14/06/2021
14/06/2021
Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Αρείου Πάγου (1289/21)

"...από Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00, η λειτουργία του δικαστηρίου και της γραμματείας του Αρείου Πάγου Θα γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη με αριθ. πρωτ. 975/10-5-2021 ανακοίνωσή μας.

Εξαιρούνται της αναστολής και θα διεξάγονται κανονικά ενώπιον όλων των Δικαστηρίων της χώρας οι ποινικές δίκες, που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2025 και πλημμελήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2025, καθώς και όσες υποθέσεις εκ της φύσεώς τους έχουν επείγοντα χαρακτήρα. Το δικαστήριο αποφασίζει, κατά περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών...." 

07/06/2021
Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Αρείου Πάγου

"...η λειτουργία του δικαστηρίου και της γραμματείας του Αρείου Πάγου θα γίνεται κατά τα οριζόμενα στην με αριθ. πρωτ. 1062/24-5-2021 ανακοίνωσή μας." 

03/06/2021
Προαγωγές Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών στο βαθμό του εισαγγελέα
πρωτοδικών
01/06/2021
Προαγωγές Πρωτοδικών στο βαθμό του προέδρου πρωτοδικών
31/05/2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ.
28/05/2021
Προαγωγές Εισαγγελέων Πρωτοδικών στο βαθμό του Αντεισαγγελέα Εφετών.
28/05/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

(αφορά μόνο Ειρηνοδίκες)

Ενόψει της συνεδρίασης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, στις 28-6-2021, όπου θα αποφασισθεί τόσο ο διορισμός και η τοποθέτηση σαράντα εννέα (49) δοκίμων Ειρηνοδικών Δ΄ τάξης, όσο και οι μεταθέσεις των ήδη υπηρετούντων Ειρηνοδικών, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις μετάθεσης (υπογεγραμμένες & σκαναρισμένες ή με ηλεκτρονική υπογραφή), στο Τμήμα Συμβουλίων του Αρείου Πάγου (e-mail: ads.aitisi@areiospagos.gr), έως και την Πέμπτη 3 Ιουνίου 2021.

Οι επιλογές των Ειρηνοδικείων δεν πρέπει να ξεπερνούν τις δεκαπέντε (15).

Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής δεν θα γίνει δεκτή καμία αίτηση (μετάθεσης ή ανάκλησης).

Επισημαίνουμε ότι, οι αιτούντες θα πρέπει να επιβεβαιώνουν τηλεφωνικά την παραλαβή της αίτησής τους από το Τμήμα Συμβουλίων (210 64.19.104 – 106 –    168).

Παρακαλούμε να αναζητηθούν τα υποδείγματα αιτήσεων (μετάθεσης ή ανάκλησης) στην ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου (Ενημέρωση Συμβουλίων).

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Συμβουλίων

Ηρακλεία Γιαννακοπούλου

 
25/05/2021
ΑΔΣ  Προαγωγές Προέδρων Πρωτοδικών στο βαθμό του Εφέτη

 

 

 

Παλαιότερες Ανακοινώσεις:

25-5-2021 Επαναπροσδιορισμός Πολιτικών τμημάτων

ΕΠΑΝ. Β2 ΔΙΚ. 14-12-2021

ΕΠΑΝ. Β2 ΔΙΚ. 18-1-2022

ΕΠΑΝ. Β2 ΔΙΚ. 23-11-2021

ΕΠΑΝ. Β2 ΔΙΚ. 26-10-2021

ΕΠΑΝ. Β2 ΔΙΚ. 9-11-2021

ΕΠΑΝΑΠΡ. ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ.

24-5-2021 Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Αρείου Πάγου

"...η λειτουργία του δικαστηρίου και της γραμματείας του Αρείου Πάγου θα γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη με αριθ. πρωτ. 975/10-5-2021 ανακοίνωσή μας, με διαφοροποίηση μόνο τις υποθέσεις που θα συζητούνται ενώπιον των Ποινικών Τμημάτων του Αρείου Πάγου ως εξής:
Εξαιρούνται της αναστολής και θα διεξάγονται κανονικά οι ποινικές δίκες, που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος πό την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2024 και πλημμελήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2024, καθώς και όσεςυποθέσεις εκ της φύσεώς τους έχουν επείγοντα χαρακτήρα. Το δικαστήριο αποφασίζει, κατά περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών."

21-5-2021 ΑΔΣ 21/5/2021, Προαγωγές Αντεισαγγελέων Εφετών στο βαθμό του Εισαγγελέα Εφετών
20-5-2021 Επαναπροσδιορισμός Πολιτικών τμημάτων

ΕΠΑΝ. Α2 για δικ. 11-10-2021 (αρ. υπ1742.2019)

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ_Β2 ΔΙΚ. 09-11-2021

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ_Β2 ΔΙΚ. 12-10-2021

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ_Β2 ΔΙΚ. 14-12-2021

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ_Β2 ΔΙΚ. 23-11-2021

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ_Β2 ΔΙΚ. 26-10-2021

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ_Β2 ΔΙΚ. 28-9-2021

19-5-2021 ΑΔΣ 19/5/2021, Προαγωγές Εισαγγελέων Εφετών στο βαθμό του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου
19-5-2021 Επαναπροσδιορισμός Πολιτικών τμημάτων

Δ για δικ. 1-10-2021

Δ για δικ. 14-1-2022

Δ για δικ. 15-10-2021

Δ για δικ. 18-2-2022

Δ για δικ. 19-11-2021

Δ για δικ. 24-9-2021

Δ για δικ. 28-1-2022

Δ για δικ. 3-12-2021

Δ για δικ. 4-2-2022

Δ για δικ. 4-3-2022

Δ για δικ. 5-11-2021

 

17-5-2021 Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Αρείου Πάγου (1019/2021)
15-5-2021 Επαναπροσδιορισμός Πολιτικών τμημάτων

Α2 για δικάσ. 11-10-2021

Α2 για δικάσ. 13-12-2021

Α2 για δικάσ. 13-9-2021 (ορθή επαναληψη)

Α2 για δικάσ. 22-11-2021

Α2 για δικάσ. 25-10-2021

Α2 για δικάσ. 27-9-2021

Α2 για δικάσ. 8-11-2021

Β2 για δικ. 14-9-2021

 

13-5-2021 ΑΔΣ 13/5/2021, Προαγωγές Εφετών στο βαθμό του προέδρου Εφετών
11-5-2021 ΑΔΣ 11/5/2021, Προαγωγές Προεδρων Εφετών στον Βαθμό του Αρεοπαγίτη
10-5-2021 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Α2 ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
10-5-2021 Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Αρείου Πάγου (975/2021)
10-5-2021 Ανακοίνωση προς Δικαστικούς-Εισαγγελικούς
6-5-2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
26-4-2021  Ευχές της Προέδρου του Αρείου Πάγου για το Πάσχα.
26-4-2021  Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Δικαστηρίου (928/2021)
26-4-2021  Επαναπροσδιορισμός Πολιτικών τμημάτων

A1 δικασ. 01-11-2021

A1 δικασ. 02-05-2022

A1 δικασ. 04-04-2022

A1 δικασ. 04-10-2021

A1 δικασ. 06-12-2021

A1 δικασ. 07-02-2022

A1 δικασ. 10-01-2022

A1 δικασ. 14-03-2022

A1 δικασ. 16-05-2022

A1 δικασ. 18-10-2021

A1 δικασ. 20-09-2021

A1 δικασ. 21-02-2022

A1 δικασ. 24-01-2022

Γ΄ για δικασ. 01-12-2021

Γ΄ για δικασ. 02-02-2022

Γ΄ για δικασ. 06-10-2021

Γ΄ για δικασ. 12-01-2022

Γ΄ για δικασ. 16-02-2022

Γ΄ για δικασ. 17-11-2021

Γ΄ για δικασ. 20-10-2021

Γ΄ για δικασ. 22-02-2022

Γ΄ για δικασ. 22-9-2021

Γ΄ για δικασ. 26-01-2022

Γ΄ για δικασ. 3-11-2021

 

23-4-2021  Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Δικαστηρίου - Γ' πολιτικό Τμήμα

Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Δικαστηρίου - Δ' πολιτικό Τμήμα

 

22-4-2021  Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Δικαστηρίου - Α1' Πολιτικό τμήμα

Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Δικαστηρίου - Β1' Πολιτικό τμήμα

 

19-4-2021 Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Δικαστηρίου (851/2021).
19-4-2021 Ο Προεδρεύων του Α2 πολ. τμήματος του Αρείου Πάγου,

Έχοντας υπόψη το άρθρο 83 παρ. 2 και 3 του ν. 4790/31-3-2021 ΦΕΚ 48 τευχ. Α σε συνδυασμό με το άρθρο 565 παρ. 2 ΚΠολΔ (διατ. 651/71), ορίζει αυτεπαγγέλτως δικάσιμο για να συζητηθούν οι παρακάτω αιτήσεις αναστολής ενώπιον του Α2 Πολιτικού Τμήματος (σε Συμβούλιο)

την Δευτέρα, 17 Μαϊου 2021, και ώρα 13.00.
με αριθ. κατάθεσης ΤΚ 205/20
ΤΚ 222/20
ΤΚ 224/20
ΤΚ 229/20
ΤΚ 10/21

την Δευτέρα, 31 Μαϊου 2021, και ώρα 13.00.
με αριθ. κατάθεσης ΤΚ 15/21
ΤΚ 16/21
Η καταχώρηση της υπόθεσης στο έκθεμα γίνεται ηλεκτρονικά από τη γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων.
Η ημερομηνία της νέας δικασίμου γνωστοποιείται με ανάρτησή της, στο site του Αρείου Πάγου www.areiospagos.gr, στη διαδικτυακή πύλη της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων portal.olomeleia.gr και -σε υποθέσεις με διάδικο το ελληνικό δημόσιο γνωστοποιείται και στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, προς ενημέρωση των διαδίκων και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΟΥ Α2 ΠΟΛ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ
Για την Γραμματεία του Αρείου Πάγου
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ-ΑΡΧΕΙΟΥ (γραφ. ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ)
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

 
15-4-2021 Η Πρόεδρος του Δ πολ. τμήματος του Αρείου Πάγου,

Έχοντας υπόψη το άρθρο 83 παρ. 2 και 3 του ν. 4790/31-3-2021 ΦΕΚ 48 τευχ. Α σε συνδυασμό με το άρθρο 565 παρ. 2 ΚΠολΔ (διατ. 651/71), ορίζει αυτεπαγγέλτως δικάσιμο για να συζητηθούν οι παρακάτω αιτήσεις αναστολής ενώπιον του Δ Πολιτικού Τμήματος (σε Συμβούλιο)

την Παρασκευή, 16 Απριλίου 2021, και ώρα 12.30.
με αριθ. κατάθεσης ΤΚ 204/20
ΤΚ 221/20
ΤΚ 203/20

την Παρασκευή, 14 Μαϊου 2021, και ώρα 12.30.
ΤΚ 124/2020

Η καταχώρηση της υπόθεσης στο έκθεμα γίνεται ηλεκτρονικά από τη γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων.
Η ημερομηνία της νέας δικασίμου γνωστοποιείται με ανάρτησή της, στο site του Αρείου Πάγου www.areiospagos.gr, στη διαδικτυακή πύλη της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων portal.olomeleia.gr, -σε υποθέσεις με διάδικο το ελληνικό δημόσιο γνωστοποιείται και στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους-, προς ενημέρωση των διαδίκων και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ΄ ΠΟΛ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΛΟΥ

Για την Γραμματεία του Αρείου Πάγου
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ-ΑΡΧΕΙΟΥ (γραφ. ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
 
12-4-2021 Επαναπροσδιορισμός Πολιτικών Υποθέσεων
12-4-2021 Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Δικαστηρίου.
9-4-2021 Η Πρόεδρος του Γ πολ. τμήματος του Αρείου Πάγου,

Έχοντας υπόψη το άρθρο 83 παρ. 2 και 3 του ν. 4790/31-3-2021 ΦΕΚ 48 τευχ. Α σε συνδυασμό με το άρθρο 565 παρ. 2 ΚΠολΔ (διατ. 651/71), ορίζει αυτεπαγγέλτως δικάσιμο για να συζητηθούν οι παρακάτω αιτήσεις αναστολής ενώπιον του Γ Πολιτικού Τμήματος (σε Συμβούλιο)

την Τετάρτη , 12 Μαϊου 2021, και ώρα 12.30.
με αριθ. κατάθεσης ΤΚ 11/2021

Η καταχώρηση της υπόθεσης στο έκθεμα γίνεται ηλεκτρονικά από τη γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων.
Η ημερομηνία της νέας δικασίμου γνωστοποιείται με ανάρτησή της, στο site του Αρείου Πάγου www.areiospagos.gr, στη διαδικτυακή πύλη της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων portal.olomeleia.gr, -σε υποθέσεις με διάδικο το ελληνικό δημόσιο γνωστοποιείται και στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους-, προς ενημέρωση των διαδίκων και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Γ΄ ΠΟΛ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΑΓΙΑΚΟΥ

Για την Γραμματεία του Αρείου Πάγου
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ-ΑΡΧΕΙΟΥ (γραφ. ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ)
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
 
9-4-2021 Η Πρόεδρος του Α1 πολ. τμήματος του Αρείου Πάγου,

Έχοντας υπόψη το άρθρο 83 παρ. 2 και 3 του ν. 4790/31-3-2021 ΦΕΚ 48 τευχ. Α σε συνδυασμό με το άρθρο 565 παρ. 2 ΚΠολΔ (διατ. 651/71), ορίζει αυτεπαγγέλτως δικάσιμο για να συζητηθούν οι παρακάτω αιτήσεις αναστολής ενώπιον του Α1 Πολιτικού Τμήματος (σε Συμβούλιο)
την Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021, και ώρα 13.00.
με αριθ. κατάθεσης ΤΚ 217/2020
ΤΚ 234/2020
ΤΚ 4/2021
ΤΚ 13/2021
την Δευτέρα, 10 Μαϊου 2021, και ώρα 13.00.
με αριθ. κατάθεσης ΤΚ 196/2020
ΤΚ 230/2020
ΤΚ 7/2021
ΤΚ 9/2021

Η καταχώρηση της υπόθεσης στο έκθεμα γίνεται ηλεκτρονικά από τη γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων.
Η ημερομηνία της νέας δικασίμου γνωστοποιείται με ανάρτησή της, στο site του Αρείου Πάγου www.areiospagos.gr, στη διαδικτυακή πύλη της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων portal.olomeleia.gr, -σε υποθέσεις με διάδικο το ελληνικό δημόσιο γνωστοποιείται και στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους-, προς ενημέρωση των διαδίκων και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Α1 ΠΟΛ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΑΛΤΑΝΑ ΚΟΚΟΒΟΥ

Για την Γραμματεία του Αρείου Πάγου
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ-ΑΡΧΕΙΟΥ (γραφ. ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ)
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
 

8-4-2021 Η Πρόεδρος του Β2 πολ. τμήματος του Αρείου Πάγου,

Έχοντας υπόψη το άρθρο 83 παρ. 2 και 3 του ν. 4790/31-3-2021 ΦΕΚ 48 τευχ. Α σε συνδυασμό με το άρθρο 565 παρ. 2 ΚΠολΔ (διατ. 651/71), ορίζει αυτεπαγγέλτως δικάσιμο για να συζητηθούν οι παρακάτω αιτήσεις αναστολής ενώπιον του Β2 Πολιτικού Τμήματος (σε Συμβούλιο)

την Τρίτη , 13 Απριλίου 2021, και ώρα 12.30.
με αριθ. κατάθεσης ΤΚ 220/20
ΤΚ 231/20

την Τρίτη , 18 Μαϊου 2021, και ώρα 12.30.
με αριθ. κατάθεσης ΤΚ 14/21

Η καταχώρηση της υπόθεσης στο έκθεμα γίνεται ηλεκτρονικά από τη γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων.
Η ημερομηνία της νέας δικασίμου γνωστοποιείται με ανάρτησή της, στο site του Αρείου Πάγου www.areiospagos.gr, στη διαδικτυακή πύλη της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων portal.olomeleia.gr, -σε υποθέσεις με διάδικο το ελληνικό δημόσιο γνωστοποιείται και στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους-, προς ενημέρωση των διαδίκων και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Β2 ΠΟΛ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΚΕΑ

Για την Γραμματεία του Αρείου Πάγου
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ-ΑΡΧΕΙΟΥ (γραφ. ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ)
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

7-4-2021 Η Πρόεδρος του Β1 πολ. τμήματος του Αρείου Πάγου,

Έχοντας υπόψη το άρθρο 83 παρ. 2 και 3 του ν. 4790/31-3-2021 ΦΕΚ 48 τευχ. Α σε συνδυασμό με το άρθρο 565 παρ. 2 ΚΠολΔ (διατ. 651/71), ορίζει αυτεπαγγέλτως δικάσιμο για να συζητηθούν οι παρακάτω αιτήσεις αναστολής ενώπιον του Β1 Πολιτικού Τμήματος (σε Συμβούλιο)
την Τρίτη , 20 Απριλίου 2021, και ώρα 12.30.
με αριθ. κατάθεσης ΤΚ 211/2020
ΤΚ 218/2020
ΤΚ 12/2021

την Τρίτη , 11 Μαϊου 2021, και ώρα 12.30.
με αριθ. κατάθεσης ΤΚ 17/2021

Η καταχώρηση της υπόθεσης στο έκθεμα γίνεται ηλεκτρονικά από τη γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων.
Η ημερομηνία της νέας δικασίμου γνωστοποιείται με ανάρτησή της, στο site του Αρείου Πάγου www.areiospagos.gr, στη διαδικτυακή πύλη της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων portal.olomeleia.gr, -σε υποθέσεις με διάδικο το ελληνικό δημόσιο γνωστοποιείται και στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους-, προς ενημέρωση των διαδίκων και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Β1 ΠΟΛ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΚΟΤΙΝΗ

Για την Γραμματεία του Αρείου Πάγου
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ-ΑΡΧΕΙΟΥ (γραφ. ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ)
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
 

6-4-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

(δεν αφορά Ειρηνοδίκες)

Ενόψει των επικείμενων συνεδριάσεων του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, όπου θα αποφασιστούν προαγωγές και μεταθέσεις-τοποθετήσεις Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις μετάθεσης ή τοποθέτησης, στο αρμόδιο Τμήμα Συμβουλίων του Αρείου Πάγου, έως και την Τετάρτη 14 Απριλίου 2021, μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση ads.aitisi@areiospagos.gr
Οι επιλογές δεν πρέπει να ξεπερνούν τις δεκαπέντε (15).
Μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας, δεν θα γίνει δεκτή καμία αίτηση (μετάθεσης ή ανάκλησης). Η προθεσμία ισχύει και για την υποβολή των αιτήσεων προαγωγής, για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων στο βαθμό του αρεοπαγίτη και του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
Παρακαλούμε να επιβεβαιώνετε τηλεφωνικά τη λήψη της αίτησης την επομένη της αποστολής.
Επισημαίνουμε ότι, οι υποβληθείσες αιτήσεις μετάθεσης που δεν έχουν ικανοποιηθεί, παραμένουν σε ισχύ (μέχρι την ανάκλησή τους). Αν εκκρεμούν παλαιές αιτήσεις (πέραν του 1½ έτους), παρακαλείσθε να τις επικαιροποιήσετε.
Τέλος, παρακαλούμε να αναζητηθούν τα υποδείγματα αιτήσεων (μετάθεσης, τοποθέτησης, ανάκλησης) στην ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου (Ενημέρωση Συμβουλίων) και να συμπληρωθούν όλα τα στοιχεία.


Η Προϊσταμένη του Τμήματος Συμβουλίων
Ηρακλεία Γιαννακοπούλου
 

5-4-2021 Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Δικαστηρίου.
30-3-2021 Συνεδρίαση Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου 29ης Μαρτίου 2021

   Προαγωγές Ειρηνοδικών Γ΄ τάξης στο βαθμό του Ειρηνοδίκη Β΄ τάξης

   Προαγωγές Ειρηνοδικών Δ΄ τάξης στο βαθμό του Ειρηνοδίκη Γ΄ τάξης

29-3-2021 Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Δικαστηρίου.
22-3-2021 Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Δικαστηρίου.
16-3-2021

Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Δικαστηρίου για το διάστημα

από την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 06.00'

έως και τη Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 06.00'

 

Ανακοίνωση για την αναστολή συζητήσεων προσφυγών κατά των εκθέσεων επιθεώρησης που έχουν προσδιοριστεί στις 17-3-2021.

 

 

9-3-2021  

Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερομένους, ότι η γραμματεία του Δικαστικού Συμβουλίου του άρθρου 86 παρ. 4 του Συντάγματος είναι σε λειτουργία όλες τις ημέρες, ανεξάρτητα από την αναστολή λειτουργίας του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 6419181 κυρία Σπυριδούλα Τζαβίδη ή 210 6419363-108 κυρία Ελένη Μανώλη και στη Διεύθυνση της Γραμματείας του Αρείου Πάγου, 2106419367 – 368.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Γραμματείας του Αρείου Πάγου

Αικατερίνη Φωτοπούλου
 

4-3-2021 Κοινή ανακοίνωση Προέδρου και Εισαγγελέα Αρείου Πάγου.
4-3-2021 Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Δικαστηρίου.
1-3-2021 Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Δικαστηρίου.
25-2-2021 Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Δικαστηρίου.
23-2-2021 Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Δικαστηρίου.
18-2-2021 Ανακοίνωση Προέδρου Τρ. Συμβουλίου επιθεώρησης για 24/02/2021
11-2-2021 Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Δικαστηρίου.
8-2-2021 Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Δικαστηρίου.
1-2-2021 Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Δικαστηρίου.

"Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.6877//29.1.2021 (ΦΕΚ Β΄ 341/29.1.2021) Κοινή Υπουργική Απόφαση λήψης εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού Covid-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 06.00΄ έως και τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 06.00΄, η λειτουργία του δικαστηρίου και της γραμματείας του Αρείου Πάγου θα γίνεται όπως ορίζεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 34/11.1.2021 ανακοίνωσή μας, χωρίς διαφοροποίηση.
Θα εξακολουθήσει η τήρηση των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό Covid-19, εντός του κτιρίου του Αρείου Πάγου, όπως αυτά ορίζονται και στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 2876/9.11.2020 ανακοίνωσή μας.

Η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου
Αγγελική Αλειφεροπούλου"
 

25-1-2021  Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Δικαστηρίου.
18-1-2021

Επαναπροσδιορισμό νέων δικασίμων ,


των αιτήσεων αναστολών που η συζήτηση τους, ανεστάλη λογω πανδημίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ, ΠΙΝΑΚΑΣ Δ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΘΕΝ

 

18-1-2021 Ανακοίνωση:Κοινή Υπουργική Απόφαση λήψης εκτάκτων μέτρων
προστασίας της δημόσιας υγείας.
15-1-2021

Επαναπροσδιορισμό νέων δικασίμων ,


των αιτήσεων αναστολών που η συζήτηση τους, ανεστάλη λογω πανδημίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α2, ΠΙΝΑΚΑΣ Α2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΘΕΝ

 

13-1-2021

Επαναπροσδιορισμό νέων δικασίμων ,


των αιτήσεων αναστολών που η συζήτηση τους, ανεστάλη λογω πανδημίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β2, ΠΙΝΑΚΑΣ Β2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΘΕΝ

 

13-1-2021

Επαναπροσδιορισμό νέων δικασίμων ,


των αιτήσεων αναστολών που η συζήτηση τους, ανεστάλη λογω πανδημίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ, ΠΙΝΑΚΑΣ Γ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΘΕΝ

 

12-1-2021

Eπαναπροσδιορισμό νέων δικασίμων ,


των αιτήσεων αναστολών που η συζήτηση τους, ανεστάλη λογω πανδημίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β1, ΠΙΝΑΚΑΣ Β1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΘΕΝ


 

12-1-2021

Ανακοίνωση: Έχοντας υπόψη το άρθρο 157 και 158 παρ. 1 του ν. 4764/23-12-2020 ΦΕΚ Α 256 σε συνδυασμό με το άρθρο 565 παρ. 2 ΚΠολΔ (διατ. 651/71) ορίζει  αυτεπαγγέλτως δικάσιμο για να συζητηθούν  οι παρακάτω  αιτήσεις αναστολής ενώπιον του Α1 Πολιτικού Τμήματος (σε Συμβούλιο)

 

11-1-2021 Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Δικαστηρίου
18-12-2020 Ευχές Προέδρου Αρείου Πάγου
14-12-2020

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.80189/12-12-2020 (ΦΕΚ 5486/2020 Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση λήψης εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 06.00΄ έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 06.00΄, η λειτουργία του δικαστηρίου και της γραμματείας του Αρείου Πάγου θα γίνεται όπως ορίζεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 2876/9-11-2020 ανακοίνωσή μας, χωρίς οποιαδήποτε διαφοροποίηση.

Η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου
Αγγελική Αλειφεροπούλου

 

7-12-2020 Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Δικαστηρίου
3-12-2020
Συνεδρίαση Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου 3ης Δεκεμβρίου 2020

Μεταθέσεις Ειρηνοδικών

Τοποθετήσεις 42 δοκίμων Ειρηνοδικών

 

30-11-2020
Ανακοίνωση

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Δ1 α/Γ.Π.οικ: 76629/28-1 1-2020 (ΦΕΚ 5255 Β') Κοινή Υπουργική Απόφαση λήψης εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID - 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020, η λειτουργία του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου θα γίνεται όπως ορίζεται στην υπ' αριθ. πρωτ. 2876/9-11-2020 ανακοίνωσή μας, χωρίς οποιαδήποτε διαφοροποίηση.

30-11-2020
Διημερίδα - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή εισηγητών στο πλαίσιο των εορτασμών για την επέτειο των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης.
12-11-2020
Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την ετήσια τεχνική υποστηριξη-συντήρηση των φωτοτυπικών μηχανημάτων, των συσκευών τηλεομοιοτυπίας και των καταστροφέων εγγράφων της Υπηρεσίας του Αρείου Πάγου και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.
9-11-2020 Ανακοίνωση Προέδρου Αρείου Πάγου για την λειτουργία του Δικαστηρίου
5-11-2020

 

ΑΔΣ 5-11-20 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

ΑΔΣ 5-11-20 ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

 

29-9-2020 Προσκλήσεις συλλογής προσφορών

Χαρτί - Toner Φωτοτυπικών

Toner - Photoconductor εκτυπωτών

Γραφική Ύλη

 

24-9-2020  Νέες Δικάσιμοι Πολιτικών Τμημάτων (αρθρ. 72 παρ. 1 του ν. 4722/2020 ), λόγω της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων της χώρας για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

ΚΛΗΣΗ_ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ COVID 19 γνωστοποίηση 40

ΚΛΗΣΗ_ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ COVID 19 γνωστοποίηση 680

14-9-2020 Ευχές - μήνυμα Προέδρου Αρείου Πάγου για το νέο δικαστικό έτος
9-9-2020 Αποτελέσματα ΑΔΣ 9/9/2020

1.Μεταθέσεις ΕΙΣ ΕΦΕΤΩΝ

2.Μεταθέσεις ΑΝΤ ΕΦΕΤΩΝ

3.Μεταθέσεις ΕΙΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

4.Μεταθέσεις ΑΝΤ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

5.Τοποθετήσεις νεοπροαχθέντων ΕΙΣ ΕΦΕΤΩΝ

6.Τοποθετήσεις νεοπροαχθέντων ΑΝΤ ΕΦΕΤΩΝ

7.Τοποθετήσεις νεοπροαχθέντων ΕΙΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

8.Τοποθετήσεις νεοπροαχθέντων ΑΝΤ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

 

2-9-2020  Νέες Δικάσιμοι Πολιτικών Τμημάτων (αρθρ. 74 παρ. 2 του ν. 4690/30-5-2020 ΦΕΚ Α΄ 104), λόγω της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων της χώρας για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

A2

1-9-2020   Ανακοίνωση υγειονομικών μέτρων που πρέπει να τηρούνται στον Άρειο Πάγο για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
1-9-2020   Ανακοίνωση Εισαγωγικού Διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών
23-7-2020  Νέες Δικάσιμοι Πολιτικών Τμημάτων (αρθρ. 74 παρ. 2 του ν. 4690/30-5-2020 ΦΕΚ Α΄ 104), λόγω της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων της χώρας για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Δ

17-7-2020  Αποτελέσματα ΑΔΣ 17-7-2020

Προαγωγές Αντεισαγγελέων Εφετών στο βαθμό του Eισαγγελέα Eφετών

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΣΔι σε θέσεις παρέδρων Εισαγγελίας

 

16-7-2020  Νέες Δικάσιμοι Πολιτικών Τμημάτων (αρθρ. 74 παρ. 2 του ν. 4690/30-5-2020 ΦΕΚ Α΄ 104), λόγω της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων της χώρας για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Γ

13-7-2020  Νέες Δικάσιμοι Πολιτικών Τμημάτων (αρθρ. 74 παρ. 2 του ν. 4690/30-5-2020 ΦΕΚ Α΄ 104), λόγω της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων της χώρας για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

A1

Γ

03-07-2020  

Αποχαιρετιστήρια ομιλία Πρόεδρου Αρείου Πάγου κ .Ι. Τσαλαγανίδη

Ομιλία του κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Β. Πλιώτα προς τιμήν των αποχωρούντων Δικαστικών και Εισαγγελικών λειτουργών

 

30-6-2020  Αποτελέσματα ΑΔΣ 29-6-2020

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΕΦΕΤΩΝ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΦΕΤΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΠΡΟΑΧΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΕΦΕΤΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΠΡΟΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΦΕΤΩΝ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΠΡΟΑΧΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΔΡΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΣΔι (πάρεδροι Πρωτοδικείου)

 

29-6-2020  Αποτελέσματα ΑΔΣ 29-6-2020

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΦΕΤΩΝ

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΦΕΤΩΝ

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

 

29-6-2020  Νέες Δικάσιμοι Πολιτικών Τμημάτων (αρθρ. 74 παρ. 2 του ν. 4690/30-5-2020 ΦΕΚ Α΄ 104), λόγω της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων της χώρας για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Β2 & Α1

Β1

ΑΔΣ

18-6-2020

    Προαγωγές Πρωτοδικών στο Βαθμό του Προέδρου Πρωτοδικών.
ΑΔΣ

17-6-2020

    Προαγωγές Προέδρων Πρωτοδικών στο Βαθμό του Εφέτη.
ΑΔΣ

16-6-2020

    Προαγωγές Εφετών στο Βαθμό του Προέδρου Εφετών.
ΑΔΣ

15-6-2020

    Προαγωγές Προέδρων Εφετών στο Βαθμό του Αρεοπαγίτη.
15-6-2020   Νέες Δικάσιμοι Πολιτικών Τμημάτων (αρθρ. 74 παρ. 2 του ν. 4690/30-5-2020 ΦΕΚ Α΄ 104), λόγω της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων της χώρας για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.
3-6-2020     Ανακοίνωση για τον προσδιορισμό όλων των πολιτικών υποθέσεων του Δικαστηρίου, που ματαιώθηκαν από 13-3-2020 έως 31-5-2020, λόγω της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων της χώρας για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Συμπληρωματική Ανακοίνωση

 

22-05-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

(δεν αφορά Ειρηνοδίκες)

Ενόψει των επικείμενων συνεδριάσεων του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, όπου θα αποφασιστούν προαγωγές και μεταθέσεις-τοποθετήσεις Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις μετάθεσης ή τοποθέτησης, στο αρμόδιο Τμήμα Συμβουλίων του Αρείου Πάγου (fax: 210 – 64.23.399, e-mail: ads@areiospagos.gr), έως και την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020. Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής δεν θα γίνει δεκτή καμία αίτηση (μετάθεσης ή ανάκλησης). Οι επιλογές δεν πρέπει να ξεπερνούν τις δεκαπέντε (15).

Η ανωτέρω προθεσμία ισχύει και για την υποβολή των αιτήσεων προαγωγής, για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων στο βαθμό του αρεοπαγίτη και του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Επισημαίνουμε ότι, οι υποβληθείσες αιτήσεις μετάθεσης που δεν έχουν ικανοποιηθεί, παραμένουν σε ισχύ (μέχρι την ανάκλησή τους).

Αν εκκρεμούν παλαιές αιτήσεις (πέραν του έτους) παρακαλείσθε να τις επικαιροποιήσετε.

Τέλος, παρακαλούμε να αναζητηθούν τα υποδείγματα αιτήσεων (μετάθεσης, τοποθέτησης, ανάκλησης) στην ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου (Ενημέρωση Συμβουλίων) και να συμπληρωθούν όλα τα στοιχεία.

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

του Τμήματος Συμβουλίων

Ηρακλεία Γιαννακοπούλου

 

 

14-05-2020

   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου: «Ετήσια καθαριότητα από την 1η Ιουλίου 2020 έως και την 30η Ιουνίου 2021, όλων των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Δικαστικού Μεγάρου, επί της Λεωφ. Αλεξάνδρας 121, όπου στεγάζονται ο Άρειος Πάγος και η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου».

 

ΑΔΣ 12ης Μαΐου 2020

  Μεταθέσεις Προέδρων Εφετών

 

  Τοποθετήσεις Προέδρων Εφετών

ΑΔΣ 4ης & 5ης Μαΐου 2020

 Προαγωγές στο βαθμό του Προέδρου Εφετών

05-05-2020

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 123/2020

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

 

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 4684/2020(ΦΕΚ Α΄ 86/25-4-2020), το άρθρο 34, Μέρος ΣΤ΄, της από 1-5-2020 (ΦΕΚ Α΄ 90/1-5-2020) ΠΝΠ και την παρ. 5 του άρθρου 4 του Κανονισμού του Αρείου Πάγου (Π.Δ. 376/1997), ορίζουμε Δικάσιμους για το χρονικό διάστημα της παράτασης λειτουργίας των Δικαστηρίων, για τα Πολιτικά και Ποινικά Τμήματα του Αρείου Πάγου στις παρακάτω ημερομηνίες:

 

(ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΣΤΙΣ 09.30 π.μ.)

 

ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ

 

ΙΟΥΛΙΟΣ  2020

 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 το Α1΄ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 το Β1΄ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 το Γ΄ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 το Δ΄ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 το Α2΄ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 το Β2΄ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

 

 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2020

 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 το Γ΄ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 το Δ΄ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 το Α1΄ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 το Β1΄ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 το Α2΄ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2020 το Β2΄ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

 

ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

 

ΙΟΥΛΙΟΣ  2020

7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 το ΣΤ΄ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 το Ζ΄ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 το Ε΄ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2020

1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 το ΣΤ΄ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 το Ζ΄ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 το Ε΄ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

 

 Αθήνα, 5 Μαΐου 2020

Ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου

Ιωσήφ Τσαλαγανίδης

 

27-4-2020     Ανακοίνωση Υγειονομικών Μέτρων Προστασίας
16-4-2020

                                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία των εργασιών των πολιτικών, ποινικών δικαστηρίων καθώς και των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών τους, καθώς επίσης και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων, από 11.4.2020 έως και 27.4.2020 για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 9.4.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID - 19

 

13-4-2020

      Ευχές Πάσχα του Προέδρου του Αρείου Πάγου Ιωσήφ Τσαλαγανίδη προς τους Δικαστικούς Λειτουργούς όλων των Δικαστηρίων της Χώρας

 

6-4-2020

                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο πρώτο της Κ.Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ.21159/27.3.2020 (ΦΕΚ 1074 Β΄), με το οποίο αποφασίσθηκε η προσωρινή αναστολή των δημοσίων συνεδριάσεων του Ειδικού Δικαστηρίου, για το χρονικό διάστημα από 28.3.2020 έως και 10.4.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας,

οι υποθέσεις της δικασίμου της 8ης Απριλίου 2020 του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου αρ. 100 παρ.1 του Συντάγματος, ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ σε τακτική δικάσιμο της 3ης Ιουνίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 στην αίθουσα της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. 

31-3-2020

                                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 777/16-3-2020 ανακοίνωσής μας σας ενημερώνουμε, ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.21159/27-3-2020 (ΦΕΚ 1074 τ. Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής ΄Αμυνας – Υγείας – Δικαιοσύνης αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία των εργασιών των πολιτικών, ποινικών δικαστηρίων καθώς και του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου και των Ειδικών Δικαστηρίων του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος και του άρθρου 99 του Συντάγματος και των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών τους, καθώς επίσης και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων, από 28.3.2020 έως και 10.4.2020 για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 26.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID – 19.

Στο άρθρο τρίτο παρ. 2γ της ανωτέρω απόφασης επισημαίνεται, ότι «διενεργούνται διασκέψεις εξ αποστάσεως με τη χρήση υπηρεσιακών τεχνολογικών μέσων, καθώς και επείγουσες διασκέψεις με φυσική παρουσία».

Η διακοπή των συνεδριάσεων των ποινικών δικαστηρίων αποφασίζεται από το αρμόδιο δικαστήριο, το οποίο ανακοινώνει την απόφασή του σε δημόσια συνεδρίαση.

 Προς διευκόλυνση της ενημέρωσης των διαδίκων, μαρτύρων και συνηγόρων, η κατά την παράγραφο 2 περ. ε΄ και παράγραφο 3 διακοπή της δίκης και ο ορισμός νέας δικασίμου, γνωστοποιούνται από το γραμματέα της έδρας στο Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας του Δικαστηρίου και αν το Δικαστήριο διαθέτει ιστοσελίδα, αναρτάται και σε αυτήν.

        Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. 777/16-3-2020 ανακοίνωσή μας.

 

16-3-2020

  Ανακοίνωση αναστολής διαδικασιών του Αρείου Πάγου σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18176/15 Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ 864 τ. Β') Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας - Υγείας - Δικαιοσύνης

 

19-9-2019       Ευχές Προέδρου Αρείου Πάγου Ιωσήφ Τσαλαγανίδη για την έναρξη του δικαστικού έτους
22-4-2019

      Ευχές Πάσχα του Προέδρου του Αρείου Πάγου Βασιλείου Πέππα προς τους Δικαστικούς Λειτουργούς όλων των Δικαστηρίων της Χώρας

 

   26-2-2019

      Χαιρετισμός Προέδρου Αρείου Πάγου Βασιλείου Πέππα στο συνέδριο: «Γυναίκες δικαστικοί λειτουργοί»

   7-2-2019

      Ομιλία Προέδρου Αρείου Πάγου Βασιλείου Πέππα στην τελετή ορκωμοσίας των σπουδαστών της 25ης εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών

   18-12-2018

      Ομιλία του Προέδρου του Αρείου Πάγου στην Ετήσια Γενική Τακτική Συνέλευση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων τη 15η Δεκεμβρίου 2018

26-10-2018       Ομιλία του Προέδρου του Αρείου Πάγου, στην εκδήλωση Δικαστικών Υπαλλήλων για την εορτή της 28ης Οκτωβρίου 2018
11-10-2018       Χαιρετισμός Προέδρου Αρείου Πάγου Βασιλείου Πέππα στην τελετή Αγιασμού για την έναρξη του δικαστικού έτους

 

15-2-2018        ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
19-1-2018

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας του Αρείου Πάγου, της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και  των Εργαστηρίων "Τραπεζικής" και "Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής" του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

16-12-2017

      Ομιλία Προέδρου Αρείου Πάγου Βασιλείου Πέππα στη γενική συνέλευση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

10-12-2017       Χαιρετισμός Προέδρου Αρείου Πάγου Βασιλείου Πέππα στη γενική συνέλευση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος
23-11-2017       Ομιλία Προέδρου Αρείου Πάγου Βασιλείου Πέππα προς τους δικαστές του Πρωτοδικείου Αθηνών
17-10-2017       Χαιρετισμός Προέδρου Αρείου Πάγου Βασιλείου Πέππα στην τελετή Αγιασμού για την έναρξη του νέου δικαστικού έτους
9-6-2017

    Ομιλίες της Προέδρου και της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου στην Επετειακή Εκδήλωση για τον εορτασμό 182 χρόνων από την ίδρυση του Αρείου Πάγου στη νεώτερη Ελλάδα 1835 - 2017